Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© BJÖRN LUNDÉN INFORMATION AB 1 Nyheter för företag 2010 Rådgivar-/Ordförande-konferens 26–27 maj 2010 BJÖRN LUNDÉN INFORMATION AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© BJÖRN LUNDÉN INFORMATION AB 1 Nyheter för företag 2010 Rådgivar-/Ordförande-konferens 26–27 maj 2010 BJÖRN LUNDÉN INFORMATION AB."— Presentationens avskrift:

1 © BJÖRN LUNDÉN INFORMATION AB 1 Nyheter för företag 2010 Rådgivar-/Ordförande-konferens 26–27 maj 2010 BJÖRN LUNDÉN INFORMATION AB

2 © BJÖRN LUNDÉN INFORMATION AB Skyddsnät för företagare Enskild firma och handelsbolag –ändrad beräkning av SGI (sjukpenning- och föräldrapenninggrundande inkomst), det högsta av: den senaste taxerade inkomsten snittet av de två senaste åren –karenstid i sjukförsäkringen generella karenstiden höjs till 7 dagar – ger 0,74% i rabatt = 28,97% kan även välja 14, 30, 60 eller 90 dagar –uppbyggnadsskede – 24 månader för alla SGI baseras på senaste anställningsinkomsten 2

3 © BJÖRN LUNDÉN INFORMATION AB Skyddsnät för företagare A-kassa –12 månadersregeln vid nedläggning ändras till 24 månadersregel –”lägga vilande” ändras till ”ej vidta några åtgärder” –generösare bisyssleregler –färre klassas som företagare Generellt högkostnadsskydd för sjuklönekostnader –2,5 x den genomsnittliga sjuklönekostnaden för samtliga arbetsgivare Gäller från 1 juli 2010 3

4 © BJÖRN LUNDÉN INFORMATION AB Arbetsgivaravgifter 2010 Arbetsgivaravgifter31,42% –ungdomar födda 1984 och senare15,49% –födda 1938–194410,21% –födda 1937 och tidigare0% 4

5 © BJÖRN LUNDÉN INFORMATION AB Egenavgifter 2010 –1 karensdag29,71% –3 karensdagar29,67% –30 karensdagar28,88% (28,89%) –ungdomar f. 1984 och senare15,06% (15,07%) –aktiv med förtida uttag av hel ålderspension10,21% –födda 1938–194410,21% –födda 1937 och tidigare0% 5

6 © BJÖRN LUNDÉN INFORMATION AB Egenavgifter Egenavgifterna sänks med 5 procentenheter Gäller bara den ”skattemässiga medelåldern” (26 år – 64 år) Maximalt 10 000 kr (5% x 200 000 kr) Kräver vinst på minst 40 000 kr Gäller inkomster från 1 januari 2010

7 © BJÖRN LUNDÉN INFORMATION AB Intressanta inkomstnivåer 7

8 © BJÖRN LUNDÉN INFORMATION AB 8 Lön eller utdelning 2010 8

9 © BJÖRN LUNDÉN INFORMATION AB Förbättrad företagsbeskattning Sänkt bolagsskatt och expansionsfondsskatt –från 28% till 26,3% Höjd gräns för direktavdrag för inventarier –under ett halvt prisbasbelopp (21 200 kr år 2010) 9

10 © BJÖRN LUNDÉN INFORMATION AB Aktiebolagsnytt Revisionsplikten avskaffas –gräns vid 3 mkr i omsättning, 1,5 mkr i balansomslutning och 3 anställda –gäller räkenskapsår som börjar 1 nov 2010 –beslut av riksdagen 21 juni ? Sänkt aktiekapital till 50 000 kr –från 1/4 2010 –vanliga regler om sänkning gäller för den som vill sänka aktiekapitalet (= ganska besvärligt)

11 © BJÖRN LUNDÉN INFORMATION AB Enklare redovisning Förslag om enklare årsredovisningsregler = färre uppgifter i årsredovisningen Bokföringsnämndens K-projekt (K1, K2, K3 osv) Kontantprincipen för bokföring och moms

12 © BJÖRN LUNDÉN INFORMATION AB Skatteincitamentsutredningen Rabatt på aktieköp –skattereduktion 20% –på aktieemissioner mellan 5 000 kr och 500 000 kr Avdrag för utdelning –på nyemitterat aktiekapital –högsta sammanlagda avdrag 5 miljoner kr


Ladda ner ppt "© BJÖRN LUNDÉN INFORMATION AB 1 Nyheter för företag 2010 Rådgivar-/Ordförande-konferens 26–27 maj 2010 BJÖRN LUNDÉN INFORMATION AB."

Liknande presentationer


Google-annonser