Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ISO 1087 – terminologins standard

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ISO 1087 – terminologins standard"— Presentationens avskrift:

1 ISO 1087 – terminologins standard
Magnus Fogelberg Svensk Förening för Medicinsk Informatik Överläkare neurologen Uddevalla sjukhus Stockholm

2 ISO 1087-1:2000 Terminology work – Vocabulary Theory and application
En standard för sättet att arbeta med terminologi

3 Arbetssätt Förvaltas av ISO TC 37 Spegelgrupp SIS TK 115
Fortlöpande översyn – inte revision

4 Begreppens begreppsmodell
listar  1..* intensionell definition 0..* har  0..* 1..* Kjell Westerberg 2002 individuellt uppfattat allmänbegrepp är av typ  0..* 1 överenskommet allmänbegrepp överenskoms som  1 1..* uppfattar  0..* 1 1..* har  0..* grupp med fackmässig gemenskap definierar  0..* 1 är av typ  0..* 1 individ kännetecken Tankeenhet Kunskapsenhet  representerar 1 uppfattar  1 0..* har  0..* 2..* har  0..* 2..* individuellt uppfattat individualbegrepp 0..* 1 avser  överenskommet individualbegrepp överenskoms som  1 1..* Alla Renault Mégane som befinner sig i Göteborg UEM 911 föreställningsvärlden En företeelse kan vara konkret eller abstrakt, den är i båda fallen en referent i Ogdens triangel. Den referenten är en specifik företeelse, det vill säga ett individualföremål eller en instans, ett objekt. Det kan existera men behöver inte göra det. Referenten kan också vara en samling av föremål, men det är fortfarande en instans eftersom det är en samling av faktiskt existerande föremål. En referent har alltid en eller flera egenskaper. Vi uppfattar denna referent som då bildar ett begrepp, och det begreppet är en begreppsinstans eftersom det representerar ett bestämt objekt. Det är en individ som bildar sig begreppet, och enligt Aristoteles tänkande är det då ett noesis, en individuell uppfattning. Individen kan klassa sin begreppsinstans och bildar då en begreppsklass. Uppfattningen om ett bestämt existerande träd tillåter individen att bilda sig en uppfattning om vad träd är i största allmänhet. Om två personer talar om ett visst träd, kommuniceras begreppsinstansen, och de två bildar sig en gemensam uppfattning om referenten. Man överenskommer ett begrepp som står för vad de två gemensamt vet om referenten. På samma sätt kan två personer gemensamt definiera begreppsklassen träd genom en överenskommelse. Sådana överenskomna begrepp som har samma definition för alla i en grupp motsvarar Aristoteles noema i motsats till noesis. När begreppen skapas i intellektet sker det genom att kännetecken identifieras. Varje kännetecken hos ett begrepp representerar en egenskap hos referenten. Minsta antalet kännetecken har den överenskomna begreppsklassen, där en grupp gemensamt definierat ett begrepp. Det finns alltid ett kännetecken i definitionen, men rimligtvis finns flera. Om en individ har en egen uppfattning om samma begreppsklass finns samtliga dessa kännetecken med, men det kan finnas flera, varför individens begreppsklass har lika många eller flera kännetecken jämfört med gruppens begreppsklass. Om gruppen inser ett begrepp för en instans av begreppsklassen har instansen alla klassens kännetecken men kan särskiljas genom ytterligare kännetecken liksom individens begreppsinstans i förhållande till begreppsklassen. Det krävs alltid ett extra kännetecken hos instansen, ett kännetecken som representerar en unik egenskap hos referentinstansensen. Därför har en begreppsinstans matematiskt alltid minst två kännetecken, men naturligtvis oftast flera än så. Definitionen av ett begrepp är en uppräkning av kännetecknen, vanligen i inbäddat i löpande text. verkligheten 2..* 0..* existens 0..1 1  har referentinstans (objekt) egenskap 0..* har  1..* konkret företeelse abstrakt

5 Begreppens begreppsmodell
individuellt uppfattat allmänbegrepp är av typ  0..* 1 överenskommet allmänbegrepp överenskoms som  1 1..* 1..* har  0..* är av typ  0..* 1 kännetecken har  0..* 2..* individuellt uppfattat individualbegrepp överenskommet individualbegrepp överenskoms som  1 1..*

