Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Effektivisera med ökad kvalitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Effektivisera med ökad kvalitet"— Presentationens avskrift:

1 Effektivisera med ökad kvalitet
Att lära av fosterbarn Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstad

2 Det generella Teori Akade- min FoU Praktik Det unika Verksamheten

3 Grundläggande tankar Allvarlig kunskapsbrist om fosterbarns reflekterade erfarenheter. Socialarbetarna behöver erövra kunskap själva. Nytänkande baserat på erfarenhet och kunskap. Ömsesidighet - ge klienten möjlighet att återgälda. Långsiktighet, kontinuitet och enkelt för nya att haka på. Utveckla gruppmedlemmarnas förmåga till gemensam och individuell reflektion. Utveckla förmågan att lyssna förutsättningslöst. Ständig påfyllning - som ger mer kraft tillbaka än det tar. Verksamheten skall själv äga processen med visst stöd utifrån.

4 Lustfyllt Enkelt Naturligt Hanterligt och anpassat till vardagen
Möjligt för alla att delta Lustfyllt

5 Hur gjorde vi? Två socialarbetare på halvtid på UUC i sex månader.
Arbetsgruppens deltagande. Etiska diskussioner. Utgick från socialarbetarnas kunskaper, förväntningar och farhågor. Skapade ett basdokument som stöd för långsiktig process.

6

7 Basdokumentet Används för att ge stadga och trygghet i processen. Stor frihet inom fasta, enkla ramar. Etik och svåra frågeställningar tex hur hantera känsliga uppgifter som kommer upp i intervjun? Mallar för den rutinmässiga hanteringen. Förklaring och motiv för samtalsguide. Samtalsguide. Hanterlig modell för dokumentationen med viss valfrihet. (”memos”, alternativt banda) Modell för reflekterande grupprocesser. Hur hantera sin egen tid?

8 Kort om upplägget Alla socialsekreterare deltar och gör intervjuer.
En till två intervjuer per socialsekreterare och år. Helst intervjuar socialsekreterarna sina ”egna” fosterbarn. Alla före detta fosterbarn över 15 år erbjuds intervju 2 år efter ”avslut”. Deltagande är helt frivilligt för fosterbarnet. Intervjuerna har pågått sedan år 2000. Årliga genomgångar av intervjuer. Hittills 58 intervjuade I år skall vi sammanställa och analysera resultaten i samarbete med Göteborgs universitet

9 Vad vill fosterbarnen lära oss?
Om biologiskt ursprung: Behöver veta att någon stödjer föräldrarna Kontakten viktig - också med släkten Viktigt att föräldrarna ger ok till placering Prata aldrig illa om föräldrar Prata däremot i klartext om allvarliga saker och problem. Rädsla för genetiskt arv - behöver barnen hjälp med att bearbeta

10 -Om tillhörighet Vill ”höra till” Viktigt med uthållighet
när barnet testar gränser Vid sista placeringen särskilt viktigt med bra anknytning För en bra vuxenstart! Omplacering behöver inte vara negativt

11 -Om socialsekreteraren
-Är viktig - Skall känna barnets historia - Skall inte sluta så ofta - Skall prata mer med barnet - Skall lyssna noga - Skall inte ge sig om de anar problem Skall veta att barnet tror att det blir värre om de ”skvallrar” för soc.

12 Om intervjun De flesta känner sig stolta över att bli tillfrågade
Att berätta ger ofta fosterbarnen glädje, sammanhang och självinsikt Beskriver ibland intervjun som ett bra avslut: ”Nu är jag beredd att gå vidare” I intervjun uttrycker de förståelse och välvilja och förvånansvärt lite lite bitterhet.

13 Nytta för socialsekreterarna?
En konstruktiv utmaning av egna normer och begrepp. Insikt om sin egen betydelse Ser mönster tydligare Klarar olikheter bättre Bättre självtillit och tillit till klienten Ger arbetsglädje och energi Bättre handlingsberedskap i svåra situationer

14 Suverän inskolning av nya medarbetare
Nytta för organisationen? Ökad möjlighet att utveckla arbetet Bättre avslutningar Hanterar olikhet bättre vilket skapar frihet och kreativitet Ökad trygghet vid kriser Bättre kontinuitet Påtagligt förbättrat samarbete internt och externt Suverän inskolning av nya medarbetare


Ladda ner ppt "Effektivisera med ökad kvalitet"

Liknande presentationer


Google-annonser