Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SKELLEFTEÅ Rätt stöd till arbete genom utvecklad samverkan!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMORDNINGSFÖRBUNDET SKELLEFTEÅ Rätt stöd till arbete genom utvecklad samverkan!"— Presentationens avskrift:

1 SAMORDNINGSFÖRBUNDET SKELLEFTEÅ Rätt stöd till arbete genom utvecklad samverkan!

2 Korta fakta om Skellefteå! Skellefteå i ett nötskal! Kommunen är vidsträckt, nästan lika stor som Skåne. Storslagen natur omger utpräglad stadsmiljö. Här finns fem gymnasieskolor och två universitetsfilialer. Största arbetsgivarna är Skellefteå kommun med över 7 700 anställda och Västerbottens läns landsting med 1 600 anställda. Exempel på kända företag är Boliden AB, Skellefteå Kraft AB, Bergteamet AB, Alimak Hek AB och Martinsson Group AB. I föreningslivet syns namn som Skellefteå AIK och Sunnanå. Sysselsättningsgrad: 78 % Andel utrikes födda: 6 % Andel arbetssökande dec. 2013: 16–64 år: 9,2 %, (Riket 8,6 %) 18–24 år: 21,2 % (Riket 17,2 %) 1

3 Disposition »Hur ser behovet ut – AF:s prognos 2014-2015 »Finansiell samordning »Struktur för samarbete – samverkan – samordning = Integrerad samverkan »Vad krävs för framgångsrik samverkan »Två frågor 2

4 Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden 2014–2015 »Positivare omvärldsbild »Förstärkt ekonomisk aktivitet i Sverige »Ökad sysselsättning »Bristen på arbetskraft ökar – störst problem i vissa branscher och vissa regioner »Lägre arbetslöshet – för personer med utbildning och god kompetens VÄXANDE INSLAG AV ARBETSLÖSA SOM HAR SVÅRLÖSTA ARBETSMARKNADSPROBLEM! 3

5 Fem grupper med stora svårigheter att snabbt finna ett arbete »Arbetslösa med endast förgymnasial utbildning »Arbetslösa ungdomar med bristfällig utbildning »Arbetslösa utomeuropeiskt födda »Arbetslösa med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga »Arbetslösa personer 55–64 år 4

6 Antal arbetslösa personer 16-64 år med funktionsnedsättning i Skellefteå Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 5

7 Åtgärder – exempel »Kompetensuppbyggnad av de strukturellt arbetslösa »Fler jobb där kompetensnivån är lägre »Utvecklat samarbete vid insatser för personer med komplex problematik »Bättre matchning 6

8 Vad är Finsam? »Den 1 januari 2004 trädde lagen (2003:10) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam) i kraft »Begreppet Finsam står för finansiell samordning mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedling, kommun och landsting/region »Finsam bedrivs av samordningsförbund »Insatserna inom Finsam ska stödja samverkan mellan myndigheterna samt finansiera insatser som syftar till att personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete 7

9 FINSAM: Finansiell och politisk samordning LandstingKommun ArbetsförmedlingenFörsäkringskassan Samordningsförbund 8

10 Försäkringskassans återrapportering till regeringen om Finsam 2013 »83 samordningsförbund – 225 kommuner medlemmar »66 % av insatserna (88 % av kostnaderna) avser rehabilitering av individer »Övriga insatser av strukturell karaktär för att förbättra samverkan mellan myndigheterna »36 900 deltagare registrerade 2013 »8 600 personer avslutade en insats 2013 »31 % av dessa gick till arbete eller studier (38 % för unga, vuxna under 30 år) 9

11 Framgångsfaktorer! »Kunskap om varandra »Förståelse för varandra »Kontinuitet – långsiktighet »Fungerande strukturer – gemensamma resurser »Utgå från individens behov – gemensamt ansvar »Nära till beslut – snabbare beslut »Tillgänglighet – flexibilitet »Arbetsgivaren viktig »Samlokalisering 10

12 Begreppsförvirring »Samarbete »Samverkan »Samordning Integrering = att föra samman 11

13 Integrerad samverkan! 12 Fördelar resurser utifrån behov Samverkan Samordning Samarbete Individer med sammansatt problematik Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning Tid Gemensam Planering Teamarbete Bemötande Olika kompetenser Resultat- analyser Resultat- analyser Behovs- analyser Behovs- analyser Åtgärds- analyser Åtgärds- analyser Beslutsforum

14 AF FK KOMMUN LANDSTING SAMORDNINGSFÖRBUND EXTERNA PROJEKTÄGARE ARBETSMARKNADSTORGET SAMORDNAD REHABILITERING FÖR UNGA VUXNA 16–29 ÅR MED BEHOV AV STÖD FRÅN TVÅ ELLER FLERA MYNDIGHETER. MYNDIGHETSGEMENSAM LEDNING/STYRNING. LOKAL SAMVERKANSSTRUKTUR I SKELLEFTEÅ-NORSJÖ 13

15 Att uppnå framgång i samverkansarbetet 14 Ingvar Nilsson bild ”tre nivåer av framgång”

16 Tredje nivån av framgång = systemeffekter! LandstingKommun ArbetsförmedlingenFörsäkringskassan INDIVID 15

17 Tre strategiska vägval! »Mer av samarbete/samverkan/samordning utan att uppdraget och ansvaret förändras »En förändring av uppdrag och ekonomiska ansvarsförhållanden mellan myndigheterna »Sammanslagning av myndigheter 16

18 En ny struktur! »Den enskildes behov och förutsättningar utgångspunkten »Ett gemensamt synsätt »Mer av ett gemensamt ansvar »Mer av rehabilitering »Öppna jämförelser »Personalens betydelse »Arbete är välfärdskapande i sig 17

19 Vad krävs för framgångsrik samordning? Framgångsrik samordning Struktur för samarbete, samverkan och sam- ordning Nya arbetssätt och metoder Samverkanskultur och helhetstänkande Gemensam behovs- och resultat- analys = incitament för samverkan Efter Tom Ling, Senior Research Fellow, National Audit Office, U.K. (2002)

20 Frågor! 1.Vilka systemförändringar i myndigheternas organisation och arbetssätt är viktigast att genomföra för att ge rätt stöd till arbete? 2.Hur kan funktionshindersrörelsen bli mer delaktig i den lokala samverkansstrukturen? 19

21 Kontaktuppgifter stellan.berglund@skelleftea.se www.samordningsforbund.se/skelleftea Mobil: 070-589 06 53 Telefon: 0910-73 46 24 Växel: 0910-73 50 00 20


Ladda ner ppt "SAMORDNINGSFÖRBUNDET SKELLEFTEÅ Rätt stöd till arbete genom utvecklad samverkan!"

Liknande presentationer


Google-annonser