Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värdekompassen Arbetsblad 1 För arbete med Värdekompassen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värdekompassen Arbetsblad 1 För arbete med Värdekompassen."— Presentationens avskrift:

1 Värdekompassen Arbetsblad 1 För arbete med Värdekompassen

2 PROCESS 2 Analysera Processen Hur ser processen ut som åstadkommer vård till just dessa patienter? RESULTAT 1 FÖRÄNDRINGAR 3 Generera idéer till förändringar PILOT 4 Välj första/nästa förändring till pilottesten Första kontakt BedömningDiagnostikBehandling Uppföljning Tillfredsställelse Kostnader Funktionellt hälsostatus Hur kan vi använda Planera - Gör - Studera - Lär (Plan - Do - Study - Act) cykeln för att pilottesta en förbättringsidé? Orienteringsblad för förbättringsarbete Värdekompassen arbetsmaterial  1997, Landstingsförbundet Svensk bearbetning: Bergström M, Olsson J med tillåtelse av Paul B Batalden Kliniskt Idé: att påskynda det praktiska förbättringsarbetet genom att sammanföra kunskap om resultat och processer med att genomföra tester av identifierade förbättringsmöjligheter. Välj en patientgrupp Syftet med förbättringsarbetet? Givet vår önskan att begränsa/minska ohälsan i ”just dessa patienters” liv -vad kan då anses som önskvärda mått? Vilka idéer har vi för att förändra vårt sätt att arbeta, så vi uppnår bättre resultat?

3 Värdekompassen - Arbetsblad - VAD mäta VÄLJ EN PATIENTGRUPP A (specificera patientgruppen) SYFTE B TIPS Arbetsbladets syfte är att: identifiera de resultat- och kostnadsmått som beskriver värdet av vården. 1.Välj en patientgrupp. 2.Sätt samman ett tvärfunktionellt arbetslag. 3.Använd brainstorming eller liknande för att skapa en ”lista” med mått. 4.Börja i väster (kliniskt) på värdekompassen, arbeta sedan medsols. 5.Använd multiröstning för att reducera ”listan” av nyckelmått för resultat- och kostnader. 6.Ställ de data som behövs mot data du kan få i dag. -Vad är rimligt? 7.Gå till Värdekompassen - Arbetsblad - HUR mäta. VÄRDE C Värdekompassen arbetsmaterial  1997, Landstingsförbundet Svensk bearbetning: Bergström M, Olsson J med tillåtelse av Paul B Batalden Funktionellt hälsostatus Tillfredsställelse Upplevd hälsovinst Med sättet att ge vården Kostnader Kliniskt Provresultat Komplikationer Direkta Indirekta Fysiskt Mentalt Socialt (Punkt i orienteringsbladet) 1

4 Värdekompassen - Arbetsblad - HUR mäta TIPS Mått: namnge måtten och gör en kort beskrivning av dem. Beskrivningen skall tala om för andra vad som mäts och vem som äger måttet. Mätmetod: beskriv metoden och systematiken för mätandet av variabeln. Den skall skrivas så att olika människor kan utföra mätningen och uppnå jämförbara resultat. Beskrivningen skall på ett begripligt och enkelt sätt förklara för den som mäter hur detta skall utföras. SPECIFIKA DEFINITIONER för valda mått i orienteringsbladet) Värdekompassen arbetsmaterial  1997, Landstingsförbundet Svensk bearbetning: Bergström M, Olsson J med tillåtelse av Paul B Batalden (Punkt 1

5 Pilottestning - Arbetsblad: Idé till arbetsgång SYFTE A Vad försöker vi åstadkomma? (Mer specifikt syfte) Hur kommer vi veta att en förändring är en förbättring? MÅTTB Hur kan vi beskriva den förändringsidé vi valt att testa? VALD FÖRÄNDRINGSIDÉ C LÄR G STUDERA F När vi studerar vad som hänt, vad lär vi oss av det? GÖR E Vad lär vi oss under genomförandet av pilot-testen? Agera utifrån vunnen kunskap -Hur gå vidare? PLANERA D Vem? Gör vad? När? Med vilka metoder och vilken utbildning? Hur skall vi planera pilot-testen? Värdekompassen arbetsmaterial  1997, Landstingsförbundet Svensk bearbetning: Bergström M, Olsson J med tillåtelse av Paul B Batalden (Punkt i orienteringsbladet) 4


Ladda ner ppt "Värdekompassen Arbetsblad 1 För arbete med Värdekompassen."

Liknande presentationer


Google-annonser