Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Synsätt och arbetssätt som incitament för att påverka verksamhets- och kompetensutveckling. Klinisk mikrobiologi UMAS 2006 Lena Dillner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Synsätt och arbetssätt som incitament för att påverka verksamhets- och kompetensutveckling. Klinisk mikrobiologi UMAS 2006 Lena Dillner."— Presentationens avskrift:

1 Synsätt och arbetssätt som incitament för att påverka verksamhets- och kompetensutveckling. Klinisk mikrobiologi UMAS 2006 Lena Dillner

2 Klinisk mikrobiologi UMAS Klinisk bakteriologi och Klinisk virologi. Ansvar för all virologi inom Region Skåne samt bakteriologi inklusive vårdhygien till Sydvästra Skåne och Ystad. Integrerad med universitetsinstitutionen för medicinsk mikrobiologi.

3 Våra resultat 2005 Personalenkäter (Springlife) visar att medarbetarnas arbetsglädje och ork är god. I zonen för förändringskraft. Över 80% av medarbetarna har färre än 5 sjukdagar per år. Bästa ekonomiska resultat någonsin 2005. Genom vårt arbetssätt har vi skapat förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, en god hälsa och arbetsmiljö samt en utvecklande verksamhet.

4 Hur har vi gjort? Synsätt –Det är medarbetarna som åstadkommer förbättringar Arbetssätt med Samverkan mot Gemensamma Mål –Inspirerad av ”Att göra ett bra jobb” av Magnus Antilla, Hans Granqvist och Christin N Granberg (Sv Kommunförbundet).

5 3 frågor/3 perspektiv Organisation/ Ledning Grupp/ Ledare Individ/ Medarbetare Sammanhang Dialog Åtgärder 2. Vad ska vi förbättra - i vårt sätt att arbeta? 1. Vad är vårt uppdrag och vilka utmaningar står vi inför? 3. Vilka förutsättningar behöver vi? Plan för åtgärder ARBETSSÄTT

6 1. Vad är vårt uppdrag och vilka utmaningar står vi inför?

7 Mot Gemensamma Mål i Samverkan Tydliga mål- i linje med landstingets, sjukhusets och områdets målbilder- som alla kan enas om och gemensamt arbeta för. Engagera all personal i att –omsätta målbilder till konkreta verksamhetsplaner- för klinik, avdelning och individ. –definiera sätt att mäta måluppfyllelse

8 Verksamhetsplan Klinisk mikrobiologi 2006 Utgångspunkt i Region Skånes, UMAS och Laboratoriemedicins vision, verksamhetsidé, värderingar och strategiska perspektiv. Strategiska fokusområden: Patient, FoUU, Medarbetare och Ekonomi relaterat till Laboratoriemedicin/Klinisk mikrobiologi. Diskussioner på arbetsplatsträffar och i grupper av medarbetare definierar mätbara och konkreta mål

9 Verksamhetsplan Klin mikro 2006

10

11 Vad ska vi förbättra i vårt arbetssätt och vilka förutsättningar behöver vi?

12 En förutsättning: Tydligt informationsflöde Konkretiserad verksamhetsplan för varje del av verksamheten. Ekonomisk uppföljning varje månad. Utvecklingsprojekt dokumenterade och prioriterade. Självrapporterade förbättringar.

13

14

15 Självrapporterade förbättringar Ex ökad specificitet/sensitivitet av en analys, sänkta kostnader, förbättrad arbetsmiljö, förebyggande av arbetsskador, förbättring av provflöde, ökade beställningsvolymer, minskad andel analyser med sena utsvar Avdelningschefer sammanställer enligt mall. Rapport på arbetsplatsträffar.

16 Hur mäter vi förbättringsarbetet?

17 Medicinska kvalitetsindikatorer Målområden Hälsa Prov blir taget Rätt prov tas Transporteras rätt Analyseras rätt Besvaras rätt Ekonomi Material Personal Kundrelationer/Service

18 Medicinska kvalitetsindikatorer Hälsa Prov blir taget Ex: Andel gravida som screenas enligt SoS rekommendation bör ligga över 95% Rätt prov tas Ex: I enlighet med provtagningsanvisningar och vårdprogram Transporteras rätt Ex: Transportlådor, transporttid och miljö (x% kommer samma dag till laboratoriet) Analyseras rätt Ex: Andel godkända test enl. kvalitetssäkringssystemet. Resultat på externa kvalitetsjämförelser/ Equalis paneler Besvaras rätt Ex: Svarstider, begripligt och lättåtkomligt svar

19 Medicinska kvalitetsindikatorer FMM Andelen MRSA-neg prov som besvaras inom ett dygn från att det kommit till laboratoriet Andelen likvorprover med HSV frågeställning som svaras nästa vardag eller samma vardag om prov inkommit till laboratoriet senast kl 09.00. Andelen blododlingar som kommer in i rätt miljö inom 24 timmar från provtagningstillfället. Andelen nasopharynxprov med influensafrågeställning som besvaras samma vardag om prov inkommit till lab före kl.14

20 Medicinska kvalitetsindikatorer FMM 48 likvor prover med HSV frågeställning 24 analyserade, slutsvarade, signerade och samma dag som provet anlänt till lab. Utskrivna nästa dag. 6 analyserade, slutsvarade, signerade och utskrivna samma dag som provet anlänt till lab. 18 analyserade dagen efter ankomst. Slutsvarade, signerade och utskrivna dagen efter ankomst.

21 Incitamentsprojekt UMAS 2006 Laboratoriemedicin

22

23

24 Incitamentsprojekt Budgetresultat 2005 = 5,2 Mkr 50 % i belöning 2,6 Mkr 1,3 Mkr till områdessatsningar 2,6 Mkr 1,3 Mkr i belöning till klinisk kemi och klinisk mikrobiologi

25 Arbetssätt som incitament i verksamhets- och kompetensutveckling Införande av ett arbetssätt som skapar förståelse, meningsfullhet samsyn koppling till den egna rollen förutsättningar för att påverka Arbetssättet skapar ett sammanhang mellan verksamheten och medarbetaren samt resulterar i individuella utvecklingsplaner Arbetssättet kan resultera i utvecklingsinsatser i form av belöningssystem, inicitamentprogram

26 Nyckelfaktorer Tydliga och mätbara mål Samverkan och engagemang Tillit och respekt Fortlöpande uppföljning och dialog kring verksamhetens uppdrag och resultat.


Ladda ner ppt "Synsätt och arbetssätt som incitament för att påverka verksamhets- och kompetensutveckling. Klinisk mikrobiologi UMAS 2006 Lena Dillner."

Liknande presentationer


Google-annonser