Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.regionvarmland.se. Värmland växer KOMPETENS- FÖRSÖRJNING Drivande aktörer Utförande aktörer Finansiärer Aktörer utanför regionen Region Värmland Arbetstagar-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.regionvarmland.se. Värmland växer KOMPETENS- FÖRSÖRJNING Drivande aktörer Utförande aktörer Finansiärer Aktörer utanför regionen Region Värmland Arbetstagar-"— Presentationens avskrift:

1 www.regionvarmland.se

2 Värmland växer KOMPETENS- FÖRSÖRJNING Drivande aktörer Utförande aktörer Finansiärer Aktörer utanför regionen Region Värmland Arbetstagar- organisationer Gymnasie- skolor Region Värmland Företag Arbetsgivar- organisationer Klustren Enskilda arbetsgivare Arbetsför- medlingen Länsstyrelsen College Kompetens- centra Folkhögskolor Yrkeshög- skolor Universitet & högskolor Studieförbund Grund- och förskolor Utbildnings- företag Staten EU Kommuner Arbetsför- medlingen Stiftelser Arbetsgivare EU Andra regioner Staten Myndigheter SKL Kompetens- rådet Styrgruppen gymnasieskolan Många aktörer – ett utmärkande drag är att de flesta aktörer har en renodlad funktion i systemet. Detta betyder att många måste engageras för att kunna nå resultat. Organisationer

3 www.regionvarmland.se  Formaliserade samarbeten – Partnerskap  Kompetensrådet Värmland  Teknikcollege Värmland  Vård och Omsorgscollege Värmland  Servicecollege Värmland  Gymnasiesamverkan Värmland  Regionalt utvecklingscentra RUC  Kompetenscentra The Paper Province med bl a The Packaging Greenhouse  Kompetenscentra The Packaging Arena med bl a The Packaging Media Lab  Kompetenscentra Compare med bl a Compareakademin - Compare Testlab  Kompetenscentra Stål och Verkstad med bl a Glava Energicenter  Formaliserade samarbeten via regionala projekt  Studie- och yrkesvägledning  ”Kom Inn” Innovativt kompetenssystem  Lärling 2.0  Regionala nätverk  Olika former av yrkesnätverk inom privat och offentlig sektor  Program och utvecklingsråd i utbildningar på gymnasie-, folkhögskole-, yrkeshögskole- och högskolenivå

4 www.regionvarmland.se Uppdrag från regeringen – etablera kompetensplattformar! Öka kunskapen och översikten inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet Samordna behovsanalyserna Öka samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering Öka kunskapen om utbud och efterfrågan av olika utbildningsformer

5 www.regionvarmland.se

6 Dialogkonferenser med parterna Analys och Prognoser - Utmaningar - Mål och Syfte Kartläggning aktörer Befintliga samarbeten Framgångsfaktorer Lokal och regional nivå Hur skall vi arbeta för att bli framgångsrika? Ta vara på regionens kompetenser! Handlingsprogram Nyckeltal, prognoser, framtidsstudier Regionteam Värmland växer, uppdraget Branscher, intressenter/beställare, vägledare av individer till arb./utb. leverantörer av utbildning Partnerskap, samarbeten, nätverk Bygg vidare, koppla ihop, komplettera U t formning Strategier 5 utkristalliserade KP Roller och åtagande

7 www.regionvarmland.se UTBILDNING VÅRD/OMSORG OCH HÄLSA/SJUKVÅRD BYGG TEKNIK SERVICE REGIONALT KOMPETENSFORUM 35 % 40 % 24 %

8 www.regionvarmland.se AKTÖRER Region Värmland Kommuner Landsting Carema Praktikertjänst Attendo Norlandia Legevisiten Arbetsförmedlingen Vård & omsorgscollege Gymnasiesamverkan Karlstads universitet Örebro/Gtb universitet Välfärd Värmland Nya Perspektiv Attraktiva Värmland Vårdförbundet Läkarförbundet SKTF Kommunal AKTÖRER Region Värmland Kommuner The Paper Province The Packag. Arena Compare Stål och verkstad Handelskammaren Företagarna Arbetsförmedlingen Teknikcollege Gymnasiesamverkan Karlstads universitet Bergsskolan Attraktiva Värmland IF Metall Unionen Ledarna Sveriges ingenjörer Sv. Pappersind.arb. AKTÖRER Region Värmland Kommuner Gymnasiesamverkan Elektr.Install. (EIO) Glasbranschför. Maskinentrepren. Målarmästarna Plåtslag. Riksförb. VVS-företagen Sv. Byggindustrier Arbetsförmedlingen Ledarna Sv. Byggarb.förb. Unionen Seco AKTÖRER Region Värmland Kommunerna Karlstads univers. Privata aktörer AKTÖRER Region Värmland Kommunerna Visit Värmland Servicecollege Handelshögsk/Kau m. fl. Branschområden Identifierat aktörer Yrkesgrupper Strategier Handlingsplaner Roller o åtagande Arbetsformer Branschområden Identifierat aktörer Strategier Handlingsplaner Roller o åtagande Branschområden Identifierat aktörer Påbörjat strategiarb. Yrkesgrupper Identifierat aktörer Yrkesgrupper Påbörjat strategiarb. Påbörjat arbetet Avvaktar kartläggning


Ladda ner ppt "Www.regionvarmland.se. Värmland växer KOMPETENS- FÖRSÖRJNING Drivande aktörer Utförande aktörer Finansiärer Aktörer utanför regionen Region Värmland Arbetstagar-"

Liknande presentationer


Google-annonser