Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet"— Presentationens avskrift:

1 Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet
Ett område som är viktigt är kommunens företagskontakter och hur de kan förbättras

2 Budgetförändringar 2015 Resultatbudget miljoner kronor Bokslut 2013
Summa Intäkter 48 861 28 839 34 100 Personalkostnader 47 655 51 417 51 255 Omkostnader Ränta 160 189 292 Avskrivning 3 068 2 218 2 382 Summa kostnader Nettokostnader

3 Kommunstyrelsen, ledning, samordning och uppsikt
Förväntade resultat, 17 st Miljömål, Musikakademin, styr- och ledningsprinciper, Service, Tjänstegarantier, Ärendehantering, Delaktighet och inflytande, Dialog med invånare och brukare, Gymnasieutbildning, Energirådgivning, ”Förenkla helt enkelt”, Arbetstillfällen, Effektiv användning av skattemedel, Underhåll av fastigheter, Lokalsamordning, Utvecklingsarbete, Arbetsgivare

4 Kommunstyrelsen, ekonomiska resurser 2015
Verksamheter, Netto tusen kronor Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Kommunstyrelse 12 485 10 916 23 519 Personal- och förhandlingsutskott 239 221 Fyrbodal kommunalförbund avgift 961 980 1 004 Feriearbete ungdomar 1 109 1 066 1 092 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 2 000 SUMMA 16 794 15 183 30 836

5 Kommundirektören, ekonomiska resurser 2015
Verksamheter, Netto tusen kronor Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Kommundirektör 1 903 2 294 2 345 Kunskapsförbundet Väst, gymnasium Kunskapsförbundet Väst, vuxenutbilning 18 022 18 432 18 864 Högskolecentrum 1 187 SUMMA

6 Ekonomikontor, Förväntade resultat, aktiviteter
Förbättra informationen på kommunens hemsida Utveckla ekonomiska nyckeltal Översyn information, kommunens stiftelser Effektivisera rutiner, kund- och leverantörsfakturor Implementering, direktupphandlingssystem Utöka användandet av e-handel Kompetensutveckling chefer och ekonomer Utbildning Ekonomisystemet

7 Ekonomikontoret, ekonomiska resurser 2015
Verksamheter, Netto, tusen kronor Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ekonomistab 3 043 3 638 3 672 Redovisningsavdelning 3 699 4 064 4 232 Upphandlingsavdelning 2 058 2 693 2 714 Kommunalt partistöd 1 420 1 409 1 443 Borgensåtagande - 77 18 Vattenpalatset 5 896 7 430 7 536 Flygplats 960 955 978 NÄRF 29 985 31 220 32 092 SUMMA 46 984 51 427 52 685

8 IT-enhet, aktiviteter E-tjänst strategi
Införa leasingsystem av datorer Införa effektivare och pappersbesparande utskriftsrutiner

9 IT-enhet, ekonomiska resurser 2015
Verksamheter, Netto, tusen kronor Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 IT-avdelningen 8 442 9 015 9 183 Växeln 272 SUMMA 8 714

10 Kommunkansli, Förväntat resultat, aktiviteter
LEAN-kartläggning konsumentvägledning LEAN-kartläggning en ärendeprocess Administrativ kommunikationsplan Utveckla nya mötesplatser och metoder

11 Kommunkansli, ekonomiska resurser 2015
Verksamheter, Netto, tusen kronor Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Kommunkansli 3 561 3 945 4 000 Kommunarkiv 1 136 1 108 1 148 Konsument 1 512 1 749 1 769 Vigslar 3 15 Försäkringar 1 420 1 389 1 422 SUMMA 7 732 8 206 8 354

12 Näringslivskontor, Förväntade resultat, aktiviteter
Genomföra handlingsplan ”Förenkla helt enkelt” Genomföra handlingsplan ”Strategisk program för näringslivsutveckling Genomföra aktiviteter ”Besöksnäringsstrategi”

13 Näringslivskontoret, ekonomiska resurser 2015
Verksamheter, Netto, tusen kronor Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Centrumutveckling, inkl. Forum 1 524 1 489 1 766 Event och evenemang 500 Näringslivskontoret 3 203 4 186 4 245 Projektmedel, Film i Väst 1 150 Projektmedel, Fyrbodal 1 278 1 300 1 331 Projektmedel, LEADER 380 Stiftelsen Dalslands kanal 187 181 194 Turism VISIT Thn/Vbg 2 066 2 053 2 116 Turistbolaget Dalsland 264 258 269 SUMMA 9 672 10 624 11 951

14 Personalkontor, Förväntade resultat, aktiviteter
Information på Intranätet Implementera Förmånsportal Handlingsplanen Jämställt Västra Götaland Vidareutveckla lönebildnings- och löneöversynsprocess Tydligare roller förvaltning/personalkontor, avseende arbetsmiljöarbete Vidareutveckla arbetet med hälsoinspiratörerna

15 Personalkontoret ekonomiska resurser 2015
Verksamheter, Netto, tusen kronor Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkontor 3 231 3 518 3 573 Löneadministration 6 573 6 370 6 486 Personalutbildning-/utveckling 676 1 952 1 994 Hälsa och arbetsmiljö 2 145 2 931 2 975 Personalklubb 429 522 529 Företagshälsovård 1 563 2 003 2 051 Anpassningsåtgärder 244 300 Arbetsmarknadsåtgärder 329 700 Fackliga organisationer 2 059 2 488 2 524 SUMMA 17 249 20 784 21 132

16 Utvecklingskontor, Förväntade resultat
Framtagande av lokala miljömål Införande av miljöledningssystem Handlingsplan Energiplan och Energirådgivning Projekt, Hållbar Utveckling Väst Utveckla marknadsföring/tillgänglighet Musikakademin Utveckling Aurora Chamber Music Perspektiv i Kommunikationsstrategin Struktur, direktiv och mallar för Tjänstegarantier Effektivisera ärendehandläggning Projekt för ökat ungdomsinflytande Verktygslåda för Invånar- och brukardialog Handlingsplan ”Förenkla Helt Enkelt” SMARTA mått för uppföljning av förväntade resultat

17 Utvecklingskontoret, ekonomiska resurser, 2015
Verksamheter, Netto, tusen kronor Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Agenda 21 762 897 902 Folkhälsa 464 488 495 Musikakademin 4 650 4 598 4 706 Kommunikation 1 088 1 337 1 408 Internationell samordning 1 946 2 564 2 571 Fiske och Fornvård 1 071 506 517 Säkerhet 886 866 686 Utvecklingskontor 4 080 3 819 4 059 KFI 28 Samordningsförbund Mellerud 750 758 Sveriges Kommuner och Landsting 859 895 943 West Sweden 204 199 Kollektivtrafik 380 470 Kungsjaktmuseum 2 827 2 899 2 969 SUMMA 19 995 20 324 20 708

18 Investeringsbudget, 2015 Tusen kronor 2015 2016 2017 2018 2019 Summa
Kommundirketören, inventarier 300 1 500 IT-enheten, datanät 2 000 10 000 Kommunkansli, ärendehanteringssystem 2 500 SUMMA 4 800 2 300 14 000


Ladda ner ppt "Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet"

Liknande presentationer


Google-annonser