Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens vårdinformation Karin Båtelson Sveriges läkarförbund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens vårdinformation Karin Båtelson Sveriges läkarförbund."— Presentationens avskrift:

1 Framtidens vårdinformation Karin Båtelson Sveriges läkarförbund

2 Välkomna! Karin Båtelson Ordf Sjukhusläkarna 1:e v Ordf Läkarförbundet RLIM

3

4

5 Framtidsscenario  Fler äldre sjuka, fler med kroniska sjukdomar som lever längre.  Högre krav på tillgänglighet, digital kommunikation och patientens valfrihet  Balansering av kostnad, effekt och finansiering  Föränderlig värld  Ökad subspecialisering  Vårdprofessioner i framtiden?

6 Läkarförbundet - ex Politik Debatt Träffar folk Samarbete med andra Remissinstans

7 Disturbing or facilitating? On the Usability of Swedish eHealth 2013

8 Läkarförbundet - ex PDL- Rätt information i rätt tid på rätt plats Nationella Läkemedelsstrategin E-hälsoutredningen Inera Styrgrupp Journal och läkemedelstjänster eHa

9 PDL- Rätt info….. Positiv på det hela! Info följa patienten Uppföljning Utbildning

10 PDL- Rätt info….. Positiv på det hela! Inte kritisk.. Inte spärra varning och lm Signering Loggar

11 PDL- Rätt info….. Journal på nätet Integritet Skydd för svaga grupper Korrekt information Språk Arbetsredskap Arbetsredskap,arbetsredskap,arbetsreds Säkerhet

12 PDL- Rätt info….. Journal på nätet – INTE tveksamt Information Lärdom bilateralt! Följa flöde Kroniska patienter Appar Interaktivitet Politik

13 Läkarförbundet - ex PDL- Rätt information i rätt tid på rätt plats Nationella Läkemedelsstrategin E-hälsoutredningen Inera Styrgrupp Journal och läkemedelstjänster

14 E-hälsokommitténs uppdrag - kort Ändamålsenlighet och ansvarsfördelning av IT-stöd i vård, omsorg och socialtjänst Bättre förutsättningar för hantering av uppgifter om ordinationer Besluts- och kunskapsstöd för läkemedelshantering E-hälsomyndighetens uppdrag och finansiering

15 Läkarförbundet - ex PDL- Rätt information i rätt tid på rätt plats Högnivågrupp Nationella Läkemedelsstrategin Representant E-hälsoutredningen Styrgrupp Inera Journal och läkemedelstjänster

16 Läkarförbundet Styrgrupp Inera Journal och läkemedelstjänster NOD Din journal på nätet Portal- Vårdhändelser

17 Sjukvården Enormt förändringsbenägenhet Enorm utveckling Starkt patienttryck Produktionsinriktat Slimmat

18

19 Myter Fem-sex journalsystem försörjer 80 % av vården Ett journalsystem är ett journalsystem Digitala journaler gör vården säkrare

20 Verkligheten - Fragmenterad miljö – 15-20 olika program dagligen -Samma journalsystem är olika mellan/inom sjukhus/landsting -Samma journalsystem kan fungera olika bra på olika ställen Faxar faxar faxar

21 Tänkvärt Ingen personalblogg Inte IT-fokets Inte patientens (informationen är patientens) Inget vapen i maktkamp mellan personalgrupper-politiker-läkare- medborgare

22 Byt ut skitsystemet genast? Gräv där du står! Öka kontaktytorna!

23 IT-rond MedsITning Återföring

24 MedsITningar 70 problem medsITning 6 st åtgärdas direkt – install/inställnfel 5 st handhavandefel/brist info användare 37 ligger på Meliorförv 4 regional IT-avdelning 5 st centrala projekt

25 Problem, fortsAntal avvikels er 5Ärenden kvar i ärendehanteringssystemet6 6E-recept fungerar ej5 7Kan ej flytta LM-lista mellan domän2 8Med- speech fungerar ej2 9Avsaknad av hårddisk till dator2

26 Nästa generations journalsystem - för patienten  Ökad kommunikation över internet  Ökad interaktivitet  Relevant information och interaktivitet!  Rätt info till behörig person i rätt tid  Fungerande robust infrastruktur; trådlöst, snabbt, upptid, tillgänglighet, i fickan  Värna arbetsverktyget!!

27 Nästa generations journalsystem - på vårdenheten Utgår från vårdfunktion inte klinik/mottagning/”alla över en kam” Även personal är individer; numeriskt, trender, färger, blandad information-Kardextanken? Rätt info till behörig person i rätt tid. Fungerande robust infrastruktur; trådlöst, snabbt, upptid, tillgänglighet

28 Hur kommer vi dit? Användare, interaktionsarkitekter och it- upphandlare i nära samverkan och systemleverantörer! IT-ronder, schemalagt,osv Uppfinn inte hjulet överallt Uppföljning, utvärdering, implementering, uppföljning, utvärdering, implementering… Konkurrens


Ladda ner ppt "Framtidens vårdinformation Karin Båtelson Sveriges läkarförbund."

Liknande presentationer


Google-annonser