Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet."— Presentationens avskrift:

1 Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

2 Budgetförändringar 2015 Resultatbudget miljoner kronorBokslut 2013Budget 2014Budget 2015 Summa Intäkter Personalkostnader Omkostnader Ränta Avskrivning Summa kostnader Nettokostnader

3 Kommunstyrelsen, ledning, samordning och uppsikt Förväntade resultat, 17 st Miljömål, Musikakademin, styr- och ledningsprinciper, Service, Tjänstegarantier, Ärendehantering, Delaktighet och inflytande, Dialog med invånare och brukare, Gymnasieutbildning, Energirådgivning, ”Förenkla helt enkelt”, Arbetstillfällen, Effektiv användning av skattemedel, Underhåll av fastigheter, Lokalsamordning, Utvecklingsarbete, Arbetsgivare

4 Kommunstyrelsen, ekonomiska resurser 2015 Verksamheter, Netto tusen kronorBokslut 2013Budget 2014Budget 2015 Kommunstyrelse Personal- och förhandlingsutskott Fyrbodal kommunalförbund avgift Feriearbete ungdomar Arbetsmarknadspolitiska åtgärder SUMMA

5 Kommundirektören, ekonomiska resurser 2015 Verksamheter, Netto tusen kronorBokslut 2013Budget 2014Budget 2015 Kommundirektör Kunskapsförbundet Väst, gymnasium Kunskapsförbundet Väst, vuxenutbilning Högskolecentrum SUMMA

6 Ekonomikontor, Förväntade resultat, aktiviteter -Förbättra informationen på kommunens hemsida -Utveckla ekonomiska nyckeltal -Översyn information, kommunens stiftelser -Effektivisera rutiner, kund- och leverantörsfakturor -Implementering, direktupphandlingssystem -Utöka användandet av e-handel -Kompetensutveckling chefer och ekonomer -Utbildning Ekonomisystemet

7 Ekonomikontoret, ekonomiska resurser 2015 Verksamheter, Netto, tusen kronorBokslut 2013Budget 2014Budget 2015 Ekonomistab Redovisningsavdelning Upphandlingsavdelning Kommunalt partistöd Borgensåtagande Vattenpalatset Flygplats NÄRF SUMMA

8 IT-enhet, aktiviteter E-tjänst strategi Införa leasingsystem av datorer Införa effektivare och pappersbesparande utskriftsrutiner

9 IT-enhet, ekonomiska resurser 2015 Verksamheter, Netto, tusen kronorBokslut 2013Budget 2014Budget 2015 IT-avdelningen Växeln SUMMA

10 Kommunkansli, Förväntat resultat, aktiviteter LEAN-kartläggning konsumentvägledning LEAN-kartläggning en ärendeprocess Administrativ kommunikationsplan Utveckla nya mötesplatser och metoder

11 Kommunkansli, ekonomiska resurser 2015 Verksamheter, Netto, tusen kronor Bokslut 2013Budget 2014Budget 2015 Kommunkansli Kommunarkiv Konsument Vigslar 3 15 Försäkringar SUMMA

12 Näringslivskontor, Förväntade resultat, aktiviteter Genomföra handlingsplan ”Förenkla helt enkelt” Genomföra handlingsplan ”Strategisk program för näringslivsutveckling Genomföra aktiviteter ”Besöksnäringsstrategi”

13 Näringslivskontoret, ekonomiska resurser 2015 Verksamheter, Netto, tusen kronorBokslut 2013Budget 2014Budget 2015 Centrumutveckling, inkl. Forum Event och evenemang 500 Näringslivskontoret Projektmedel, Film i Väst Projektmedel, Fyrbodal Projektmedel, LEADER 380 Stiftelsen Dalslands kanal Turism VISIT Thn/Vbg Turistbolaget Dalsland SUMMA

14 Personalkontor, Förväntade resultat, aktiviteter Information på Intranätet Implementera Förmånsportal Handlingsplanen Jämställt Västra Götaland Vidareutveckla lönebildnings- och löneöversynsprocess Tydligare roller förvaltning/personalkontor, avseende arbetsmiljöarbete Vidareutveckla arbetet med hälsoinspiratörerna

15 Personalkontoret ekonomiska resurser 2015 Verksamheter, Netto, tusen kronor Bokslut 2013Budget 2014Budget 2015 Personalkontor Löneadministration Personalutbildning-/utveckling Hälsa och arbetsmiljö Personalklubb Företagshälsovård Anpassningsåtgärder Arbetsmarknadsåtgärder Fackliga organisationer SUMMA

16 Utvecklingskontor, Förväntade resultat Framtagande av lokala miljömål Införande av miljöledningssystem Handlingsplan Energiplan och Energirådgivning Projekt, Hållbar Utveckling Väst Utveckla marknadsföring/tillgänglighet Musikakademin Utveckling Aurora Chamber Music Perspektiv i Kommunikationsstrategin Struktur, direktiv och mallar för Tjänstegarantier Effektivisera ärendehandläggning Projekt för ökat ungdomsinflytande Verktygslåda för Invånar- och brukardialog Handlingsplan ”Förenkla Helt Enkelt” SMARTA mått för uppföljning av förväntade resultat

17 Utvecklingskontoret, ekonomiska resurser, 2015 Verksamheter, Netto, tusen kronorBokslut 2013Budget 2014Budget 2015 Agenda Folkhälsa Musikakademin Kommunikation Internationell samordning Fiske och Fornvård Säkerhet Utvecklingskontor KFI 28 Samordningsförbund Mellerud Sveriges Kommuner och Landsting West Sweden Kollektivtrafik Kungsjaktmuseum SUMMA

18 Investeringsbudget, 2015 Tusen kronor Summa Kommundirketören, inventarier IT-enheten, datanät Kommunkansli, ärendehanteringssystem SUMMA


Ladda ner ppt "Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet."

Liknande presentationer


Google-annonser