Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ISO 1087 – terminologins standard Magnus Fogelberg Svensk Förening för Medicinsk Informatik Överläkare neurologen Uddevalla sjukhus Stockholm 2003-11-06.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ISO 1087 – terminologins standard Magnus Fogelberg Svensk Förening för Medicinsk Informatik Överläkare neurologen Uddevalla sjukhus Stockholm 2003-11-06."— Presentationens avskrift:

1 ISO 1087 – terminologins standard Magnus Fogelberg Svensk Förening för Medicinsk Informatik Överläkare neurologen Uddevalla sjukhus Stockholm 2003-11-06

2 Terminology work – Vocabulary Theory and application En standard för sättet att arbeta med terminologi ISO 1087-1:2000

3 Arbetssätt Förvaltas av ISO TC 37 Spegelgrupp SIS TK 115 Fortlöpande översyn – inte revision

4 Begreppens begreppsmodell referentinstans (objekt) konkret företeelse abstrakt företeelse existens 0..11  har individuellt uppfattat individualbegrepp 0..* 1 avser  individ uppfattar  1 0..* kännetecken uppfattar  0..* 1  representerar 1 1 1..* har  0..* har  0..* 2..* har  0..* 1..* har  0..* 2..* egenskap 0..* har  1..* listar  1..* intensionell definition 0..* föreställningsvärlden verkligheten individuellt uppfattat allmänbegrepp är av typ  0..* 1 överenskommet individualbegrepp överenskoms som  11..* överenskommet allmänbegrepp överenskoms som  11..* grupp med fackmässig gemenskap definierar  0..* 1 1 är av typ  0..* 1 2..* 0..* UEM 911 Alla Renault Mégane som befinner sig i Göteborg Kjell Westerberg 2002 Tankeenhet Kunskapsenhet

5 Begreppens begreppsmodell individuellt uppfattat individualbegrepp individuellt uppfattat allmänbegrepp är av typ  0..* 1 överenskommet individualbegrepp överenskoms som  11..* överenskommet allmänbegrepp överenskoms som  11..* är av typ  0..* 1 kännetecken 1..* har  0..* har  0..* 2..* begrepp

6 Begreppens begreppsmodell kännetecken begrepp … abstraktionsnivå giltighets- område andra kännetecken individual- begrepp/ begreppsklass individuell uppfattning/ gemensamt begrepp har  3..*0..*1..* 1 1 Begreppets intension: samlingen av kännetecken begreppets innehåll

7 Aristoteles triangel  = pragma  = onoma  = noema Noema -en grupps gemensamma uppfattning om pragma Noesis -en individs egen uppfattning om pragma Aristoteles (384 – 322 fKr)

8 Ogdens triangel Referent - den verkliga företeelsen (bordet,drömmen) Term -den språkliga beteckningen ReferentTerm Begrepp Begrepp - kunskapsenhet skapad genom en unik kombination av kännetecken

9 ISO 1087-1: concept  1994/1997: unit of thought constituted through abstraction on the basis of properties common to a set of one or more referents  2000: unit of knowledge created by a unique combination of characteristics

10 ISO 1087-1: begrepp  1994/1997: tankeenhet skapad genom abstraktion baserad på egenskaper gemensamma för en grupp bestående av en eller flera referenter  2000: kunskapsenhet skapad genom en unik kombination av kännetecken Noesis? Noema?

11 ISO 1087-1:2000 individual concept  concept which corresponds to only one object  begrepp som motsvarar ett enda objekt (en enda referent)

12 ISO 1087-1:2000 general concept  concept which corresponds to two or more objects which form a group by reason of common properties  begrepp som motsvarar två eller flera objekt (referenter) vilka bildar en grupp på grund av gemensamma egenskaper

13 ISO 1087-1:2000 general concept  standarden anger som exempel ”planet”, ”torn”  definitionen pekar på verkligheten, grupper av verkliga företeelser  exemplet pekar på föreställnings- världen, exemplen är typer av objekt/referenter, vilket är en abstraktion

14 ISO 1087-1:2000 general concept Förslag till definition:  concept which corresponds to two or more individual concepts which form a group by reason of common characteristics  en sådan grupp kan representera en grupp av referenter, men den är alltid en abstrakt typning av individualbegrepp

15 ISO 1087-1:2000 extension  totality of objects to which a concept corresponds  totaliteten av objekt som ett begrepp motsvarar referentinstans (objekt) begrepp 1 avser  föreställningsvärlden verkligheten 1..* göteborgs- mégane 1 6

16 ISO 1087-1:2000 extension  om intension är begreppets innehåll (dess kännetecken) borde extension vara dess omfattning, dvs. dess underordnade begrepp fordon underordnat begrepp överordnat begrepp flygplantågbilbåt

17 ISO 1087-1:2000 extension Förslag till definition:  all subordinate concepts of a superordinate concept under one criterion of subdivision  alla underordnade begrepp till ett överordnat begrepp under ett kriterium för uppdelningen

18 ISO 1087-1:2000 intensional definition  definition which describes the intension of a concept by stating the superordinate concept and the delimiting charactersistics  definition som beskriver ett begrepps intension genom att ange det överordnade begreppet och de avgränande kännetecknen  stämmer med definitionen av intension

19 ISO 1087-1:2000 extensional definition  description of a concept by enumerating all of its subordinate concepts under one criterion of subdivision  beskrivning av ett begrepp genom uppräkning av alla dess underordnade begrepp under ett kriterium för uppdelningen  stämmer inte med definitionen av extension men med förslaget till ändrad definition

20 Varför allt detta?  i arbetet med regler för begreppssystem i CEN TC 251 (hälsoinformatik) stämmer inte begreppsdefinitionerna när hänvisningar görs till ISO 1087  två exempel har givits där en diskussion har startats i ISO TC 37 SC 1 WG 3  CEN TC 251 WG II önskar direkt samarbete med ISO TC 37 SC 1 WG 3 med början februari 2004

21 Tack! Kjell Westerberg Maria Areblad Magnus Fogelberg I bildspelet har använts bilder gjorda av: WG II TK 115 medlem i  EVAMA MEDICI HB 

22


Ladda ner ppt "ISO 1087 – terminologins standard Magnus Fogelberg Svensk Förening för Medicinsk Informatik Överläkare neurologen Uddevalla sjukhus Stockholm 2003-11-06."

Liknande presentationer


Google-annonser