Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mars 2007 (v2) Försäkringskassan. Mars 2007 (v2) Socialförsäkringen • Omfattar 17 procent av BNP • Cirka 425 miljarder kronor per år • 25 procent av hushållens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mars 2007 (v2) Försäkringskassan. Mars 2007 (v2) Socialförsäkringen • Omfattar 17 procent av BNP • Cirka 425 miljarder kronor per år • 25 procent av hushållens."— Presentationens avskrift:

1 Mars 2007 (v2) Försäkringskassan

2 Mars 2007 (v2) Socialförsäkringen • Omfattar 17 procent av BNP • Cirka 425 miljarder kronor per år • 25 procent av hushållens ekonomi • Finansieras med avgifter samt genom skatter • Bygger på inkomstbortfallsprincipen

3 Mars 2007 (v2) Vem får pengarna? Socialförsäkringens utgifter Familjer och barn Sjukdom och handikapp Ålderdom Annan utbetalning Administration 49,5 % 31,6 % 14 % 2,3 % 2,7 %

4 Mars 2007 (v2) Telefonkundtjänst > 35 orter Internet Brev och blanketter Medborgarnas möten med Försäkringskassan idag… 320 kontor •3,5 miljoner drop-inbesök varav 50% rör blanketter •300 000 bokade besök •24 miljoner telefonsamtal •5 miljoner lokalt utskickade brev •10 miljoner samtal varav 40% rör enkla frågor •4 miljoner transaktioner i servicetelefon •3 miljoner transaktioner •2 miljoner informationssökningar •40 miljoner centralt utskickade brev •600 blanketter @

5 Mars 2007 (v2) Kontor i varje kommun Personlig handläggare Nationella försäkringscenter Telefonkundtjänst med ett telefonnummer Kundorientering – och inte geografi – styr organisationen Förbättrad självbetjäning, i varje hem Lokala försäkrings center

6 Mars 2007 (v2) Självbetjäning •Både webb och telefoni •Kunden ska bättre kunna planera och ha översikt av sin ekonomi •Kunden ska slippa ringa onödiga samtal och fråga om t.ex. när man får sina pengar •Det ska finnas ”Mina sidor” Vi bygger ett virtuellt kontor som på sikt utför samma tjänster som på ett kontor

7 Mars 2007 (v2) Verksamhetsstrategi - IT •Styrning och ledning av IT •Etablera IT-stöd som stödjer verksamhetsstrategin •Standardsystem •Modernisering •Konsolidering •Resurshantering •Kompetensomställning

8 Mars 2007 (v2) Standardsystem - SAP •Upphandla ett integrerat system som stödjer socialförsäkringsadministration i Sverige och som i så stor utsträckning som möjligt stödjer hela Försäkringskassans verksamhet.

9 Mars 2007 (v2) Ständiga förbättringar Enklare språk Förenklad sökning Enklare inloggning/ identifiering Personlig information om status, kvittens (mottaget), utbetalning Fler förmåner i självbetjäning

10 Mars 2007 (v2)

11

12 Kundnytta Använd självbetjäning så får du mer tid över till annat. •När det passar dig •Snabbare och enklare än blanketten •Slipper telefonköer •Enklare att planera •Rätt ifyllda blanketter •Slipper porto och kuvert

13 Mars 2007 (v2) Tio vanligaste frågorna - När kommer pengarna? - Hur mycket pengar får jag utbetalt? - Har betalning skett och hur mycket? (från annan myndighet) - Har blanketten kommit in? - Vad gäller när man får barn? - Hur ska jag fylla i min blankett? - Hur räknar jag ut min årsinkomst? - Vad kan jag få i bostadsbidrag? - När jag skiljer mig, vad kan jag få för bidrag?

14 Mars 2007 (v2) Verksamhetsnytta •Fler rätt ifyllda ärenden som inte behöver kompletteras. •Tid över till svårare ärenden och andra kunder! •Färre ärenden och telefonsamtal •Nöjda kunder! •Bättre image!

15 Mars 2007 (v2) Befintliga självbetjäningstjänster •Föräldrar – föräldrapenning (fp) och tillfällig föräldrapenning (tfp) •Pensionärer – ålderspension •Arbetsgivare – sjukfrånvaro och tfp •Tjänster som inte kräver e-legitimation •Servicetelefonen

16 Mars 2007 (v2) Vad gör kunden på Internet? •75 % tittar på Mina uppgifter/Mina ärenden •45 % planerar uttag av fp och 52 % begär fp •50 % anmäler och 55 % begär tfp •17 % anmäler och 15 % begär ers pappadgr •35 % letar information om fp och 26 % letar info om tfp

17 Mars 2007 (v2) Det tar tid..... •Internetstrategi år 2001 •Rekommendation att starta med tjänsteutveckling för föräldrar för att de ansågs ha hög internetmognad •Första versionen lanserades i september 2002 •Följdes av arbetsgivaretjänster 2003

18 Mars 2007 (v2) – Hej allihopa! Nu ska vi se till att det blir precis lika självklart att begära föräldrapenning och TFP på Internet som det är att betala sina räkningar på Internet! Emma – vår guide till Internettjänsten!

19 Mars 2007 (v2) Marknadsföring ger resultat Föräldraledig eller hemma med sjukt barn? Säg farväl till blanketten

20 Mars 2007 (v2) Försäkringskassan – en modern myndighet •Enkelt – kontaktvägar som passar medborgarna, effektiv telefonkundtjänst, bra Internettjänster, besked direkt, språk som alla förstår. •Snabbt – korta handläggningstider, snabb service, snabba besked och utbetalningar. •Rätt – korrekta beslut i hela landet, professionellt bemötande, hög trovärdighet.

21 Mars 2007 (v2) Testa själva! SMS till 71020 EUKORT personnr Frågor?


Ladda ner ppt "Mars 2007 (v2) Försäkringskassan. Mars 2007 (v2) Socialförsäkringen • Omfattar 17 procent av BNP • Cirka 425 miljarder kronor per år • 25 procent av hushållens."

Liknande presentationer


Google-annonser