Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är bipolär sjukdom ? Symptom Diagnostik Behandling Åsa Westrin, Docent, Överläkare, Lunds Universitet, Region Skåne.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är bipolär sjukdom ? Symptom Diagnostik Behandling Åsa Westrin, Docent, Överläkare, Lunds Universitet, Region Skåne."— Presentationens avskrift:

1 Vad är bipolär sjukdom ? Symptom Diagnostik Behandling Åsa Westrin, Docent, Överläkare, Lunds Universitet, Region Skåne

2 Bipolär sjukdom typ 1 Bipolär sjukdom typ 2 depression mani hypomani

3 Manisk episod Abnormt förhöjt eller irritabel sinnesstämning under minst en vecka (eller kortare om sjukhusvård nödvändig). Dessutom minst 3-4 av följande : – Förhöjd självkänsla eller grandiositet – Minskat sömnbehov – Talträngdhet – Tankeflykt – Lättdistraherad – Ökad målinriktad aktivitet eller motorisk rastlöshet – Hänger sig åt lustbetonade aktiviteter med sannolikt obehagliga konsekvenser Påtagligt nedsatt funktion ibland med psykotiska inslag Symptomen beror inte på intag av någon substans (ex narkotika)

4 Hypoman episod Onormalt förhöjd eller irritabel sinnesstämning under minst fyra dagar. Dessutom minst 3-4 av följande : – Förhöjd självkänsla eller grandiositet – Minskat sömnbehov – Talträngdhet – Tankeflykt – Lättdistraherad – Ökad målinriktad aktivitet eller motorisk rastlöshet – Hänger sig åt lustbetonade aktiviteter med sannolikt obehagliga konsekvenser Funktionsnedsättningen ej lika påtaglig. Den hypomane kan själv uppleva sig som mycket produktiv och fylld med kraft men omgivningen märker att något är fel. Symptomen beror inte på intag av någon substans (ex narkotika)

5 Hypoman episod Onormalt förhöjd eller irritabel sinnesstämning under minst fyra dagar. Dessutom minst 3-4 av följande : – Förhöjd självkänsla eller grandiositet – Minskat sömnbehov – Talträngdhet – Tankeflykt – Lättdistraherad – Ökad målinriktad aktivitet eller motorisk rastlöshet – Hänger sig åt lustbetonade aktiviteter med sannolikt obehagliga konsekvenser Funktionsnedsättningen ej lika påtaglig. Den hypomane kan själv uppleva sig som mycket produktiv och fylld med kraft men omgivningen märker att något är fel. Symptomen beror inte på intag av någon substans (ex narkotika) Samma men svagare symtom som vid mani

6 Hypoman episod Onormalt förhöjd eller irritabel sinnesstämning under minst fyra dagar. Dessutom minst 3-4 av följande : – Förhöjd självkänsla eller grandiositet – Minskat sömnbehov – Talträngdhet – Tankeflykt – Lättdistraherad – Ökad målinriktad aktivitet eller motorisk rastlöshet – Hänger sig åt lustbetonade aktiviteter med sannolikt obehagliga konsekvenser Funktionsnedsättningen ej lika påtaglig. Den hypomane kan själv uppleva sig som mycket produktiv och fylld med kraft men omgivningen märker att något är fel. Symptomen beror inte på intag av någon substans (ex narkotika) Funktionsnedsättningen ej lika påtaglig. Den hypomane kan själv uppleva sig som mycket produktiv och fylld med kraft men omgivningen märker att något är fel

7 Depressiv episod Sänkt stämningsläge eller minskat intresse/minskad glädje under minst 14 dagar. Dessutom minst 3-4 av följande symtom: –Viktnedgång (eller viktuppgång) –Sömnstörning (för lite eller för mycket) –Agitation eller hämning –Svaghetskänsla/brist på energi –Känslor av värdelöshet eller skuldkänslor –Minskad koncentrationsförmåga –Återkommande tankar på döden

8 Diagnostik När patienten är hypoman: –Oftast tydligt men viktigt att ta reda på om det rör sig om något annat tex missbruk, emotionellt instabil personlighetsstörning eller ADHD När patienten är manisk: - Oftast tydligt men det gäller att bedöma om det rör sig om en övergående psykos (tex akut polymorf psykos) När patienten har en depression och det finns en misstanke om att patienten har varit hypoman: –Går att ta reda på men kräver noga utredning och kan ibland vara svårt att fastställa.

