Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEAN #15 • December 2010 • Sida 1 Ökad kundservice och effektivisering genom självbetjäning och automatisering Lennart Hedenström Magnus Näsholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEAN #15 • December 2010 • Sida 1 Ökad kundservice och effektivisering genom självbetjäning och automatisering Lennart Hedenström Magnus Näsholm."— Presentationens avskrift:

1 FK @ SWEAN #15 • December 2010 • Sida 1 Ökad kundservice och effektivisering genom självbetjäning och automatisering Lennart Hedenström Magnus Näsholm

2 FK @ SWEAN #15 • December 2010 • Sida 2 Lennart Hedenström, Arkitekturchef Försäkringskassan IT • Civilingenjör Datateknik • 20 år i branschen, 15 år inom Strategisk IT/Arkitektur, 10 år som chef i olika positioner – Telekom, Statlig sektor, Industri, Bank, Konsult • Arkitekturchef Försäkringskassan IT

3 FK @ SWEAN #15 • December 2010 • Sida 3

4 FK @ SWEAN #15 • December 2010 • Sida 4 • Administrerar försäkringar och bidrag som ingår i socialförsäkringen • Fattar 19 miljoner beslut per år varav 8,5 miljoner beslut avser tandvård • Betalar ut ca 470 Miljarder (inkl pension) – Utgifterna utgör knappt 7 procent av BNP – var fjärde krona som omsätts i privatkonsumtion är utbetald av FK • 17 nationella och 59 lokala försäkringscenter • Kundcenter för privatpersoner och partners • Cirka 300 lokala kontor • Huvudkontor i Stockholm • Cirka 12 500 anställda Försäkringskassan

5 FK @ SWEAN #15 • December 2010 • Sida 5 Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen • Stöd till barnfamiljer • Sjukdom och rehabilitering • Stöd till funktionshindrade • Sjukvård utomlands • Tandvård

6 FK @ SWEAN #15 • December 2010 • Sida 6 Sjuk • Sjukpenning • Förlängd sjukpenning • Fortsatt sjukpenning • Aktivitetsersättning • Sjukersättning • Arbetsskadeersättning • Yrkesskadeersättning • Närstående- penning • Reseersättning istället för sjukpenning • Smittbärarpenning • Rehabiliteringsersättning • Statligt personskadeskydd • Sjuklönegaranti • Särskilt högriskskydd • Bostadstillägg Funktionshinder • Assistansersättning • Bilstöd • Handikappersättning • Bidrag till arbetshjälpmedel • Vårdbidrag • Kontaktdagar för vissa funktions-hindrade barn Förälder/familj • Föräldrapenning • Tillfällig föräldra- penning • Havandeskapspenning • Bostadsbidrag • Underhållsstöd • Underhållsbidrag • Allmänt och förlängt barnbidrag inklusive flerbarnstillägg • Adoptionskostnadsbidrag Övrigt • Aktivitetsstöd • Utvecklingsersättning • Familjebidrag, Bostadsbidrag, Närings- bidrag och Begravningsbidrag till total- försvarspliktiga • EU-kortet • Tandvård Förmåner inom socialförsäkringen Exklusive pension

7 FK @ SWEAN #15 • December 2010 • Sida 7 Försäkringskassans IT-avdelning Utvecklar, förvaltar och levererar IT-tjänster inom handläggning, administration och självbetjäning för: • Försäkringskassan • Pensionsmyndigheten • Partners (vården, andra myndigheter, försäkringsbolag)

8 FK @ SWEAN #15 • December 2010 • Sida 8 •Kalix/ Luleå •Sundsvall •Söderhamn •Stockholm •Karlskrona Försäkringskassan IT i fakta/siffror Göteborg • Cirka 900 medarbetare huvudsakliga orter: – Kalix, Luleå, Sundsvall, Söderhamn, Stockholm, Göteborg och Karlskrona Lite mer siffror/fakta: • Utbetalning – drygt 470 miljarder kronor • Försändelser – drygt 33 miljoner skickade försändelser till medborgarna via FK IT • IT-utveckling – 600-700 MSEK/år • IT-tjänster för Pensionsmyndigheten FK IT levererar IT-tjänster även till Pensionsmyndigheten

