Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Magnus Näsholm December 2010 Sida 1 Automatiserad handläggning på Försäkringskassan Från strategi till handling Magnus Näsholm, IT-arkitekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Magnus Näsholm December 2010 Sida 1 Automatiserad handläggning på Försäkringskassan Från strategi till handling Magnus Näsholm, IT-arkitekt."— Presentationens avskrift:

1 Magnus Näsholm December 2010 Sida 1 Automatiserad handläggning på Försäkringskassan Från strategi till handling Magnus Näsholm, IT-arkitekt

2 Magnus Näsholm December 2010 Sida 2 Magnus Näsholm, IT-arkitekt Min bakgrund – 19 år i konsultbranchen – Försäkringskassan IT i två år Har jobbat med Försäkringskassans… – strategiska uppdrag relaterade till automatisering – IT-riktlinje – målarkitektur – Enterprise-arkitektur – utvecklingsprojekt Lead Architect för Familjeförmåner

3 Magnus Näsholm December 2010 Sida 3 Agenda Försäkringskassans strategiska inriktning Automatiserad handläggning – Konceptuellt – Vad? – Logiskt – Hur? – Fysiskt – Med vad?

4 Magnus Näsholm December 2010 Sida 4 Håller INTE med NEJ Håller INTE med NEJ Håller med JA Håller med JA Arkitekturens viktigaste uppgift är att tillåta förändring!!!

5 Magnus Näsholm December 2010 Sida 5 Försäkringskassan IT Försäkringskassan Verksamheten styrande för IT Verksamhets- strategi FK:s övergripande målbild IT-riktlinje FK IT:s övergripande målbild Målarkitektur Verksamhets- planer Tillämpningar Planer

6 Magnus Näsholm December 2010 Sida 6 Drivkrafter ur verksamhetsstrategin HandläggningUtbetalning Automatiseringsgrad Kundmötet Sjukförmåner Barn och familj Funktionshinder

7 Magnus Näsholm December 2010 Sida 7 Drivkrafter ur verksamhetsstrategin Sjukförmåner Bättre statistik och uppföljning Bättre verktyg för bedömning av arbetsförmåga Möjlighet att följa ärenden via självbetjäning Barn och familj Självbetjäning för FP, BOB och TFP Personaliserat informationsstöd Automatisering av FP, BOB och TFP Ledning och administration Utökad samverkan med myndigheter, företag och medborgare Förbättrade handläggningsprocesser Integrerade kontrollfunktioner Kundkanaler Självbetjäning som en del av handläggningsprocessen (inte bara början/slutet) Möjlighet att handlägga med samma stöd för NFC, LFC och KC Bättre informationsvy för handläggare som visar sammantaget förmånsnyttjande, ärenden och händelser för kunden Möjlighet att, trots distans, komma ”närmare” kunden

8 Magnus Näsholm December 2010 Sida 8 Sjukförmåner HandläggningUtbetalningKundmötet Sjukförmåner Bättre statistik och uppföljning Bättre verktyg för bedömning av arbetsförmåga Möjlighet att följa ärenden via självbetjäning Bättre verktyg för bedömning av arbetsförmåg a Bättre statistik och uppföljning Möjlighet att följa ärenden via självbetjäning

9 Magnus Näsholm December 2010 Sida 9 Ledning och administration HandläggningUtbetalningKundmötet Utökad samverkan med myndigheter, företag och medborgare Integrerade kontrollfunktioner Förbättrade handläggnings - processer Ledning och administration Utökad samverkan med myndigheter, företag och medborgare Förbättrade handläggningsprocesser Integrerade kontrollfunktioner

10 Magnus Näsholm December 2010 Sida 10 Kundkanaler HandläggningUtbetalningKundmötet Självbetjäning som en del av handläggningsprocessen Möjlighet att handlägga med samma stöd för NFC, LFC och KC Bättre informationsvy för handläggare som visar sammantaget förmånsnyttjande, ärenden och händelser för kunden Kundkanaler Självbetjäning som en del av handläggningsprocessen (inte bara början/slutet) Möjlighet att handlägga med samma stöd för NFC, LFC och KC Bättre informationsvy för handläggare som visar sammantaget förmånsnyttjande, ärenden och händelser för kunden Möjlighet att, trots distans, komma ”närmare” kunden

11 Magnus Näsholm December 2010 Sida 11 Barn och familj HandläggningUtbetalningKundmötet Självbetjäning för FP, BOB och TFP Personaliserat informationsstöd Automatisering av FP, BOB och TFP Barn och familj Självbetjäning för FP, BOB och TFP Personaliserat informationsstöd Automatisering av FP, BOB och TFP

12 Magnus Näsholm December 2010 Sida 12 Aktivitetsplan ramverk automatiserad handläggning (exklusive förmåner) 20102011201220132014 Vi vet vilka mönster som ska användas för processer och exekvering Ny processmotor i ÄHS - Processer är enkla att förändra samt simulering av processer "Intelligent" mönsterigenkänning för kontroll Rollbaserad aktivitetsstyrning Medborgare som en aktör i handläggning Nyttja befintlig info bättre. Förifyllnad (U/P) Kvalitetssäkring av fångat data (U/P) Kanaloberoende datainsamling och kontroll-logik Webbat (serverbaserat) ÄHS-gränssnitt Track'n trace av ärenden Proaktiv kundinteraktion, upplysningar (U/P) Förändrad Syn på hela utv-processen. (PRI) Ny regelmotor i ÄHS

13 Magnus Näsholm December 2010 Sida 13 Automatisering Några begrepp Förutsättningar för automatisering Konceptet ”automatiserad handläggning” Funktioner i målplattformen

14 Magnus Näsholm December 2010 Sida 14 Automatiserad process HandläggningUtbetalningKundmötet Beslut om utbetalning eDok Informations- modell Med automatiserad process avses ett helt automatiskt flöde från kund till kund.

