Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Investeringar för framtidens välfärd Landstingets budget 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Investeringar för framtidens välfärd Landstingets budget 2014."— Presentationens avskrift:

1 Investeringar för framtidens välfärd Landstingets budget 2014

2 Verksamhetsförändringar Primärvård hälsosamtal risk- och missbruksvård alternativ till våld Barn och ungdomars hälsa dietister och logopeder utbyggt vaccinationsprogram psykisk hälsa barnahus

3 Verksamhetsförändringar Specialiserad vård vårdval inom urologi och ögonsjukvård screening av tjocktarmscancer strokevård vårdplatsgaranti Forskning höjda patientavgifter i sluten vård

4 Samverkan Ledningssystem för samverkan Bättre liv för sjuka äldre Ledningsplan för psykiatrin i länet ska stärka samverkan och arbeta för en likvärdig psykiatrisk vård för alla patienter

5 Ledningssystem för samverkan

6 Finansiella mål för långsiktighet och uthållighet Positivt resultat som motsvarar minst 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag (ca 180 mnkr) Egenfinansiering av investeringar

7 Konsumtionsnivå – utveckling genom omdisponering Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Hälso- och sjukvård exklusive tandvård173045 Tandvård – kostnadsanpassning-10-20 Kollektivtrafik – regionalt trafikförsörjningsprogram315075 Kraftsamling – kostnadsanpassning-50-100 Beräknad konsumtionsförändring-12-700

8 Skattehöjning 40 öre

9 Investeringsprogram Mnkr2013201420152016 Fastigheter270400360400 Inventarier160 IT60 Summa490620580620

10 Resultatbudget

11 Egenfinansiering av investeringar

12 För framtidens välfärd Investeringar Stärka resurserna Bättre vård och välfärd till lägre kostnad Hållbar utveckling, ökat resande och minskad energiförbrukning Regionbildning

13 Justeringar och uppräkningar PostIndex / Procent Löner2,5% Sociala avgifter44,13% (42,32%) Intern ränta2,9% (oförändrad) Basläkemedel (5613)-2,2% Sjukhusspecifika läkemedel (5613) samt läkemedel på rekvisition (5611) 5% (2,5% till förvaltning, 2,5% till hantering av ”nya dyra läkemedel”) Förbrukning1,4% Vägt index exklusive läkemedel (LPIK)2,7%

14 Budget primärvård 2014 FörändringarBelopp mnkr Riskbruk, missbruk+2,8 (7,0) 1177 Kontaktcenter-1,5 Sjukresor, Länstrafiken-3,0 Receptläkemedel+1,0 Basläkemedel 2013, - 5,6% (-5,1% -0,5%) -19,4 Apodos-6,7 Basläkemedel 2014, - 2,2%-7,8 Rekvistionsläkemedel 2014, + 2,5%+0,2 Kompensation löner och inflation + 2,7%27,7 Medicinsk diagnostik?

15 Förändringar primärvård Vårdpeng –ACG 50% eller 75% –Nya åldersvikter Missbruk/beroende –Tillskott till budget –Kvalitets- och prestationsersättning Hälsosamtal –Höjd ersättning

16 Ersättningsmodell primärvård ErsättningTotalbeloppFördelning Vårdpeng1 164 49683% Täckningsgrad54 2994% Resultatrelaterad ersättning51 2384% Frikortsersättning48 8343% ST-läkare37 4013% Läkaransvar i särskilda boenden12 4091% Hälsosamtal8 0000,5% Missbruk och beroende7 0000,5% Deltagande i utvecklings- och kvalitetsarbeten6 1700,5% Tolk4 4170,5% Glesbygdsersättning4 0000,5% Totalt 1 398 263

17 Total budget och vårdpeng ACG 75/Ålder 25

18 Total budget och vårdpeng ACG 50/Ålder 50

19 Vårdpeng – CNI 2014 Oförändrad ersättning: 1,0 CNI-poäng ger 242 kronor.

20 Vårdpeng – ACG/Ålder ACG 64% och Ålder 21% eller ACG 42,5% och Ålder 42,5% Beslutet berör endast fördelningen av vårdpengen (avsnitt 6.1).

21 ÅlderPoängPer individ och år 0-240,3 438 kr 25-440,5 731 kr 45-641,0 1 462 kr 65-792,0 2 923 kr 80-4,0 5 846 kr ÅlderPoängPer individ och år 0-240,2 171 kr 25-440,5 426 kr 45-641,0 853 kr 65-791,8 1 535 kr 80-2,6 2 218 kr Vårdpengens fördelning – ACG/Ålder 50/50 1 relativ ACG-poäng: 1 448 kr 75/25 1 relativ ACG-poäng: 2 171 kr

22 Läkarförsörjning Antal ST-läkare i primärvården Augusti 2010: 53,6 Augusti 2013: 85 Budgeten justerad enligt index Budget för 53,7 tjänster 2014 Ersättning per ST-läkare/mån: 58 600 kronor Inget anställningstak 2014

23 Missbruk och beroende Kvalitetsersättning –Särskild kompetens och lokala överenskommelser 20 kronor/invånare Prestationsersättning –Behandling av patienter med missbruk och beroende 20 kronor/invånare

24 Hälsosamtal Ersättningen för hälsosamtal höjs från 600 kronor till 900 kronor.

25 Täckningsgrad 159 kronor per invånare till alla vårdcentraler. Ny ersättningsmodell för täckningsgrad för primärvård och specialiserad vård från och med 2015.

26 Riktade statsbidrag Statsbidragen är villkorade och beslutas för ett eller två år i taget. Vårdcentralerna förväntas delta i vissa förbättringsområden enligt överenskommelserna med staten. Modeller för ersättning utvecklas när överenskommelserna mellan Socialdepartementet och SKL slutits.

27 Prestationsersättningar statsbidrag Sjukskrivningsmiljarden Rehabgarantin SveDem Palliativregistret Undvikbar slutenvård/återinskrivningar Gömda/papperslösa

28 Kom ihåg Primärvårdsforum 20 november Utvecklingskraft primärvård 17 december


Ladda ner ppt "Investeringar för framtidens välfärd Landstingets budget 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser