Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avslutning 2004-08-12. Repetition civilrätt 4 Avtalsrätt 4 Köprätt 4 Sakrätt 4 Fordringsrätt 4 Associationsrätt 4 Skadeståndsrätt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avslutning 2004-08-12. Repetition civilrätt 4 Avtalsrätt 4 Köprätt 4 Sakrätt 4 Fordringsrätt 4 Associationsrätt 4 Skadeståndsrätt."— Presentationens avskrift:

1 Avslutning 2004-08-12

2 Repetition civilrätt 4 Avtalsrätt 4 Köprätt 4 Sakrätt 4 Fordringsrätt 4 Associationsrätt 4 Skadeståndsrätt

3 Avtalsrätt 4 När kommer avtal till stånd? –Anbud, accept, acceptfrist, oren accept, sen accept 4 När blir ett avtal ogiltigt? –Formkrav, fullmaktsöverskridande, tvingande lag, omyndighet mm, avtalslagens bestämmelser 4 Avtalsinnehållet –Otydligheter och andra brister 4 VIKTIGT! Skilj mellan –Om avtal finns (avtalslagen) –Vilka rättigheter/skyldigheter som förknippas med avtalet (tex köplagen)

4 Köprätt 4 Samtidighetsprincipen 4 Feltidpunkten –Lös egendom: avlämnandet –Specialregel §20a KKL –Fast egendom: kontraktet 4 Felreglerna; både lös och fast egendom –Konkreta fel –Abstrakta fel 4 Garantier

5 Köprätt, forts 4 Undersökningsplikten –Lös egendom, §20 köplagen –Fast egendom, 4:19 JB 4 Friskrivningar –Lös egendom: ”befintligt skick” –Fast egendom: fullständiga friskrivningar

6 Sakrätt 4 Omsättningsproblematiken –Lös egendom: lagen om godtrosförvärv av lösöre Tradition + god tro Stöldgods –Fast egendom: 18:1 och 18:3 JB Lagfart + god tro 18:3 fallen

7 Sakrätt, forts 4 Borgenärsfrågorna – lös egendom –Säljarens konkurs Vanliga köp: skydd kräver tradition Konsumentköp: skydd kräver ej tradition, kontraktet räcker –Köparens konkurs Vanliga köp: skydd endast vid äganderättsförbehåll OBS!! Köp av fastighetstillbehör på avbetalning med äganderättsförbehåll –JB 2:5 1st

8 Sakrätt, forts 4 Borgenärsfrågorna – fast egendom –Säljarens konkurs Köparen fullföljer köpet Oftast inget problem –Köparens konkurs Bara ett problem om inte köpet gjorts beroende av köpeskillingens erläggande

9 Fordringsrätt 4 Löpande skuldebrev 4 Pantsättning lös egendom – tradition 4 Pantsättning fast egendom – giltig pant enligt 6:e kap JB 4 Borgenärsbyte 4 Gäldenärsbyte

10 Associationsrätt 4 Aktiebolag – inget personligt betalningsansvar 4 HB/KB – alltid personligt betalningsansvar om inte bolaget kan betala –Även efter överlåtelse av andel, 2:22 4 Beslutsfattandet (internt) 4 Firmateckningen (externt)

11 Skadeståndsrätt 4 Utanför avtalsförhållanden – SKL 4 Culparegeln – 2:1 och 2:2 –Aktsamhetsnormerna 4 Olyckshändelser 4 Adekvat kausalitet 4 Arbetsgivaransvaret (3:1) 4 Myndighetsansvaret –Fel eller försummelse vid myndighetsutövning (3:2) –Utvidgat informationsansvar (3:3)

12 Tentan 4 4 frågor, 10 p vardera 4 1 timme och 15 minuter per fråga 4 Betyg –20 p – betyg 3 (50%) –26 p – betyg 4 (65%) –32 p – betyg 5 (80%) –max poäng PM - 4 p; tillgodoräknas vid minst 18 p på tentan

13 Vad är tillåtet att ta med? 4 Allt material med undantag för –Extentorna (2 häften) –Svarsförslagen till extentorna (2 häften) –PM-uppgifterna (4st) –Svarsförslagen till PM-uppgifterna (4st) (dessa är ju gamla tentafrågor…)

14 Metodiken 4 1) läs igenom alla omständigheter och händelser noggrant 4 2) rita upp en tidsaxel vid behov 4 3) definiera den rättsliga frågan (kärnfrågan) 4 4) ta fram tillämplig lagstiftning

15 Metodiken, forts 4 6) analysera omständigheterna i det aktuella fallet 4 7) analysera juridiken 4 8) ta ställning 4 9) motivera 4 10) dra en slutsats

16 Motiveringen 4 Utgå ifrån att ingenting är självklart 4 Utgå ifrån att läsaren (dvs jag) inte är särskilt bevandrad i juridik 4 Var logisk 4 Var saklig (glöm känslorna men inte det sunda förnuftet!) 4 Motivera alla påståenden

17 Avslutning ”Juridik är igenting annat än förädlat kaos som konfronterats med krav på ordning.”

18 Kom ihåg 1 4 Analysera 4 Argumentera 4 Dra slutsatser

19 Kom ihåg 2 4 HA KUL!!!


Ladda ner ppt "Avslutning 2004-08-12. Repetition civilrätt 4 Avtalsrätt 4 Köprätt 4 Sakrätt 4 Fordringsrätt 4 Associationsrätt 4 Skadeståndsrätt."

Liknande presentationer


Google-annonser