Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vi som kan hjälpa dig Många hjälper till MS-teamet i vården Samhället i övrigt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vi som kan hjälpa dig Många hjälper till MS-teamet i vården Samhället i övrigt."— Presentationens avskrift:

1

2 Vi som kan hjälpa dig

3 Många hjälper till MS-teamet i vården Samhället i övrigt

4 Exempel på MS-team Patient Neurolog MS- sköterska Sjukgymnast Arbetsterapeut Kurator Psykolog Neuropsykiater Neurospykolog Logoped

5 Uppgifter för MS-sköterskan Ge råd och stöd Kontakt för patient och anhöriga Snabbt upptäcka och tillsammans med andra personer inom MS- teamet hantera olika symptom Förmedla och förenkla kontakter inom MS-teamet Ansvara för start och uppföljning av bromsmediciner Verka för att sprida information om sjukdomen till patienter, anhöriga, vårdpersonal och allmänhet

6 Fasta kontakter med MS-sjuksköterska När man får diagnos, efter läkarbesöket Start och uppföljning av behandling med bromsmediciner Skovbehandling Övriga kontakter (vid behov) - Vid nya symptom - Vid frågor om sjukdomen m.m.

7 Samhällets stöd och service Kommunen Landstinget Försäkringskassan Arbetsförmedlingen

8 Kommunens ansvar - enligt Socialtjänstlagen eller LSS Hemtjänst Ledsagarservice Stöd till anhöriga Kommunens ansvar - enligt LSS Personlig assistans

9 Kommunens ansvar enligt annan lagstiftning Bostadsanpassningsbidrag Färdtjänst Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Riksfärdtjänst

10 Landstingets ansvar Hälso- och sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel Rådgivning och annat personligt stöd

11 Försäkringskassans ansvar Aktivitetsersättning Sjukersättning Assistansersättning Bilstöd Handikappersättning Högriskskydd Rehabiliteringsersättning Sjukpenning Arbetsresor i stället för sjukpenning Arbetshjälpmedel

12 Arbetsförmedlingens ansvar Arbetshjälpmedel Stödperson Lönebidrag

13 Sammanfattning av det här avsnittet MS-teamet och MS-sköterskan Samhällets stöd och service –Kommunen –Landstinget –Försäkringskassan –Arbetsförmedlingen


Ladda ner ppt "Vi som kan hjälpa dig Många hjälper till MS-teamet i vården Samhället i övrigt."

Liknande presentationer


Google-annonser