Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biogasutbildning 2011 Projektgrupp Swebgas Patrik Ullerud Maria Rydén Jesper Ring Mirel Kevric Emil Lundberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biogasutbildning 2011 Projektgrupp Swebgas Patrik Ullerud Maria Rydén Jesper Ring Mirel Kevric Emil Lundberg."— Presentationens avskrift:

1 Biogasutbildning 2011 Projektgrupp Swebgas Patrik Ullerud Maria Rydén Jesper Ring Mirel Kevric Emil Lundberg

2 Biogasutbildning 2011

3 Frötorps Lantbruk Bo Sundström Ägare, Driftare Lantmännen Bygglant Klas Bjäres - Bygglant

4 Biogasutbildning 2011

5

6

7

8

9 Bygglov Bygganmälan Söks hos kommunen Byggnadsnämnden Boverket Samhällsplanering PBL Plan- och bygglagen

10 Biogasutbildning 2011 Miljöbalken Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakats av föroreningar eller annan påverkan Värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas Den biologiska mångfalden bevaras Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås Tillämpas så att…

11 Biogasutbildning 2011

12 Lagen om brandfarliga och explosiva varor Byggnadsnämnd eller hos Räddningsnämnden. Framställning och transport av biogas sker säkert.

13 Biogasutbildning 2011 Seveso Samlingsplats för Seveso-Lagstiftningen. Arbetsmiljöverket, Naturvårdsverket, MSB MSB Olyckor och risker.

14 Biogasutbildning 2011

15 Riksdagsbeslut 35 % matavfall 25% 2010 Kommunerna-monopol Äga avfall Nya Miljömål 40% 2015 Naturgasnät Avfallshantering Nya Regler Äga näten

16 Biogasutbildning 2011

17 EU Miljödirektiv 20 /20 / 20 Koldioxid minska med 20% 2020 (1990) Energianvändandet minskat med 20% 2020 (1990) 20% av energiproduktion från förnybara källor

18 Biogasutbildning 2011 Sveriges Klimatmål Koldioxid nettobidrag skall vara 2050 50% av energi, förnybara Källor 2020 Koldioxid minskat med 40% 2022 Energianvändadet minskat med 20% 2020 Transportsektorn 10% förnybar energi 2020 Transportsektorn oberoende av fossila bränslen 2030

19 Biogasutbildning 2011 Snipp snapp slut nu tar det roliga slut


Ladda ner ppt "Biogasutbildning 2011 Projektgrupp Swebgas Patrik Ullerud Maria Rydén Jesper Ring Mirel Kevric Emil Lundberg."

Liknande presentationer


Google-annonser