9 När det finns en misstanke om att patienten har varit hypoman: När stämningsläget varit onormalt förhöjd eller irritabel under några dagar ta reda på: Om något eller några av följande symptom samtidigt förekom: Var självkänslan förhöjd? Mindre sömn men ändå utvilad? Mer pratsam än vanligt? Fler idéer än vanligt? Tankar som rusar genom huvudet? Koncentrationssvårigheter? Lättdistraherad? Vad gjorde personen? Var personen så aktiv att andra oroade sig? Gjorde personen något mindre lämpligt? Ex köpte mycket saker utan att behöva dem. Hur det började Hur länge det varade Hur andra uppfattade personen Om personen behandlades med något läkemedel Om personen missbrukade

10 Bipolär sjukdom Bipolär sjukdom, typ I Depressioner och maniska episoder har förekommit Bipolär sjukdom, typ II Depressioner och hypomana episoder har förekommit Rapid cycling Minst 4 episoder av depression/mani eller hypomani under ett år Bipolär sjukdom av annan typ Uppfyller ex inte alla kriterier för hypomana episoder

11 Prognos Livslångt tillstånd God prognos för många med rätt behandling

12 Risk Oregelbunden livsrytm Sömnstörningar Stressande livsituation Antidepressiva Missbruk Bristande socialt stöd

13 SÖMNSTUDIE 483 personer med bipolar I och II utan pågående depression, mani eller hypomani. Sömnproblem återfall i depression eller mani. Sömnproblem:allvarligare sjukdomsbild. Sylvia et al J Psychopharmacol. 2011SylviaJ Psychopharmacol.

14 Behandling Individuell Kunskap om sjukdomen, den egna sårbarheten och hur den ska förebyggas. – Patient/anhörigutbildning – Samtalsstöd – Psykoterapi om behov – ”krisplan” Kontaktperson/sjuksköterska – för snar kontakt vid behov – hälsosamtal årligen – regelbunden kontroll av labvärden (ffa om litiumbehandlad) Läkemedel

15 Krisplan Kartlägga individuella tidiga tecken på hypomani/depression Vem gör vad när hypomani/depression misstänks? – Vem kontaktar vem? – Vad ska patienten göra? – Vad ska anhöriga göra? – Vad ska kontaktperson/sjuksköterska göra? – Vad ska läkaren göra? – Andra aktörer? Vilka behovsläkemedel hjälper? Vikten av att sova! Litiumprov Vid vätskebrist risk för akut intoxikation

16 Profylaktisk läkemedelsbehandling –Litium Kräver regelbundna blodprovskontroller, Bäst evidens –Antiepileptika Valproat Lamotrigin –Antipsykotiska läkemedel, ex Olanzapin (Zyprexa®) Quetiapin (Seroquel®) Aripiprazole (Abilify®

17 Akut behandling av hypomani Säkerhetsställ god sömn -Snabbt återbesök -Hypnotika -Neuroleptika (tex Olanzapine, Quetiapine, Haloperidol, Risperidol) -Bensodiazepiner -Kontrollera litiumkoncentrationen, justera dosen -Minska, sätt ut antidepressiva -Överväg inläggning för snabb sömnjustering

18 Akut behandling av mani Inläggning (ofta enligt LPT) Stimulibegränsning Stämningsstabiliserare, tex –Litium –Valproat (ej gravida kvinnor, försiktighet till kvinnor i fertil ålder) Antipsykotika –Olanzapine, Risperidone, Quetiapine, Haloperidol Lugnande, sömnreglerande, tex –Nitrazepam tn, Diazepam, Oxazepam Ibland kan tvångsmedicinering bli nödvändig men då måste pat vara vårdad enligt LPT. Var noga med att vid behov ge medel mot extrapyramidala symtom (ex Biperiden). Sätt ut (eller minska) antidepressiva (Överväg ECT)

19 Behandling av depressiv episod Antidepressiva kombinerat med antiepileptika eller antipsykosmedel Behandling med vissa atypiska antipsykosmedel ECT Psykoterapi- god sömn, livsrytm, färdigheter Socialt stöd


Ladda ner ppt "Vad är bipolär sjukdom ? Symptom Diagnostik Behandling Åsa Westrin, Docent, Överläkare, Lunds Universitet, Region Skåne."

Liknande presentationer


Google-annonser