Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1.  Tidningen ”Vägledaren – i utbildning och arbetsliv” 4 gånger/år  Etiska rådet, Etisk deklaration  Remissinstans gällande väglednings- och utbildningsfrågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1.  Tidningen ”Vägledaren – i utbildning och arbetsliv” 4 gånger/år  Etiska rådet, Etisk deklaration  Remissinstans gällande väglednings- och utbildningsfrågor."— Presentationens avskrift:

1 1

2  Tidningen ”Vägledaren – i utbildning och arbetsliv” 4 gånger/år  Etiska rådet, Etisk deklaration  Remissinstans gällande väglednings- och utbildningsfrågor  2 dagars konferens för SYV  Utbytesprogram för vägledare i Europa  Internationella nätverk 2

3  Sveriges Vägledarförening (SVF) organiserar vägledare inom, skolor, vägledningscentra, Arbetsförmedling, högskolor eller på arbets- platser privat och offentlig sektor med flera. 3

4  Föreningen verkar för att stärka och utveckla studie- och yrkesvägledningen och för att arbetet ska präglas av professionalitet och god etik. 4

5  Framtagit den Etiska deklarationen  Föreningen har utsett ett etiskt råd vars uppgift är att särskilt utveckla och bevaka frågor kring vägledningens etik.  Etiska rådet kan också biträda vid de dilemman som kan uppstå och erbjuder möjlighet att erhålla stöd vid svårare avvägningar. 5

6  Ett mobilitetsprojekt inom Leonardo da Vinci, där Sveriges Vägledarförening är svensk part.  Du som vägledare har möjlighet till en veckas internationell erfarenhet.  Läs mer i vår broschyr! 6

7  Nätverka och utbyt erfarenheter och kunskaper utöver de befintliga nätverken!  Grupper kan bestå av vägledare från olika delar inom skolväsendet kommunal/privat, myndighet, privata företag med mera.  Exempel på aktiviteter kan var; bokcirklar, studiebesök, kunskapsutbyte, diskussioner kring metoder etc. 7

8  Som medlem får du; ◦ Möjlighet att påverka lokalt och nationellt ◦ Du får tidningen ”Vägledaren – i utbildning och arbetsliv” 4 gånger/år. ◦ Etiska riktlinjer som stöd för dig i din yrkesutövning, samt tillgång till etiska rådet. ◦ Världsomfattande nätverk av vägledare. ◦ Möjlighet att skapa lokalgrupp i ditt närområde. Medlemsavgift: 350:- per år, alternativt 100:- per år för pensionär NYHET: Heltidsstuderande på grundutbildningen betalar 100 :- för hela studietiden. 8

9  Vägledaren har som redaktionellt program att rapportera om aktuella händelse, forskning och utveckling inom studie- och yrkesvägledningsområdet.  Vägledaren ska också vara ett forum för debatt och informationsutbyte.  Vägledaren utkommer med 4 nummer/år. 9


Ladda ner ppt "1.  Tidningen ”Vägledaren – i utbildning och arbetsliv” 4 gånger/år  Etiska rådet, Etisk deklaration  Remissinstans gällande väglednings- och utbildningsfrågor."

Liknande presentationer


Google-annonser