Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bergmansgatans stödteam Bakgrund – Historik Inventering Planerat samarbete med sjukvården.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bergmansgatans stödteam Bakgrund – Historik Inventering Planerat samarbete med sjukvården."— Presentationens avskrift:

1 Bergmansgatans stödteam Bakgrund – Historik Inventering Planerat samarbete med sjukvården

2 Bergmansgatans stödteam 9 personal, tex Arbetsterapeut, Socionom, Beteendevetare, Mentalskötare Arbetsgruppen är uppdelad i två team. Tillgång till jourlägenhet.

3 Verksamhetsidé Verksamheten riktas till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och /eller självskadebeetende. Vi erbjuder ett individuellt stöd i vardagen. Stödet ska leda till ökad självständighet och en meningsfull vardag.

4 Arbetssätt Kontaktmannaskap Genomförandeplaner Två vård- och stödsamordnare

5 Blandade målgrupper Funktionsnedsättningar inom autismspektrum, adhd Personlighetsstörningar Svagbegåvning Olika förhållningssätt Byta fokus Handledning

6 Blandade målgrupper Utmanade och krävande Berikande

7 Möjligheter och svårigheter Blandade målgrupper Två vård- och stödsamordnare Snabbt växande målgrupp

8 Bergmansgatans stödteam Möjligheter respektive svårigheter med verksamheten Möjligheter: - Personal aktivt val att arbeta med målgruppen - Ökad kompetens att möta målgruppen - Ökad erfarenhet att möta målgruppen - Brukarna högre livskvalitet - Erbjuda alternativ till slutenvård

9 Bergmansgatans stödteam Svårigheter: - Balans mellan stöd och behandling - Kompetens utifrån kommunens uppdrag - Tung målgrupp – många nya brukare -------------------------------------------------------------------------- - ”Smittoeffekt”

10 Bergmansgatans stödteam Samarbete / samverkan - Psykiatrin Integrerad psykiatri – vård och stödsamordning - resursgrupper - Socialtjänst - Skola


Ladda ner ppt "Bergmansgatans stödteam Bakgrund – Historik Inventering Planerat samarbete med sjukvården."

Liknande presentationer


Google-annonser