Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilka strategiska frågor har vi framför oss?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilka strategiska frågor har vi framför oss?"— Presentationens avskrift:

1 Vilka strategiska frågor har vi framför oss?
Omvärdsförändringar Strategiska frågor Hur hanterar vi dem Bo Krantz Marknadsdirektör Svenska Kraftnät

2 Omvärldsförändringar - miljö
Omställning av Sveriges energisystem Ökad andel förnybar produktion 7 TWh vindkraft år certifikatmål 20 TWh vinkraft år 2020 – Svensk Vindkraft 30 TWh vinkraft år Energimyndigheten Kyoto… EU: 20/20/20 till år 2020: 20 % reduktion CO2 jämfört 1990 20 % av energi från förnybart 20 % minskning av energiförbrukning

3 Omvärldsförändringar - reglering
EU:s tredje energipaket Ägarskapsåtskillnad – unbundling Regulatorer/tillsynsmyndigheter mera makt ACER – byrån (Agency of Electricity Regulators) ENTSO-E (European Network of TSO for Electricity) Ny reglering av nätföretag 2012 – förhands-godkännande av tariffer ny regim mycket arbete Ökat politiskt intresse

4 Omvärldsförändringar
Försörjningstrygghet Ryskt exportstopp av el till Finland – tekniska skäl Ryskt stopp av naturgasexport – ekonomiska/politiska skäl Georgien… Marknad - Europa kommer i fatt Norden Konsolidering av elbörser EEX / Powernext Nord Pool / Nasdaq OMX EFET (European Federation of Electricity Traders) Krav på nya produkter

5 Mål Hur Bättre fungerande marknad Lägre priser genom bättre konkurrens
Gemensam nordisk (europeisk) slutkundsmarknad Marknadskoppling / större elbörsområden Lika villkor – harmonisering TSO-samarbete ENTSO-E

6 Strategisk fråga – Gemensam nordisk slutkundsmarknad
Nästa steg Vad behöver göras Vem gör det Lika roller Lika processer Lika lagstiftning Lika syn De lätta frågorna är redan ordnade Lagstiftaren Tillsynsmyndigheten Svenska Kraftnät Branschen…

7 Strategisk fråga - Harmonisering
Norden Europa Lagstiftning Regelverk Tillsyn Processer Meddelanden: Ediel, UTILTS, XML, ? Vem kommer att bestämma? Tvingas vi importera dåliga lösningar?

8 Flera strategiska frågor
Timmätning Effektfrågan (höglast) Energieffektivisering Nya produkter (elhandelsföretag) Smarta mätare, dubbelriktad kommunikation Vem frontar kunden? Nätägare och elhandelsföretag Nätägare Elhandelsföretag

9 Ännu flera strategiska frågor
Prisområden i Sverige Nordiska ministerrådet: inför flera prisområden Sverige delas upp i tre områden? + Enhetlig hantering i Norden Korrektare prissignaler - Olika elpris Sämre konkurrens? Vad behöver göras? Rutiner Processer IT-system Gällande avtal och kontrakt mm

10 Vad gör Svenska Kraftnät - Förnybart
Prio 1 - Vi ska inte vara begränsande Underlätta för anslutning av vind Stamnätet – anslutningsvillkor Balansansvar – reglering Planer för de stora vindkraftsparkerna Bygger ut nätet långsiktigt Möter vindkraftssamordnarna Vindkraftsgrupp under vårt Planeringsråd

11 Vad gör Svenska Kraftnät - Internationellt
Utvecklar, marknadsför och försvarar den nordiska modellen Tillsammans med våra grannar i Norden Vara på plats, delta Bemanna nya organisationen ENTSO-E

12 Frivilligt samarbete mellan
Svenska Kraftnät Oberoende Elhandlare Svensk Energi 12

13 Elmarknad i ständig förändring Höga kostnader för anpassning
Effektiva processer Tydlighet God kommunikation (information)  Ny organisation sedan ett år 13

14 Organisationens mål: Verka för elmarknadens utveckling med helhetssyn och strategiskt perspektiv
Prioriterat under 2008: Nya mätningsföreskrifterna

15 Kundflyttar Leverantörsbyten Avräkning Mätvärdeshantering Strukturdata
Målet: En (1) process Kundflyttar Leverantörsbyten Avräkning Mätvärdeshantering Strukturdata 15

16 Beslutsgrupp Sekretariat Beredning Rutiner Ediel Elmarknadshandboken
anvisningar

17

18 Tack för ordet! Månadsmätning från 1 juli 2009
Stor utmaning för hela branschen


Ladda ner ppt "Vilka strategiska frågor har vi framför oss?"

Liknande presentationer


Google-annonser