Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Karlstads universitet Datavetenskap 2000-05-09 Modellering med UML.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Karlstads universitet Datavetenskap 2000-05-09 Modellering med UML."— Presentationens avskrift:

1 Karlstads universitet Datavetenskap 2000-05-09 Modellering med UML

2 Karlstad University Dept. of Computer Science UML class diagrams 2 Varför UML och vad är det? Stora komplexa system går inte att förstå utan modellering. Vi behöver någon sorts språk som passar för att modellera större system. Att modellera innebär även en form av dokumentation. Ett generellt språk för modellering, som också används frekvent i industrin, är Unified Modeling Language (UML)

3 Karlstad University Dept. of Computer Science UML class diagrams 3 UML En standard i OMG, Object Management Group Upphovsmän: Jacobson, Rumbaugh, Booch et all. Målet: Att ge utvecklare ett generellt språk för modellering och kommunikation

4 Karlstad University Dept. of Computer Science UML class diagrams 4 Olika typer av modellering i UML Statisk modellering –Class Modelling (klass-modellering) –Component Modelling (komponent-modellering) –Deployment Modelling Dynamisk modellering –Activity/Sequence Modelling (aktivitets-/sekvens- modellering) –Use Case Modelling (användningsfalls-modellering) –State Modelling (tillståndsmodellering) Olika typer av modellering uttrycks med olika typer av diagram.

5 Karlstad University Dept. of Computer Science UML class diagrams 5 Ska vi titta på alltihop? I PUMA-kursen ska vi endast titta på klassmodellering. Statisk modellering –Klass-modellering med hjälp av klassdiagram.

6 Karlstads universitet Datavetenskap 2000-05-09 Klassdiagram

7 Karlstad University Dept. of Computer Science UML class diagrams 7 Grundläggande klassbeskrivning En klass ritas som en rektangel med tre fält i. –Första fältet innehåller klassnamnet –Andra fältet innehåller attributen/egenskaperna –Tredje fältet innehåller operationerna. Alla utom det första fältet (klassnamnet) kan vara tomt eller, på annat sätt, icke komplett.

8 Karlstad University Dept. of Computer Science UML class diagrams 8 Associationer Mellan klasser finns ofta en association som anges med en linje. –Denna association kan beskrivas med en etikett där ett verb ingår. I figurerna “is told by” och “manages”. Till en association finns också en multiplicitet –0..1 (0 eller 1), 1 (exakt 1), * (flera), 1..* (en eller flera) Ibland kan också rolletiketter förekomma. –ett substantiv som bskriver rollen i associationen. I figuren “Manager” och “Subordinate”.

9 Karlstad University Dept. of Computer Science UML class diagrams 9 Två typer av associationer Komposition –Komposition uttrycker en stark och exklusiv äganderätt. –En person äger ett personnummer –Ett objekt av klassen Person innehåller (är komponerad av) ett objekt av PIDNumber –Livstiden för objektet av klassen PIDNumber kontrolleras av objektet av klassen Person. Aggregation –Aggregation är en annan typ av association. –Äganderätten är inte lika stark och exklusiv. –En crew (besättning) har crew members (besättningsmedlemmar), men dessa kan även tänkas tillöra andra besättningar. –Besättningsmedlemmarnas livstid bestäms heller inte av besättningen. Båda associationerna uttrycker “det hela och dess delar”. En fylld diamant för komposition och en ofylld för aggregation.

10 Karlstad University Dept. of Computer Science UML class diagrams 10 Arv –Arv uttrycker ett är en/ett förhållande mellan klasser. –Detta uttrycks med en “öppen” pil, där pilen riktas mot basklassen. –A SingleBooking is a (är en) Booking –A RepeatedBooking is a Booking Booking är en basklass, SingleBooking och RepeatedBooking är subklasser. –Ett annat exempel är t ex ett fordon. –En bil, en båt, ett flygplan, en mc är ett fordon. Fordon blir då en basklass Bil, Båt, Flygplan och Mc blir subklasser. –Subklasser ärver från sin basklass. –Basklassen är generell och subklasser är mer specialiserade.

11 Karlstad University Dept. of Computer Science UML class diagrams 11 Källmaterial Från en presentation av Eivind J Nordby och Martin Blom

12 Karlstad University Dept. of Computer Science UML class diagrams 12 UML-länkar hemsida för UML, http://www.uml.org/http://www.uml.org/ Posidon – Community Edition, ett gratis-verktyg för att rita UML- diagram, http://www.gentleware.comhttp://www.gentleware.com –Kräver att Java finns installerat. http://java.sun.comhttp://java.sun.com –Läs mer om installationskrav på http://www.gentleware.com om du är intresserad.http://www.gentleware.com –Inom kursen ges ingen support alls för detta program.


Ladda ner ppt "Karlstads universitet Datavetenskap 2000-05-09 Modellering med UML."

Liknande presentationer


Google-annonser