6 Begreppens begreppsmodell
andra kännetecken individual- begrepp/ begreppsklass individuell uppfattning/ gemensamt begrepp abstraktionsnivå giltighets- område 1 begrepp har  kännetecken 3..* 0..* 1..* Begreppets intension: samlingen av kännetecken begreppets innehåll 1

7 Aristoteles triangel Aristoteles (384 – 322 fKr) Noema - en grupps gemensamma uppfattning om pragma Noesis - en individs egen uppfattning om pragma noema = noema Gammal grek, far Nichomachus, mor Phaestis Pragma är detsamma som Ogdens referent, dvs den verkliga företeelsen. Onoma är termen eller tecknet för företeelsen. Det intressanta är att Aristoreles särskiljer noema, som är ett överenskommet begrepp, från vars och ens subjektiva uppfattning, noesis. pragma = pragma onoma = onoma

8 Ogdens triangel Referent Term Begrepp
Begrepp - kunskapsenhet skapad genom en unik kombination av kännetecken Referent - den verkliga företeelsen (bordet,drömmen) Term den språkliga beteckningen Referent Term Begrepp

9 ISO : concept 1994/1997: unit of thought constituted through abstraction on the basis of properties common to a set of one or more referents 2000: unit of knowledge created by a unique combination of characteristics

10 ISO 1087-1: begrepp Noesis? Noema?
1994/1997: tankeenhet skapad genom abstraktion baserad på egenskaper gemensamma för en grupp bestående av en eller flera referenter 2000: kunskapsenhet skapad genom en unik kombination av kännetecken Noesis? Noema?

11 ISO 1087-1:2000 individual concept
concept which corresponds to only one object begrepp som motsvarar ett enda objekt (en enda referent)

12 ISO :2000 general concept concept which corresponds to two or more objects which form a group by reason of common properties begrepp som motsvarar två eller flera objekt (referenter) vilka bildar en grupp på grund av gemensamma egenskaper

13 ISO :2000 general concept standarden anger som exempel ”planet”, ”torn” definitionen pekar på verkligheten, grupper av verkliga företeelser exemplet pekar på föreställnings-världen, exemplen är typer av objekt/referenter, vilket är en abstraktion

14 ISO 1087-1:2000 general concept Förslag till definition:
concept which corresponds to two or more individual concepts which form a group by reason of common characteristics en sådan grupp kan representera en grupp av referenter, men den är alltid en abstrakt typning av individualbegrepp

15 ISO :2000 extension totality of objects to which a concept corresponds totaliteten av objekt som ett begrepp motsvarar begrepp göteborgs- mégane 1 1 föreställningsvärlden avser  verkligheten 1..* 6 referentinstans (objekt)

16 ISO :2000 extension om intension är begreppets innehåll (dess kännetecken) borde extension vara dess omfattning, dvs. dess underordnade begrepp underordnat begrepp överordnat fordon flygplan båt bil tåg

17 ISO 1087-1:2000 extension Förslag till definition:
all subordinate concepts of a superordinate concept under one criterion of subdivision alla underordnade begrepp till ett överordnat begrepp under ett kriterium för uppdelningen

18 ISO 1087-1:2000 intensional definition
definition which describes the intension of a concept by stating the superordinate concept and the delimiting charactersistics definition som beskriver ett begrepps intension genom att ange det överordnade begreppet och de avgränande kännetecknen stämmer med definitionen av intension

19 ISO 1087-1:2000 extensional definition
description of a concept by enumerating all of its subordinate concepts under one criterion of subdivision beskrivning av ett begrepp genom uppräkning av alla dess underordnade begrepp under ett kriterium för uppdelningen stämmer inte med definitionen av extension men med förslaget till ändrad definition

20 Varför allt detta? i arbetet med regler för begreppssystem i CEN TC 251 (hälsoinformatik) stämmer inte begreppsdefinitionerna när hänvisningar görs till ISO 1087 två exempel har givits där en diskussion har startats i ISO TC 37 SC 1 WG 3 CEN TC 251 WG II önskar direkt samarbete med ISO TC 37 SC 1 WG 3 med början februari 2004

21 Tack! º EVAMA MEDICI HB º I bildspelet har använts bilder gjorda av:
Kjell Westerberg Maria Areblad Magnus Fogelberg WG II TK 115 medlem i º EVAMA MEDICI HB º

22


Ladda ner ppt "ISO 1087 – terminologins standard"

Liknande presentationer


Google-annonser