Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighetsfinansiering - säkerheter och krediter i fast egendom Professor Ulf Jensen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighetsfinansiering - säkerheter och krediter i fast egendom Professor Ulf Jensen."— Presentationens avskrift:

1 Fastighetsfinansiering - säkerheter och krediter i fast egendom Professor Ulf Jensen

2 Bostadspant  Systemet enkelt nog att handläggas av lekmän  Datorisering på kreditinstitutens villkor  Ovanligt med andra panthavare  Konsumentskyddet stärks  Orderskuldebrev dominerar

3 Lånevillkor  Lagen (2004:297) om bank- och finansering- rörelse 8:1: En kredit får beviljas ”bara om förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda  Löptid = lånets beräknade livslängd  Villkorstid = tiden mellan ränteförändringar  Uppsägningsrätt för låntagaren  Avgift om uppsägning inte sker vid villkorsförändring  Bankens uppsägningsrätt: ”synnerliga skäl”

4 Bankens som mellanhand  Inlåning med sparpengar eller genom obligationsutgivning  Krav på sund riskhantering i lagen (2004:297) om bank- och finanseringsrörelse 6:2  Krav på kapitaltäckning: ju större utlåningsrisk, desto mer eget kapital skall användas för krediter

5 Pantavtalets grundstenar  Pantavtal med ägaren (ägarna)  Panten svarar för en fordran  Pant och fordran knyts samman av en pantförskrivning  Tradition av pantbrevet eller registrering av datapantbrev  OBS! Ej krav på skriftlighet

6 Utanför godtrosförvärven  Misstag om pantsättarens identitet  Alla ägare deltar ej  Förväxling mellan juridisk person och fysisk  NJA 2002 not A1: Glöm inte att pantavtal kan vara muntliga!

7 Pantförskrivningens objekt  Pekar ut pant och fordran  Ny pantförskrivning nödvändig om panten ändras  Ny pantförskrivning nödvändig vid novation  Gränsen för novation ej helt klar  NJA 2002 s 11: Skuld på löpande kredit ej novation

8 Inteckningsåtgärder  Inteckningsförhållanden kan ändras genom åtgärder i JB 22:7--11  Samma grundkrav som för nyinteckning  Inteckning i konkurs ej tillåten:  22 kap 3 § Ansökan om inteckning skall avslås, om […]  5. sökanden är i konkurs eller försättes i konkurs den dag då inteckningen sökes samt fastigheten hör till konkursboet, men alla IM följer inte detta!

9 Datapantbrev  Jordabalken och pantbrevsregisterlagen  Numera normalfallet; pantbrevsinnehav är endast ett alternativ  Panthavaren bestämmer formen  Skapat för kreditinstitut  Kreditinstituten kontrollerar egna arkiv  Ägararkiv en depå för att undvika utskriftsbegäran

10 Inläggning av datapantbrev  Skriftliga pantbrev skickas till Lantmäteriverket för konvertering till datapantbrev

11 Begäran om utskrift  Fastighetsägaren kan begära utskrift av datapantbrevet hos Lantmäteriverket av pantbrev i ägararkivet

12 Andrahandspantsättning  1936 års lag  Som kraven i JB 6:2, men denuntiation till panthavaren ersätter tradition  Skriftlig denuntiation från andrahands- panthavaren (eller formlös från pantsättaren)  Kan ej avvisas av förstahandspanthavaren

13 Andrahandspantsättning av datapantbrev Måste pantbrevet vara utskrivet, när annan än kreditinstitut är panthavare?  Pantbrevet förvaras (i ägararkivet hos Lantmäteriverket)  Pantsättning enligt 1936 års lag därför möjlig  Denuntiation till Lantmäteriverket fullbordar pantavtalet -- har dock ej skett och blankett finns ej!


Ladda ner ppt "Fastighetsfinansiering - säkerheter och krediter i fast egendom Professor Ulf Jensen."

Liknande presentationer


Google-annonser