Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan skola-näringsliv. Syfte: ge eleverna insyn i framtida arbetsmiljöer ge eleverna insikter i yrkesval och utbildningsval höja motivationen och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan skola-näringsliv. Syfte: ge eleverna insyn i framtida arbetsmiljöer ge eleverna insikter i yrkesval och utbildningsval höja motivationen och."— Presentationens avskrift:

1 Samverkan skola-näringsliv

2 Syfte: ge eleverna insyn i framtida arbetsmiljöer ge eleverna insikter i yrkesval och utbildningsval höja motivationen och måluppfyllelsen för eleverna

3 Besöket i arbetslivet ska ge eleverna insikt i: hur en arbetsplats fungerar ingå i vardagen vad gäller tider, arbetsinnehåll och gemenskap med vuxna en inblick i yrken och därmed underlätta framtida val av gymnasieinriktning

4 Vi vill på Stadsöskolan: ge eleverna möjligheter att från tidig ålder få syssla med verksamhet inom det lokala näringslivets område ge eleverna en fördjupad kunskap om kommunens näringsliv

5 öka elevernas insikt av utbildningsmöjligheter inför fortsatta studier i samverkan med näringslivet upprätthålla en hög kvalitet på den arbetsplatsförlagda utbildningen

6 Varför samverka? Visa eleverna kopplingen mellan studier och arbetsliv Introducera eleverna till arbetslivets krav och hjälpa dem att fungera som anställda och egna företagare i framtidens arbetsmarknad

7 Hur ska vi samverka? tillhandahålla verktyg för att underlätta utvecklingen av samverkan särskilt uppmärksamma frågor om entreprenörskap eleverna ska få kännedom om de företag och näringsidkare som finns, främst på lokal nivå

8 företagare och näringsidkare ska känna sig välkomna till vår skola eleverna ska få de ämneskunskaper som de behöver inför framtida yrkesval visa eleverna den mångfald av yrkesområden som finns att erbjuda i Luleå Kommun

9 Steg 1: Förskolan använda sig av företag i förskolans närhet studiebesök

10 Steg 2: År 1-3 kontakt och fadderverksamhet med företag och näringsidkare studiebesök med dokumentation

11 Steg 3: År 4-6 fortsatta kontakter med fadderföretaget praktikdagar med någon vuxen År 5 studiebesök med efterföljande redovisning År 6 ett återkommande studiebesök på samma företag som i år 5, eleverna utarbetar därefter presentationsmaterial

12 Steg 4: År 7-9 År 7 två dagars jobbskuggning, helst på fadderföretaget År 8 en dags jobbskuggning, skriva CV inför praoveckan. Inbjudna företag håller föreläsningar på skolan, inom olika yrkesområden. År 9 en veckas prao på fadderföretaget, med medföljande arbetsuppgifter


Ladda ner ppt "Samverkan skola-näringsliv. Syfte: ge eleverna insyn i framtida arbetsmiljöer ge eleverna insikter i yrkesval och utbildningsval höja motivationen och."

Liknande presentationer


Google-annonser