Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NIU åk 1 Välkomna!Idrottspsykologi. Dagens innehåll: 1. Introduktion i ämnet Idrottspsykologi 2. Karriärsutveckling och övergångar 3. Verktyg/Praktisk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NIU åk 1 Välkomna!Idrottspsykologi. Dagens innehåll: 1. Introduktion i ämnet Idrottspsykologi 2. Karriärsutveckling och övergångar 3. Verktyg/Praktisk."— Presentationens avskrift:

1 NIU åk 1 Välkomna!Idrottspsykologi

2 Dagens innehåll: 1. Introduktion i ämnet Idrottspsykologi 2. Karriärsutveckling och övergångar 3. Verktyg/Praktisk anknytning (måltrappa) 4. Avrundning

3 Idrottspsykologi – ”Tankar, känslor, upplevelser & samspel i samband med idrott”.

4 Carolina Klüft om vägen tillbaka

5 Exempel på områden inom ämnet Idrottspsykologi Motivation Arousal, och Anxiety (Oro & Ängslan) Spänningreglering, avkoppling, avslappning Miljö Krav och förväntningar GruppsykologiGruppdynamikLedarskapFörsvarsmekanismer Träning och återhämtning ÖverträningUtbrändhet Destruktiva beteendemönster Identitet Träning av psykologiska färmågor och egenskaper, som: spänningsreglering, visualisering, självförtroende, självkänsla,sätta mål, hantera känslor, koncentration, fokusering, refokusering, m.m Zonen, Flyt, ”Flow”, vinnarkänslan Kontrollen över sin egen prestation Attributioner Socialt stöd Kärriärsuteveckling & övergångar PersonlighetsmönsterM.m

6

7 Idrottskarriären ur ett holistiskt - utvecklingsperspektiv Hur IGU ser vägen till toppen!  - Idrottslig/fysisk utveckling  - Psykologisk utveckling  - Psykosocial utveckling  - Utbildning/yrkeskarriär

8 Idrottskarriären och livet utanför innehåller faser, där varje steg till en ny fas förklaras som en övergång och innebär förändringar. Normativ övergång: Generella steg som är mer förutsägbara och kan urskiljas. Biologisk, ålderrelaterad, social, känslomässig händelse som ses som en process Ex. Från junior – senior Icke normativ övergång: Situationsrelaterade övergång, som är oförutsägbar ex. skada. Coping: Tankar och beteendemässiga tillvägagångssätt som en idrottare använder sig av.

9

10 Jag idag Rita och beskriv hur ditt dygn ser ut

11 Mål & Målsättningsarbete Objektiva mål – att uppnå en specifik färdighetsnivå på en uppgift, inom en bestämd tid Subjektiva mål – ett generellt uttalande om avsikter

12 Mål och Målsättningsarbete Principer och nycklar när man arbetar med målsättning: # Sätt upp dröm, -lång, -kort och -dagsmål. # Sätt upp mål som är specifika och mätbara mål ex. i form av beteendetermer el. fysiska utvecklingen. # Prioritera processmål, prestationsmål & känslomål (använd resultatmål). # Sätt upp svåra men realistiska mål. # Sätt upp mål för tävlingar och träningar & livet utanför. # Sätt positiva mål # En process! ”Agera” - Planera – genomför - utvärdera! - Bestäm när målen ska vara uppnådda - Utveckla strategier för att nå målen - Förbered feedback och utvärdering av målen # Skriv ner målen # Delaktighet av omgivning. Förbered stöd för målen. - Sätt upp gruppmål

13 Mina resurser (styrkor) * Mina resurser (styrkor) * Krav. Ev. fallgropar: * Krav. Ev. fallgropar: * 2013 2012 2011 Långtidsmål

14 Debriefing - Hamburgaren 1. Förstärkning av positivt beteende/förmåga. Brödet i botten: Ta fram delar av dagens tillfälle som du känner fungerar bra för dig, som gör dig framgångsrik som person eller som idrottare. 2. Konstruktiv kritik Köttet : Hitta delar i ditt beteende el. förmåga som du känner att du vill utveckla eller förbättra. 3. Positiv energi! Locket: Plocka fram positiva känslor som du tar med dig ifrån dagens tillfälle!


Ladda ner ppt "NIU åk 1 Välkomna!Idrottspsykologi. Dagens innehåll: 1. Introduktion i ämnet Idrottspsykologi 2. Karriärsutveckling och övergångar 3. Verktyg/Praktisk."

Liknande presentationer


Google-annonser