Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighetsfinansiering - säkerheter och krediter i fast egendom

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighetsfinansiering - säkerheter och krediter i fast egendom"— Presentationens avskrift:

1 Fastighetsfinansiering - säkerheter och krediter i fast egendom
Professor Ulf Jensen

2 Bostadspant Systemet enkelt nog att handläggas av lekmän
Datorisering på kreditinstitutens villkor Ovanligt med andra panthavare Konsumentskyddet stärks Orderskuldebrev dominerar

3 Lånevillkor Lagen (2004:297) om bank- och finansering-rörelse 8:1: En kredit får beviljas ”bara om förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda Löptid = lånets beräknade livslängd Villkorstid = tiden mellan ränteförändringar Uppsägningsrätt för låntagaren Avgift om uppsägning inte sker vid villkorsförändring Bankens uppsägningsrätt: ”synnerliga skäl”

4 Bankens som mellanhand
Inlåning med sparpengar eller genom obligationsutgivning Krav på sund riskhantering i lagen (2004:297) om bank- och finanseringsrörelse 6:2 Krav på kapitaltäckning: ju större utlåningsrisk, desto mer eget kapital skall användas för krediter

5 Pantavtalets grundstenar
Pantavtal med ägaren (ägarna) Panten svarar för en fordran Pant och fordran knyts samman av en pantförskrivning Tradition av pantbrevet eller registrering av datapantbrev OBS! Ej krav på skriftlighet

6 Utanför godtrosförvärven
Misstag om pantsättarens identitet Alla ägare deltar ej Förväxling mellan juridisk person och fysisk NJA 2002 not A1: Glöm inte att pantavtal kan vara muntliga!

7 Pantförskrivningens objekt
Pekar ut pant och fordran Ny pantförskrivning nödvändig om panten ändras Ny pantförskrivning nödvändig vid novation Gränsen för novation ej helt klar NJA 2002 s 11: Skuld på löpande kredit ej novation

8 Inteckningsåtgärder Inteckningsförhållanden kan ändras genom åtgärder i JB 22:7--11 Samma grundkrav som för nyinteckning Inteckning i konkurs ej tillåten: 22 kap 3 § Ansökan om inteckning skall avslås, om […] 5. sökanden är i konkurs eller försättes i konkurs den dag då inteckningen sökes samt fastigheten hör till konkursboet, men alla IM följer inte detta!

9 Datapantbrev Jordabalken och pantbrevsregisterlagen
Numera normalfallet; pantbrevsinnehav är endast ett alternativ Panthavaren bestämmer formen Skapat för kreditinstitut Kreditinstituten kontrollerar egna arkiv Ägararkiv en depå för att undvika utskriftsbegäran

10 Inläggning av datapantbrev
Skriftliga pantbrev skickas till Lantmäteriverket för konvertering till datapantbrev

11 Begäran om utskrift Fastighetsägaren kan begära utskrift av datapantbrevet hos Lantmäteriverket av pantbrev i ägararkivet

12 Andrahandspantsättning
1936 års lag Som kraven i JB 6:2, men denuntiation till panthavaren ersätter tradition Skriftlig denuntiation från andrahands-panthavaren (eller formlös från pantsättaren) Kan ej avvisas av förstahandspanthavaren

13 Andrahandspantsättning av datapantbrev
Måste pantbrevet vara utskrivet, när annan än kreditinstitut är panthavare? Pantbrevet förvaras (i ägararkivet hos Lantmäteriverket) Pantsättning enligt 1936 års lag därför möjlig Denuntiation till Lantmäteriverket fullbordar pantavtalet -- har dock ej skett och blankett finns ej!


Ladda ner ppt "Fastighetsfinansiering - säkerheter och krediter i fast egendom"

Liknande presentationer


Google-annonser