Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SSI djupa borrhål Kasamseminarium 2007-03-15 SSI:s syn på alternativ och djupa borrhål Kasamseminarium om djupa borrhål Stockholm, 14-15 mars 2007 Björn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SSI djupa borrhål Kasamseminarium 2007-03-15 SSI:s syn på alternativ och djupa borrhål Kasamseminarium om djupa borrhål Stockholm, 14-15 mars 2007 Björn."— Presentationens avskrift:

1 SSI djupa borrhål Kasamseminarium 2007-03-15 SSI:s syn på alternativ och djupa borrhål Kasamseminarium om djupa borrhål Stockholm, 14-15 mars 2007 Björn Dverstorp Mikael Jensen, Anders Wiebert

2 SSI djupa borrhål Kasamseminarium 2007-03-15 Disposition Olika krav på alternativredovisning Förutsättningar SSI:s föreskriftskrav Kunskapsläget för djupa borrhål Förväntningar på SKB Slutsatser

3 SSI djupa borrhål Kasamseminarium 2007-03-15 Krav på alternativredovisning 1.Miljöbalken - alternativa utformningar m.m. 2.Kärntekniklagen och förordningen - FUD-program inkl. alternativa förvaringsmetoder 3.Strålskyddslagen/SSI:s föreskrifter och allmänna råd (SSI FS 1998:1/2005:5) - optimering och bästa möjliga teknik

4 SSI djupa borrhål Kasamseminarium 2007-03-15 Förutsättningar 1(2) SSI:s riskkriterium (10 -6 /år) –kvantitativt mått på förvarets skyddsförmåga Säkerhetsanalysen ger siffror på risk –beräkningarna kommer alltid att vara behäftade med osäkerheter –inga möjligheter att kolla hur det blev

5 SSI djupa borrhål Kasamseminarium 2007-03-15 Förutsättningar 2(2) Kompletterande argument behövs för att övertyga myndigheter och beslutsfattare! –tillräcklig kvalitetssäkring? –vetenskapliga metoder? –krav på barriärfunktioner? –har SKB gjort så bra som rimligt möjligt?

6 SSI djupa borrhål Kasamseminarium 2007-03-15 Optimering och bästa möjliga teknik Möjliga alternativ ska övervägas och redovisas –SKB ska så långt rimligt möjligt välja alternativ som ger det bästa strålskyddet Optimering och BAT är verktyg för att bedöma påverkan på det långsiktiga strålskyddet Optimering ≈ minimera risk BAT ≈ förhindra och begränsa utsläpp

7 SSI djupa borrhål Kasamseminarium 2007-03-15 Vad innebär rimligt möjligt? Samhälleliga begränsningar –frivillighetsprincipen (regeringsbeslut ang. FUD-98K) –ev. krav på återtagbarhet Ekonomiska ramar –tillgängliga fondmedel (regeringsbeslut) Tekniska begränsningar –tillgänglighet av teknik

8 SSI djupa borrhål Kasamseminarium 2007-03-15 Bedömning av optimering & BAT Syftet med redovisningen är att styrka att studerade alternativ inte uppvisar väsentliga strålskyddsmässiga fördelar Alternativet bedöms likvärdigt  upp till SKB att välja metod Alternativet bedöms ha strålskyddsmässiga fördelar  krävs övertygande argumentation om avvägningar mot samhälleliga begränsningar för att förorda huvudmetoden

9 SSI djupa borrhål Kasamseminarium 2007-03-15 SSI:s lägesbedömning av alternativet djupa borrhål Preliminär modellering visar att geosfären ensam ger god skyddsförmåga –ytterligare analyser behövs för säkra slutsatser Teknik för borrning verkar inte omöjlig att utveckla Svårbedömda frågor kring genomförande av deponering Värt att gå vidare….(ta fram bättre underlag)

10 SSI djupa borrhål Kasamseminarium 2007-03-15 SSI:s behov av redovisning av djupa borrhål i tillståndsansökan Beräkningar av förvarets skyddsförmåga utifrån befintliga geovetenskapliga data och kvalificerade bedömningar av genomförbarhet Jämförande bedömning med KBS-3 metoden avseende grundläggande skyddsfunktioner (inneslutning och fördröjning) med beaktande av osäkerheter hos båda metoderna

11 SSI djupa borrhål Kasamseminarium 2007-03-15 Preliminär bedömning av SKB:s senaste konsultutredning (SKB R-06-58/59) Bra genomgång av grundläggande förvarsfunktioner –oklart motiv för designlivslängd på kapsel (1000 år) –modellförenklingar överskattar skyddsförmåga? Saknas en jämförelse med KBS-3-metoden –långsiktigt strålskydd, drift, genomförbarhet

12 SSI djupa borrhål Kasamseminarium 2007-03-15 Förväntningar på FUD-program 2007 SKB bör värdera nytillkomna utredningar och kunskaper SKB bör redovisa vilka ytterligare utredningar som planeras Eventuellt kan formella expertutfrågningar kan vara ett sätt att stärka bedömningen av osäkerheter kring borrteknik och deponering (beprövad metod i USA)?

13 SSI djupa borrhål Kasamseminarium 2007-03-15 Slutsatser För tidigt att avfärda djupa borrhål som alternativ Underlag för SSI:s bedömning av djupa borrhål mot krav på optimering och BAT bör förstärkas –jämförelse med KBS-3-metoden SKB bör redovisa planer för fortsatt arbete i FUD-07


Ladda ner ppt "SSI djupa borrhål Kasamseminarium 2007-03-15 SSI:s syn på alternativ och djupa borrhål Kasamseminarium om djupa borrhål Stockholm, 14-15 mars 2007 Björn."

Liknande presentationer


Google-annonser