Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avslutning 2004-08-12.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avslutning 2004-08-12."— Presentationens avskrift:

1 Avslutning

2 Repetition civilrätt Avtalsrätt Köprätt Sakrätt Fordringsrätt
Associationsrätt Skadeståndsrätt

3 Avtalsrätt När kommer avtal till stånd? När blir ett avtal ogiltigt?
Anbud, accept, acceptfrist, oren accept, sen accept När blir ett avtal ogiltigt? Formkrav, fullmaktsöverskridande, tvingande lag, omyndighet mm, avtalslagens bestämmelser Avtalsinnehållet Otydligheter och andra brister VIKTIGT! Skilj mellan Om avtal finns (avtalslagen) Vilka rättigheter/skyldigheter som förknippas med avtalet (tex köplagen)

4 Köprätt Samtidighetsprincipen Feltidpunkten
Lös egendom: avlämnandet Specialregel §20a KKL Fast egendom: kontraktet Felreglerna; både lös och fast egendom Konkreta fel Abstrakta fel Garantier

5 Köprätt, forts Undersökningsplikten Friskrivningar
Lös egendom, §20 köplagen Fast egendom, 4:19 JB Friskrivningar Lös egendom: ”befintligt skick” Fast egendom: fullständiga friskrivningar

6 Sakrätt Omsättningsproblematiken
Lös egendom: lagen om godtrosförvärv av lösöre Tradition + god tro Stöldgods Fast egendom: 18:1 och 18:3 JB Lagfart + god tro 18:3 fallen

7 Sakrätt, forts Borgenärsfrågorna – lös egendom Säljarens konkurs
Vanliga köp: skydd kräver tradition Konsumentköp: skydd kräver ej tradition, kontraktet räcker Köparens konkurs Vanliga köp: skydd endast vid äganderättsförbehåll OBS!! Köp av fastighetstillbehör på avbetalning med äganderättsförbehåll JB 2:5 1st

8 Sakrätt, forts Borgenärsfrågorna – fast egendom Säljarens konkurs
Köparen fullföljer köpet Oftast inget problem Köparens konkurs Bara ett problem om inte köpet gjorts beroende av köpeskillingens erläggande

9 Fordringsrätt Löpande skuldebrev Pantsättning lös egendom – tradition
Pantsättning fast egendom – giltig pant enligt 6:e kap JB Borgenärsbyte Gäldenärsbyte

10 Associationsrätt Aktiebolag – inget personligt betalningsansvar
HB/KB – alltid personligt betalningsansvar om inte bolaget kan betala Även efter överlåtelse av andel, 2:22 Beslutsfattandet (internt) Firmateckningen (externt)

11 Skadeståndsrätt Utanför avtalsförhållanden – SKL
Culparegeln – 2:1 och 2:2 Aktsamhetsnormerna Olyckshändelser Adekvat kausalitet Arbetsgivaransvaret (3:1) Myndighetsansvaret Fel eller försummelse vid myndighetsutövning (3:2) Utvidgat informationsansvar (3:3)

12 Tentan 4 frågor, 10 p vardera 1 timme och 15 minuter per fråga Betyg
20 p – betyg 3 (50%) 26 p – betyg 4 (65%) 32 p – betyg 5 (80%) max poäng PM - 4 p; tillgodoräknas vid minst 18 p på tentan

13 Vad är tillåtet att ta med?
Allt material med undantag för Extentorna (2 häften) Svarsförslagen till extentorna (2 häften) PM-uppgifterna (4st) Svarsförslagen till PM-uppgifterna (4st) (dessa är ju gamla tentafrågor…)

14 Metodiken 1) läs igenom alla omständigheter och händelser noggrant
2) rita upp en tidsaxel vid behov 3) definiera den rättsliga frågan (kärnfrågan) 4) ta fram tillämplig lagstiftning

15 Metodiken, forts 6) analysera omständigheterna i det aktuella fallet
7) analysera juridiken 8) ta ställning 9) motivera 10) dra en slutsats

16 Motiveringen Utgå ifrån att ingenting är självklart
Utgå ifrån att läsaren (dvs jag) inte är särskilt bevandrad i juridik Var logisk Var saklig (glöm känslorna men inte det sunda förnuftet!) Motivera alla påståenden

17 Avslutning ”Juridik är igenting annat än förädlat kaos som konfronterats med krav på ordning.”

18 Kom ihåg 1 Analysera Argumentera Dra slutsatser

19 Kom ihåg 2 HA KUL!!!


Ladda ner ppt "Avslutning 2004-08-12."

Liknande presentationer


Google-annonser