Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny guide för inköp av elkrävande utrustning samt projektering, ändringar och renoveringar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny guide för inköp av elkrävande utrustning samt projektering, ändringar och renoveringar."— Presentationens avskrift:

1 Ny guide för inköp av elkrävande utrustning samt projektering, ändringar och renoveringar

2 Guide till PFE:s krav - inköp 10 § Utöver vad som följer av 6 § 5 a, skall företaget vid inköp av en elkrävande utrustning välja den utrustning som är mest energieffektiv utifrån energiklassificering eller beräknad livscykelkostnad, om merkostnaden för en sådan utrustning jämförd med en i andra avseenden likvärdig utrustning beräknas vara återbetald inom tre år. PFE:s krav på rutinen för inköp innehåller därmed två möjliga alternativ: 1.Företaget väljer att köpa utrustning av högsta energieffektiva klass. För närvarande finns energiklassificering endast för elmotorer. Om man väljer detta alternativ behöver inga LCC-beräkningar göras. 2.Företaget utför en livscykelkostnadsberäkning (LCC) för minst två alternativa utrustningar, ett konventionellt och minst ett energieffektivt alternativ.

3 Guide till PFE:s krav - inköp Elkrävande utrustning: All utrustning som använder > 30 MWh/år (ex en elmotor på 3,4 kW som körs kontinuerligt) Högsta energieffektiva klass för elmotorer: IE3 om sådan motor finns tillgänglig i önskad effektklass om merkostnaden är återbetald inom 3 år om företaget inte istället låter en LCC-beräkning styra valet av motor

4 Guide till PFE:s krav - projektering 9 § Utöver vad som följer av 6 § 5 a, skall företaget vid projekteringar, ändringar och renoveringar av företagets anläggningar ange olika lösningar och bedöma hur de i energieffektiviserande syfte kan samverka med den befintliga anläggningen samt bedöma vilka livscykelkostnader de har. En lösnings livscykelkostnad skall beräknas som summan av den investeringskostnad som lösningen medför och lösningens energikostnad under dess förväntade brukstid. Företaget ska utforma en rutin som säkerställer att man alltid anger olika lösningar; bedömer om och hur respektive lösning kan samverka med den befintliga anläggningen och på så sätt effektivisera energianvändningen (systemperspektiv); bedöma livscykelkostnaden (LCC) för de olika lösningarna.

5 Guide till PFE:s krav – Kontinuerlig uppföljning och redovisning av rutinernas effekt 17 § En slutlig redovisning enligt 14 § lagen om program för energieffektivisering ska innehålla följande.... Redovisning av resultat av tillämpade rutiner 4. Resultat av tillämpade rutiner som fastställts enligt 11 § andra stycket 4 lagen om program för energieffektivisering ska redovisas enligt följande. a) Bedömning avseende den eleffektivisering som uppnåtts genom tillämpning av rutiner för projekteringar, ändringar och renoveringar av företagets anläggningar, angivet i energienhet per år. Uppgifterna ska innefatta en redogörelse över de skäl varpå bedömningen grundas. b) Bedömning avseende den eleffektivisering som uppnåtts genom tillämpning av rutiner för inköp av elkrävande utrustning till företagets anläggningar, angivet i energienhet per år. Uppgifterna ska innefatta en redogörelse över de skäl varpå bedömningen grundas.

6

7 Guide till PFE:s krav


Ladda ner ppt "Ny guide för inköp av elkrävande utrustning samt projektering, ändringar och renoveringar."

Liknande presentationer


Google-annonser