Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

För kunskap och bildning Svenska skolans och projektens framtid Bob Karlsson Tammerfors 12.4.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "För kunskap och bildning Svenska skolans och projektens framtid Bob Karlsson Tammerfors 12.4."— Presentationens avskrift:

1 För kunskap och bildning Svenska skolans och projektens framtid Bob Karlsson Tammerfors 12.4

2 För kunskap och bildning Utmaningar för den finlandssvenska skolan BLAND ANDRA … Sämre utvärderingsresultat än den finskspråkiga skolan; Publicerade resultat 2010-12: – Läsning (Ubs, Pisa) – Fysik och kemi (Ubs) – Biologi och geografi (Ubs) – Samhällslära, historia (Ubs) Andelen tvåspråkiga elever ca 40 % av eleverna från tvåspråkiga hemförhållanden 19% annat hemspråk än svenska, jmf 4% i finskspråkiga skolor; Undervisningen i A- finska och modersmålsinriktad finska Lågt intresse för naturvetenskaper i gymnasierna IT i undervisningen: jämbördiga villkor för eleven Tammerfors 12.4.2012 16.12.20142

3 För kunskap och bildning En Pisa-jämförelse (2009) 16.12.20143

4 För kunskap och bildning Utvärderingsresultat publicerade 2012

5 För kunskap och bildning Kritiska framgångsfaktorer för utvecklingsprojekten INTE bara en fysisk eller teknisk utveckling Att utvecklingsarbetet ses som viktigt av alla: lärare – rektor – skoldirektör - beslutsfattare Att vi sprider erfarenheter och goda modeller - och misslyckanden! Att en förändring sker i klassrummet i arbetssätt och metoder i inlärning och resultat

6 För kunskap och bildning Toppkompetensprojektet 2012-15 16.12.20146 Fokus på grundskolan Stöda ett professionellt utvecklingsarbete Målet att sprida arbetssätt, metoder, modeller för att utveckla undervisningen Konkreta case att jobba med; bl.a. naturvetenskap Universiteten med i arbetet, ÅA och HU Lokala utvecklingsprojekt kopplade till forskning och högre utbildning Koppling till kommunens egen utvecklingsplan för skolorna Koordinera Ubs-finansierad fortbildning och utvecklingsverksamhet

7 För kunskap och bildning Toppkompetens inom grundskolan; t.ex. 1. Läsning Att stärka pojkarnas läsintresse längre texter läs- och lärstrategier 2. Finska Att differentiera A1 Mofi Kommunikativa färdigheter 3. Naturveten- skaperna Att öka det laborativa arbetssättet förståelsen av fenomen intresset för ämnesstudier Professionell verksamhetskultur

8 För kunskap och bildning Utvecklingsprojekten; statsunderstöd att söka 10.4-11.5.2012 A. Projekt inom lärmiljöer, tyngdpunkter att stödja en verksamhetskultur som bygger på interaktivt lärande, på att göra tillsammans och på delad expertis att främja mångsidigt lärande utanför skolbyggnaden att skapa samarbetsformer mellan hem och skola samt samarbete med arbets- och näringslivet att främja nätverkande mellan skolorna lokaliteternas roll i skapandet av en mångsidigare verksamhetskultur

9 För kunskap och bildning Utvecklingsprojekten … B. Informations- och kommunikationsteknik i undervisningen; utrustning och datanätverk Allmänt: jämlika möjligheter till att använda informations- och kommunikationsteknik i studierna Förskola och grundläggande utbildning: pedagogisk utveckling av informations- och kommunikationsteknik och vid utveckling av lärande via spel Gymnasieutbildningen: förnyelsen av undervisningens pedagogik, där bedömningen av de studerande är en synvinkel

10 För kunskap och bildning bob.karlsson@oph.fi Direktör 2012-2018


Ladda ner ppt "För kunskap och bildning Svenska skolans och projektens framtid Bob Karlsson Tammerfors 12.4."

Liknande presentationer


Google-annonser