Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Vilka strategiska frågor har vi framför oss? Omvärdsförändringar Strategiska frågor Hur hanterar vi dem Bo Krantz Marknadsdirektör Svenska Kraftnät.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Vilka strategiska frågor har vi framför oss? Omvärdsförändringar Strategiska frågor Hur hanterar vi dem Bo Krantz Marknadsdirektör Svenska Kraftnät."— Presentationens avskrift:

1 1 Vilka strategiska frågor har vi framför oss? Omvärdsförändringar Strategiska frågor Hur hanterar vi dem Bo Krantz Marknadsdirektör Svenska Kraftnät

2 2 Omvärldsförändringar - miljö Omställning av Sveriges energisystem Ökad andel förnybar produktion 7 TWh vindkraft år 2016 - certifikatmål 20 TWh vinkraft år 2020 – Svensk Vindkraft 30 TWh vinkraft år 2020 - Energimyndigheten Kyoto… EU: 20/20/20 till år 2020: 20 % reduktion CO 2 jämfört 1990 20 % av energi från förnybart 20 % minskning av energiförbrukning

3 3 Omvärldsförändringar - reglering EU:s tredje energipaket Ägarskapsåtskillnad – unbundling Regulatorer/tillsynsmyndigheter mera makt ACER – byrån (Agency of Electricity Regulators) ENTSO-E (European Network of TSO for Electricity) Ny reglering av nätföretag 2012 – förhands- godkännande av tariffer ny regim mycket arbete Ökat politiskt intresse

4 4 Omvärldsförändringar Försörjningstrygghet Ryskt exportstopp av el till Finland – tekniska skäl Ryskt stopp av naturgasexport – ekonomiska/politiska skäl Georgien… Marknad - Europa kommer i fatt Norden Konsolidering av elbörser EEX / Powernext Nord Pool / Nasdaq OMX EFET (European Federation of Electricity Traders) Krav på nya produkter

5 5 Mål Bättre fungerande marknad Lägre priser genom bättre konkurrens Hur Gemensam nordisk (europeisk) slutkundsmarknad Marknadskoppling / större elbörsområden Lika villkor – harmonisering TSO-samarbete ENTSO-E

6 6 Strategisk fråga – Gemensam nordisk slutkundsmarknad Nästa steg Vad behöver göras Vem gör det Lika roller Lika processer Lika lagstiftning Lika syn De lätta frågorna är redan ordnade Lagstiftaren Tillsynsmyndigheten Svenska Kraftnät Branschen…

7 7 Strategisk fråga - Harmonisering Norden Europa Lagstiftning Regelverk Tillsyn Processer Meddelanden: Ediel, UTILTS, XML, ? Vem kommer att bestämma? Tvingas vi importera dåliga lösningar?

8 8 Flera strategiska frågor Timmätning Effektfrågan (höglast) Energieffektivisering Nya produkter (elhandelsföretag) Smarta mätare, dubbelriktad kommunikation Vem frontar kunden? Nätägare och elhandelsföretag Nätägare Elhandelsföretag

9 9 Ännu flera strategiska frågor Prisområden i Sverige Nordiska ministerrådet: inför flera prisområden Sverige delas upp i tre områden? +Enhetlig hantering i Norden Korrektare prissignaler - Olika elpris Sämre konkurrens? Vad behöver göras? Rutiner Processer IT-system Gällande avtal och kontrakt mm

10 10 Vad gör Svenska Kraftnät - Förnybart Prio 1 - Vi ska inte vara begränsande Underlätta för anslutning av vind Stamnätet – anslutningsvillkor Balansansvar – reglering Planer för de stora vindkraftsparkerna Bygger ut nätet långsiktigt Möter vindkraftssamordnarna Vindkraftsgrupp under vårt Planeringsråd

11 11 Vad gör Svenska Kraftnät - Internationellt Utvecklar, marknadsför och försvarar den nordiska modellen Tillsammans med våra grannar i Norden Vara på plats, delta Bemanna nya organisationen ENTSO-E

12 12 Frivilligt samarbete mellan Svenska Kraftnät Oberoende Elhandlare Svensk Energi 12

13 13 Elmarknad i ständig förändring Höga kostnader för anpassning Effektiva processer Tydlighet God kommunikation (information)  Ny organisation sedan ett år 13

14 14 Organisationens mål: Verka för elmarknadens utveckling med helhetssyn och strategiskt perspektiv Prioriterat under 2008: Nya mätningsföreskrifterna

15 15 Målet: En (1) process Kundflyttar Leverantörsbyten Avräkning Mätvärdeshantering Strukturdata 15

16 16 Beslutsgrupp Sekretariat BeredningRutinerEdiel Elmarknadshandbokenanvisningar

17 17 www.elmarknadsutveckling.se

18 18 Tack för ordet! Månadsmätning från 1 juli 2009 Stor utmaning för hela branschen


Ladda ner ppt "1 Vilka strategiska frågor har vi framför oss? Omvärdsförändringar Strategiska frågor Hur hanterar vi dem Bo Krantz Marknadsdirektör Svenska Kraftnät."

Liknande presentationer


Google-annonser