15 Magnus Näsholm December 2010 Sida 15 Automatiskt handlagt ärende HandläggningUtbetalningKundmötet Beslut om utbetalning eDok Informations- modell Med automatiskt handlagt ärende avses ett maskinellt handläggningsärende utan manuella åtgärder inom förmånen. Det kan innehålla ”uthopp” till andra processer med manuella åtgärder. Det kan också innehålla manuell komplettering vid kommunicering med kunden. Förmån

16 Magnus Näsholm December 2010 Sida 16 Förutsättningar för automatiserad handläggning Tre tekniska förutsättningar för lyckad automatiserad handläggning – Hög kvalitet på datafångsten/informationen – En maskinellt tolkningsbar process – Maskinellt tolkningsbara regler Kund Själv-betjäning Process Regler

17 Magnus Näsholm December 2010 Sida 17 Maskinell handläggning anmälan av föräldrapenning (görs ej idag) Kund Moderskaps- intyg Skanning Process SMS Anmälan mottagen! Tolkning

18 Magnus Näsholm December 2010 Sida 18 Logisk arkitektur Ärendehantering Förmån Produktions-styrningKontroll Portal Mobil- webb Meddelande- tjänster Talsvar Data-fångst Kanaler Integration StatistikStödsystemPartner-samverkan Handläggare Partner Brev ÄHS Roller Systemsmanagement XML Process Kund

19 Magnus Näsholm December 2010 Sida 19 Maskinell handläggning, begär föräldrapenning Kund Själv-betjäning Process Handläggning FP Inloggning och val av tjänst Förifyllnad Formella kontroller Exempelvis: ej för mer än 7 dagar i veckan datumkontroller obligatoriska fält enkla sambandskontroller Validering Validerar grupper av information mot förmånens regler. Validering sker löpande i samband med att kunden registrerar. Signera och skicka in Regler Beslut: OK Preliminärt belopp: 1234kr Utbetalas: 2011-01-19 SMS Beslut: OK Preliminärt belopp: 1234kr Utbetalas: 110119

20 Magnus Näsholm December 2010 Sida 20 Logisk arkitektur Ärendehantering Förmån Produktions-styrningKontroll Portal Mobil- webb Meddelande- tjänster Talsvar Data-fångst Kanaler Integration StatistikStödsystemPartner-samverkan Handläggare Partner Brev ÄHS Roller Systemsmanagement XML Process Kund

21 Magnus Näsholm December 2010 Sida 21 Förmånsspecifikt Funktioner i målplattformen ÄHS Processexekvering Kontroll Handläggning StatistikUtbetalning Rapporter Insamling Avdrag Skatt Beslut om utbetalning Styrning Instruktion Uppföljning Urval Roller Klassning Fördelning Kanaler Själv-betjäning Information Regler Mina medd. JournalMallar Dokumenthantering BehörighetKundakt Bevakning PlaneringLoggning Regler Kund Handläggare Inkorgar SMS ePost Brev

22 Magnus Näsholm December 2010 Sida 22 Håller INTE med NEJ Håller INTE med NEJ Håller med JA Håller med JA ”Verksamheten” äger processer, regler och information!!!

23 Magnus Näsholm December 2010 Sida 23 Processteg Maskinell handläggning i ÄHS XML med förmåns-processen(Ärende-slag) ÄHSprocessmotor Hämta information Identifiera problem Åtgärd BildTjänst Identifiera åtgärder OPAregelmotor Förmåns-regler Adapter FörmånslogikTP URL

24 Magnus Näsholm December 2010 Sida 24 En regel i OPA den sökande har rätt till föräldrapenning om 1 234 den sökande har uppfyllt sin anmälnings- och uppgiftsskyldighet och den sökande är försäkrad och den sökande är förälder till barnet och den sökande uppfyller kriterier för vård av barn och barnet uppfyller ålderskriterier och barnet uppfyller bosättningskriterier

25 Magnus Näsholm December 2010 Sida 25 Olika nivåer av regler den sökande uppfyller kriterier för vård av barn om Regel 1 Regel 2 1 234 5 67 Regel 1 Regel 2 den sökande har rätt till föräldrapenning om den sökande har uppfyllt sin anmälnings- och uppgiftsskyldighet och den sökande är försäkrad och den sökande är förälder till barnet och den sökande uppfyller kriterier för vård av barn och barnet uppfyller ålderskriterier och barnet uppfyller bosättningskriterier den sökandes anledning till begäran är föräldraledighet eller den sökande har giltigt skäl för att inte vårda barnet

26 Magnus Näsholm December 2010 Sida 26 Sammanfattning För en lyckad automatisering krävs – Bra datafångst – Välbeskriven process – Välbeskrivet regelverk Framförhållning – Tydlig strategi! Genomtänkt och beprövad arkitektur

27 Magnus Näsholm December 2010 Sida 27 Frågor? ?


Ladda ner ppt "Magnus Näsholm December 2010 Sida 1 Automatiserad handläggning på Försäkringskassan Från strategi till handling Magnus Näsholm, IT-arkitekt."

Liknande presentationer


Google-annonser