Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förbättringsresan Hur kan vi använda det vi vet för att skapa ett lite bättre liv för de äldre?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förbättringsresan Hur kan vi använda det vi vet för att skapa ett lite bättre liv för de äldre?"— Presentationens avskrift:

1 Förbättringsresan Hur kan vi använda det vi vet för att skapa ett lite bättre liv för de äldre?

2 Syfte Stöd i förbättringskunskap, utveckling och kvalitetsarbete i den direkta vardagen för den äldre

3 Relevans Pärlbandsprojekt – vård i livets slutskede, äldre och läkemedel samt ledningskraftsarbetet 2014 års överenskommelse poängterar vikten av stöd i förbättrings- och utvecklingsarbete för hållbarhet Inte separera de olika områdena – visa på helhetssynen och hur de påverkar varandra Utgår från länets handlingsplan Hur gagnar våra mätningar och register de äldre Hur använder vi de resultat som vi ständigt producerar? kr till projektet från Nationella kvalitetsregister

4 Förväntningar Ökad kunskap och intresse för förbättrings- och kvalitetsarbete Förbättrade resultat i valda områden för resp. verksamhet utifrån handlingsplanen Överspillningseffekter – inspiration! Att teamen används i kommunerna för spridningsarbetet

5 Sammanhållen vård- och omsorg

6 Upplägg Samverkan med landstinget
Fokus förbättringar – nyttan för den äldre Tvärprofessionella team – gärna samverkan Utifrån länets handlingsplan väljs område – behöver inte vara kopplat till kvalitetsregister

7 Metod - Genombrott Hörnstenar:
Förbättringar bygger på vetenskap och praktisk erfarenhet Förändringar prövas så man vet att de passar egna verksamheten innan beslut om införande Småskaliga tester somt tillåter förändringarna att växa in i verksamheten Resultat av förbättringsarbetet mäts och redovisas Team från liknande verksamheter samarbetar för att lära av varandra

8 Förbättringsresan A k t i v a a r b e t s p e r i o d e r LS 2 LS 3
Mål/vision: Ett bättre liv för de mest sjuka äldre LS 1 6 maj 12:00 – 17:00 Seniormedverkan Förbättringskunskap Planera förbättrings- arbete LS 2 27 el 28 augusti 12:00 – 17:00 Seniormedverkan Erfarenhetsutbyte Planera fortsatt förbättrings- arbete LS 3 14 oktober 12:00 – 17:00 Seniormedverkan Presentation av genomfört arbete Spridning av resultat Kontakt-personsträff 1 24 april 14:00-16:00 Introduktion Förberedelse LS1 Telefon/ web möte 1 10 juni 14:00-15:00 4 team 15:00-16:00 Telefon/ web möte 2 25 september 14:00-15:00 4 team 15:00-16:00 C o a c h s t ö d A k t i v a a r b e t s p e r i o d e r

9 Deltagande team Aneby kommun – preventivt arbetssätt
Vetlanda kommun (3) Minska återinskrivningar Förbättra teamarbetet Vård i livets slutskede Habo kommun - demens Eksjö kommun - hemtagningsteam Sävsjö kommun - demens Värnamo kommun- preventivt arbetssätt

10 Premiering av arbeten Jury seniordialogen
Bra beskrivet förbättringsarbete som går att använda för spridning Brukarmedverkan på ”hemmaplan” Samverkan i förbättringsarbetet Nyttan för den äldre från deras perspektiv

11 Brukarmedverkan Brukare/seniorer med som föreläsare på varje seminarium Kriterier för premiering Bra beskrivet förbättringsarbete som går att använda för spridning Brukarmedverkan på ”hemmaplan” Samverkan i förbättringsarbetet Nyttan för den äldre ur deras perspektiv Brukare/seniorer med i ”juryn” för premiering

12 Vad har vi sett hittills?
Stort engagemang! Många förändringar testas Intresse för varandras arbeten Olika sätt att hantera brukarmedverkan ”Bifynd” ’ Uttryck såsom: ”Kände inte igen mig när jag kom tillbaka från semestern” ”Vi har lärt oss att arbeta med händerna på ryggen”

13 Uppföljning Varje team ska påvisa förbättring inom valt område och indikator/mått. Viktigt att ta hänsyn till kort och lång sikt Utvärdering av varje lärandeseminarium och hela utbildningen Teamens utvärderingav sitt eget genomförda förbättringsarbete inom ramen för utbildningen Teamens skattade förmåga att kunna starta och bedriva förbättringsarbete i verksamheten inom valt och även andra områden på längre sikt

14

15 Alla går inte i samlad tropp!
…andra går först och visar vägen

16


Ladda ner ppt "Förbättringsresan Hur kan vi använda det vi vet för att skapa ett lite bättre liv för de äldre?"

Liknande presentationer


Google-annonser