Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

E-Arkiv Tjänst för e-arkivering Lärdomar från ett införande på Stockholms läns landsting (SLL) Enes Ramovic, Landstingsarkivet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "E-Arkiv Tjänst för e-arkivering Lärdomar från ett införande på Stockholms läns landsting (SLL) Enes Ramovic, Landstingsarkivet"— Presentationens avskrift:

1 e-Arkiv Tjänst för e-arkivering Lärdomar från ett införande på Stockholms läns landsting (SLL) Enes Ramovic, Landstingsarkivet enes.ramovic@la.sll.se

2 e-Arkiv Sammanfattningsvis vill jag säga… Landstingsarkivet (LA) har under 2005 etablerat ett e-Arkiv, trots att vi inte har egen personal för utveckling, drift eller IT-förvaltning. En Plattform för elektronisk (långtids)arkivering har valts –avropade hösten 2004 en tjänst med ett iterativt införande, dvs att AcandoFrontec tog ett helhetsansvar som innefattar bl.a. informationsmodellering, applikationsleverans och förvaltning av både information och lösning. Vårdrelaterad information i fokus Det pågår konsolidering av vårdstödjande IT-system inom SLL Vision ”en patient en journal – hela livet!” Tjänst för e-Arkivering ska nyttjas av verksamheter som avvecklar elektroniska journalsystem

3 e-ArkivInförandeplan Etapp 1 2004 Avtal Etapp 2 2005 Införandeprojekt Etapp 3 2006 Integrationer Införandeprojekt - etablering (konfiguration) - konvertering av gamla leveranser - eventuella anpassningar Integrationer - integration med SLL gemensamma tjänster - hantera nya behov (webb, diarium…) Avtal -Avrop (Ramavtal för Informations- försörjning) -tjänstebeskrivning - SLA

4 e-Arkiv Frågeställningar & Lärdomar Arbete med Kravspecen i första etappen Avrop/Upphandling Standardprodukt kontra utveckling Stor intern insats – sårbart Kunna växa över tiden Komplex process – höga krav på flexibiliteten Låga externa kostnader – krav på intern kompetens Man ska vara pragmatisk

5 e-ArkivInriktning Hantera material som LA erbjuder sig att arkivera. –Fokus är vårdrelaterad information. Informationen skall levereras enligt en fastlagd specifikation som tillhandahålls av e-Arkiv förvaltningen. Lösningen bygger så mycket som möjligt på standardprodukt –Documentum

6 e-Arkiv Funktionell arkitektur Leveranser Leverans Ramverket (Regler, Riktlinjer, Rekommendationer) mottagning av digitala leveranser kvalitetssäkring Ankomstkontroll mottagning av beställningar utlämning Åtkomst Datahantering index metadata Lagringstjänst Förvaltningsorganisation Förfrågan

7 e-ArkivAnkomstkontroll BIMS Data Säker Zon  Tar emot, validerar och hanterar inleveranserna till e-arkiven.  Skapar ett sökindex för återsökning av informationen.  Ett enhetligt gränssnitt att leverera information.  Transformerar informationen vid behov. Ankomstkontroll e-Arkiv

8 It-ramverket (logisk arkitektur) Stöd- system Applika- tioner EK, PU, ListOn, Kodserver, …Journal, PAS, Lab, Rtg, … GVD Portal Applikationstjänster Lablista GVR WebCare GLL Journalnotat Röntgenlista Identitet Åtkomst- kontroll Autentisering och PKI Innehåll Single SignOn Stödtjänster Remiss o svar Bokning o kassa Loggning Vårdrelation Samtycke Kontext Arkivering Lagringstjänster HISA Bastjänster

9 e-Arkiv Generell process Informations- analys Informations- modell XML-schemaInleverans- specifikation Leverantör skapar XML-fil för leverans Ankomstkontroll granskar leveransfilen Ankomstkontroll läser in data till e- arkivdatabas Data återsöks och accessas av personal inom SLL:s sjukvård e-arkivprojektet Leverans och drift Framtagning av leveransprocess Förberedelse drift/produktion/förvaltning

10 e-Arkiv Erfarenheter/lärdomar från projektet Projektupplägg med iterationer har fungerat jättebra Att genom att nyttja en standardprodukt har Landstingsarkivet haft en låg livscykelkostnad –inga förseningar eller andra överraskningar har funnits i det korta införandeprojektet eller under förvaltningsskedet –förändringar och utökning av omfattningen av e-arkivet har kunnat utan att budgeten har spruckit Framtagning av XML-spec måste föregås av en väl underbyggd Informationsmodellering Kvaliteten på informationsmodellen/informationsanalysen är avgörande för slutresultatets kvalitet Svårigheter att hitta en enhetlig terminologi – men utomordentligt viktigt för att en entydig tolkning av datat ska kunna åstadkommas Svårigheter med tolkning av vissa nyckelbegrepp, t ex Konfidentialitet En förutsättning för att kunna tolka/verifiera datat är att det kan förstås – vilket förutsätter väl definierade kodverk för många objekt, t ex orgId, diagnoser, befattning etc

11 e-Arkiv Enes Ramovic enes.ramovic@la.sll.se 070-737 37 32 Frågor?


Ladda ner ppt "E-Arkiv Tjänst för e-arkivering Lärdomar från ett införande på Stockholms läns landsting (SLL) Enes Ramovic, Landstingsarkivet"

Liknande presentationer


Google-annonser