Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.framtidsstudier.se. One-stop shops i Europa Samordningen av sociala och arbetsmarknadspolitiska åtgärder Renate Minas, Docent, forskare, Institutet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.framtidsstudier.se. One-stop shops i Europa Samordningen av sociala och arbetsmarknadspolitiska åtgärder Renate Minas, Docent, forskare, Institutet."— Presentationens avskrift:

1 www.framtidsstudier.se

2 One-stop shops i Europa Samordningen av sociala och arbetsmarknadspolitiska åtgärder Renate Minas, Docent, forskare, Institutet för Framtidsstudier

3 Samordningen av sociala och arbetsmarknads- politiska åtgärder Gemensamma ingångar: varför finns de och vad är det Sex varianter av gemensamma ingångar: en typologi Vad kan Sverige lära sig av dessa erfarenheter?

4 Gemensamma ingångar: varför finns de och vad är det Stora grupper av människor står utanför arbetsmarknaden, orsakerna är olika problem, ofta flera samtidigt Omfattande stöd behövs i form av ekonomiska resurser, individanpassade vägar till sysselsättning eller utbildning, socialt stöd och andra åtgärder som kan leda till ökad social delaktighet och anställningsbarhet Betyder i regel kontakt med flera olika myndigheter och andra aktörer, svårigheter att samordna dessa system Etablering av gemensamma ingångar: stödåtgärder ska tillhandahållas på ett enda ställe, med få handläggare involverade

5 Varför gemensamma ingångar? Två huvudargument: Trenden mot ökad samordning är ett resultat av välfärdsstaters specialiserade strukturer något som leder till ett växande behov av samordning (förbättrad organisation) Intensivare samordning av arbetsmarknads- och sociala tjänster förbättrar de arbetslösas anställningsbarhet

6 Vad handlar samordning om? Samordning av olika bidragssystem (socialförsäkring, arbetslöshetsersättning, socialbidrag) Samordning av olika tjänster (socialt stöd, aktivering, hälsorelaterat stöd) Samordning av olika organisationer Blandning av de tre ovanstående Samordning i termer av riskgrupper

7 Sex varianter av gemensamma ingångar Jobcentre, Danmark (2005) Kommunalisering av arbetsförmedlingen, riktar sig mot alla arbetslösa LAFOS, Finland (2004) Frivilligt nätverk som riktar sig mot arbetslösa med komplexa problem UWV WERKbedrijf, Nederländerna (2002) Sammanslagning av arbetsförmedling och socialförsäkring, främst försäkrade arbetslösa NAV, Norge (2005) Sammanslagning av arbetsförmedling och socialförsäkring samt obligatorisk samlokalisering med kommunal socialtjänst, riktar sig mot alla medborgare Jobcentre Plus Storbritannien (2002) Sammanslagning av ”benefit agency” och lokala jobcentre, riktar sig mot alla arbetsföra arbetslösa Hartz-reform Tyskland (2004) Två former av gemensam ingång: partnerskap mellan arbetsförmedling och kommuner eller enbart kommunala, riktar sig mot arbetslösa som inte är berättigade till arbetslöshetsersättning

8 Ett organisationsperspektiv Den smala dörren (Da, Ne, St) Den öppna dörren (Fi, No, Ty) Exklusivt fokus på arbete Samarbetar ej över sektorsgränser Holistisk ansats: arbete, annat stöd, bidrag/ersättning (ej Fi), Samarbetar över sektorsgränser Huvudaktörer: kommuner, staten, privata aktörer Huvudaktörer: kommuner, staten, privata aktörer, frivillig sektor Begränsad lokal autonomiStor autonomi när det gäller organiseringen av åtgärder, lokala variationer Stark central styrning, finansiering kopplad till prestation, standardiserade instrument, tillsyn, öppna jämförelser Partnerskap, avtal, komplexa styrningsmodeller (Ty), nätverk

9 Ett arbetsmarknadsperspektiv Del av ett större reformpaket Sammanläggning av tidigare separata klientkategorier På olika sätt, gränser till tidigare separata bidragsarrangemang suddas ut, nya riskgrupper bildas Utvidgad krets av personer som ska aktiveras (Da, St, Ty) Samordning av aktiva och passiva AMP (delvis No, St, Ty), starka inslag av privata aktörer (Da, Ne, St) Work–first orientering tydligast i den smala varianten

10 Vad kan Sverige lära sig av dessa erfarenheter? Är en gemensam ingång i Sverige önskvärd? Hur ser förutsättningarna för en gemensam ingång ut i Sverige?

11 Vad kan Sverige lära sig av dessa erfarenheter? Är en gemensam ingång i Sverige önskvärd? Samverkan har varit på agendan i många år Personer med långvarigt behov av offentlig försörjning har särskilt behov av samverkan Var fjärde vuxen uppger att man har två eller flera välfärdsproblem (Social Rapport 2010) Hur ser förutsättningarna ut i Sverige för en gemensam ingång? Trend mot centralisering: ombildning av statliga myndigheter, återförandet av ansvar för arbetsmarknadspolitiken till central nivå, minskat kommunalt inflytande Olika intresse för en gemensam ingång Möjlig struktur? Samordningsförbunden, formaliserat samverkan mellan FK, Arbetsförmedling, kommuner och landsting Politiskt ställningstagande

12 Tack för uppmärksamheten!

13


Ladda ner ppt "Www.framtidsstudier.se. One-stop shops i Europa Samordningen av sociala och arbetsmarknadspolitiska åtgärder Renate Minas, Docent, forskare, Institutet."

Liknande presentationer


Google-annonser