9 FK @ SWEAN #15 • December 2010 • Sida 9 Arkitekturenheten Operativ arkitektursäkring • Deltagande med arkitekter i beredning och förstudier som säkrar arkitekturella perspektiv, samt ställningstagande inför beslut efter beredning och förstudier • Resurssäkring av arkitekter i förstudier och projekt, i syfte att säkra arkitekturtillämpningen • Arkitekturuppföljning av genomförandeprojekt, t.ex. arkitekturbesiktningsprotokoll inför PEJL/BP • Arkitekturstyrning bl.a. genom beslutsforum (Arkitekturledning, IT-arkitekturrådet, beslutsforum Arkitektur) Strategisk arkitektursäkring • Standardisering, effektivisering och rationalisering av applikationsportföljen ur ett tekniskt perspektiv genom deltagande i livscykelhanteringen av applikationsportföljen • Utveckling och förvaltning av IT-arkitekturriktlinjer • Omvärldsbevakning, utvärdering och val av teknologi/produkter (t.ex. genom tekniktester) • Proaktiva internkundkontakter i tidiga skeden. Processer, metoder och verktyg • Säkra att ändamålsenliga processer, metoder och utvecklingsverktyg finns att tillgå för VO Applikation • Planera och leda arbetet med att förvalta och utveckla beslutade processer, metoder och utvecklingsverktyg inom ITA, samt att hantera investeringsbudget avseende utvecklingsverktyg • Ge stöd till organisationen avseende implementering av beslutade processer, metoder och utvecklingsverktyg • Förbättringsteam mot leveransområden och projekt samt samordning av användarstöd Förvaltar/utvecklar IT-arkitekturen samt tillhandahåller arkitekturriktlinjer och säkra implementering av dessa; målet är ordning och reda, d.v.s. att applikationsportföljen vid varje tidpunkt är välstrukturerad och kostnadseffektiv ur tekniskt perspektiv.

10 FK @ SWEAN #15 • December 2010 • Sida 10 Strategiska utmaningar • Behov av förbättrad kundservice bla genom tillväxt av självbetjäning för kunderna • Effektivisering genom ökad automatisering av handläggning • En modernisering av infrastrukturen • Minskade anslag

11 FK @ SWEAN #15 • December 2010 • Sida 11 Utgångsläge för Självbetjäning och Automatisering inom Försäkringskassan • Totala systemstödet mycket omfattande • 2007-2009 moderniserade och flyttades alla stordatorbaserade system till ny modern plattform för att ge ökat livslängd och möjlighet för integration • Självbetjäning implementerad för flertalet förmåner, – Ca 600 000 inloggningar varje månad – Forsakringskassan.se har ca 1 300 000 besök per månad

12 FK @ SWEAN #15 • December 2010 • Sida 12 Sveriges bästa myndighetssajt 2010 • Internetworlds motivering: ”effektiva e-tjänster skapar bättre myndigheter och just av det skälet är Försäkrings- kassan en given vinnare”. • Försäkringskassan på plats 22 av de 100 bästa sajterna totalt i Sverige 2010

13 FK @ SWEAN #15 • December 2010 • Sida 13 Visionsbild för Försäkringskassan Självbetjäning/ webb Självbetjäning/ telefoni Brev Kundcenter Besök Epost Skanning Familje förmåner Sjuk försäkring Funktions hinder Manuell handläggning Automatiserad handläggning Automatiserat / Manuell handläggning Personligt möte Självbetjäning fk.se Självbetjäning/ partners webb Ett gemensamt regelstyrt handläggningsstöd, tillgängligt för alla kundmöten och integrerat med självbetjäningstjänster


Ladda ner ppt "SWEAN #15 • December 2010 • Sida 1 Ökad kundservice och effektivisering genom självbetjäning och automatisering Lennart Hedenström Magnus Näsholm."

Liknande presentationer


Google-annonser