Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens vårdinformation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens vårdinformation"— Presentationens avskrift:

1 Framtidens vårdinformation
Karin Båtelson Sveriges läkarförbund

2 Karin Båtelson Ordf Sjukhusläkarna 1:e v Ordf Läkarförbundet RLIM
Välkomna! Karin Båtelson Ordf Sjukhusläkarna 1:e v Ordf Läkarförbundet RLIM

3

4

5 Framtidsscenario Fler äldre sjuka, fler med kroniska sjukdomar som lever längre. Högre krav på tillgänglighet, digital kommunikation och patientens valfrihet Balansering av kostnad, effekt och finansiering Föränderlig värld Ökad subspecialisering Vårdprofessioner i framtiden?

6 Läkarförbundet - ex Politik Debatt Träffar folk Samarbete med andra
Remissinstans

7 Disturbing or facilitating? On the Usability of Swedish eHealth 2013

8 Läkarförbundet - ex PDL- Rätt information i rätt tid på rätt plats
Nationella Läkemedelsstrategin E-hälsoutredningen Inera Styrgrupp Journal och läkemedelstjänster eHa

9 PDL- Rätt info….. Positiv på det hela! Info följa patienten
Uppföljning Utbildning

10 PDL- Rätt info….. Positiv på det hela! Inte kritisk..
Inte spärra varning och lm Signering Loggar

11 PDL- Rätt info….. Journal på nätet Integritet Skydd för svaga grupper
Korrekt information Språk Arbetsredskap Arbetsredskap,arbetsredskap,arbetsreds Säkerhet

12 PDL- Rätt info….. Journal på nätet – INTE tveksamt Information
Lärdom bilateralt! Följa flöde Kroniska patienter Appar Interaktivitet Politik

13 Läkarförbundet - ex PDL- Rätt information i rätt tid på rätt plats
Nationella Läkemedelsstrategin E-hälsoutredningen Inera Styrgrupp Journal och läkemedelstjänster

14 E-hälsokommitténs uppdrag - kort
Ändamålsenlighet och ansvarsfördelning av IT-stöd i vård, omsorg och socialtjänst Bättre förutsättningar för hantering av uppgifter om ordinationer Besluts- och kunskapsstöd för läkemedelshantering E-hälsomyndighetens uppdrag och finansiering

15 Läkarförbundet - ex PDL- Rätt information i rätt tid på rätt plats
Högnivågrupp Nationella Läkemedelsstrategin Representant E-hälsoutredningen Styrgrupp Inera Journal och läkemedelstjänster

16 Läkarförbundet Styrgrupp Inera Journal och läkemedelstjänster NOD
Din journal på nätet Portal- Vårdhändelser

17 Sjukvården Enormt förändringsbenägenhet Enorm utveckling
Starkt patienttryck Produktionsinriktat Slimmat

18

19 Myter Fem-sex journalsystem försörjer 80 % av vården
Ett journalsystem är ett journalsystem Digitala journaler gör vården säkrare

20 Verkligheten -Fragmenterad miljö – olika program dagligen -Samma journalsystem är olika mellan/inom sjukhus/landsting -Samma journalsystem kan fungera olika bra på olika ställen Faxar faxar faxar

21 Tänkvärt Ingen personalblogg Inte IT-fokets
Inte patientens (informationen är patientens) Inget vapen i maktkamp mellan personalgrupper-politiker-läkare- medborgare

22 Byt ut skitsystemet genast?
Gräv där du står! Öka kontaktytorna!

23 IT-rond MedsITning Återföring

24 MedsITningar 6 st åtgärdas direkt – install/inställnfel
70 problem medsITning 6 st åtgärdas direkt – install/inställnfel 5 st handhavandefel/brist info användare 37 ligger på Meliorförv 4 regional IT-avdelning 5 st centrala projekt MedsITningar

25 Problem, forts Antal avvikelser 5 Ärenden kvar i ärendehanteringssystemet 6 E-recept fungerar ej 7 Kan ej flytta LM-lista mellan domän 2 8 Med- speech fungerar ej 9 Avsaknad av hårddisk till dator

26 Nästa generations journalsystem - för patienten
Ökad kommunikation över internet Ökad interaktivitet Relevant information och interaktivitet! Rätt info till behörig person i rätt tid Fungerande robust infrastruktur; trådlöst, snabbt, upptid, tillgänglighet, i fickan Värna arbetsverktyget!!

27 Nästa generations journalsystem - på vårdenheten
Utgår från vårdfunktion inte klinik/mottagning/”alla över en kam” Även personal är individer; numeriskt, trender, färger, blandad information-Kardextanken? Rätt info till behörig person i rätt tid. Fungerande robust infrastruktur; trådlöst, snabbt, upptid, tillgänglighet

28 Hur kommer vi dit? Användare, interaktionsarkitekter och it-upphandlare i nära samverkan och systemleverantörer! IT-ronder, schemalagt,osv Uppfinn inte hjulet överallt Uppföljning, utvärdering, implementering, uppföljning, utvärdering, implementering… Konkurrens


Ladda ner ppt "Framtidens vårdinformation"

Liknande presentationer


Google-annonser