Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kravarbete - från verksamhetssystem till e-arkiv 141114.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kravarbete - från verksamhetssystem till e-arkiv 141114."— Presentationens avskrift:

1 Kravarbete - från verksamhetssystem till e-arkiv 141114

2 De kommande två timmarna… Varför är ni här? Vad är ett krav? Varför är krav viktiga? Hur kan vi arbeta för att ta fram relevanta krav? Vad gäller angående kraven i ramavtalet? En del mässande, en del övningar, mycket diskussion…

3 Vad är problemet? Kompass

4 Var är vi?

5 Vad är krav? En beskrivning av en tjänst systemet ska tillhandahålla användaren En beskrivning av en väg till ett resultat En beskrivning av vad vi vill kunna göra i systemet En beskrivning av grundläggande egenskaper för systemet En beskrivning av i vilket sammanhang systemet ska kunna fungera Etc

6 Tre huvudkategorier Ickefunktionella krav (Kvalitetskrav) Krav på leverantören Funktionella krav Beskriver vad systemet ska göra Beskriver hur systemet är uppbyggt och hur det är beskaffat Beskriver vilket stöd ni vill ha av leverantören

7 Tre huvudintressenter Teknik/IT Verksamhet Arkiv Alla delar måste ingå i kravarbetet Bestäm var ägar- skapet ska ligga Jobba ihop!

8 Kvalitetskrav – ISO 9126 KravområdeDelområden, exempel Funktion Korrekthet, Lämplighet, Säkerhet, Samverkan Tillförlitlighet Feltolerans, Återgång efter fel, Prestande, Resursåtgång Användbarhet Begriplighet, Användande, Utseende, Ändamålsenlighet, Effektivitet och Produktivitet Underhållsbarhet Insyn och analysmöjlighet, Skalbarhet, Ändringsbarhet, Stabilitet, Testbarhet FlyttbarhetInstallerbarhet, Utbytbarhet Tillgänglighet Upptid, Servicefönster, Tillgänglighetsnivåer, Avbrottstid, RTO/RPO

9 Kvalitetskravområden för e-arkiv Tjänst Behörighetshantering Säkerhet Prestanda (SLA) Skalbarhet Tillgänglighet (SLA) Integration/öppenhet Användbarhet Tekniska miljöer Produkt Behörighetshantering Säkerhet Arkitektur/tekniska miljöer Skalbarhet Integration/öppenhet Användbarhet

10 Funktionella krav på e-arkiv Leveransformer Paketering (enl FGS?) Konvertering (format) Mottag – Avvikelsehantering – Kvittohantering Kontroller Informationsmodell/datamodell Administration Regelverk Registervård Gallring Lagring Åtkomstskydd Sökmöjligheter Presentation etc Hämta (?) Ta emot Lagra Vårda Lämna ut

11 OK… Men hur börjar vi då? Vision/målbildBehov/nytta/effekt Funktionella krav och kvalitetskrav

12 Vision/målbild (Att/varför) Syfte Ska beskriva vad ni vill uppnå på sikt - ”första läget av nöjdhet” Ska användas som ledstång när ni ställs inför vägval Ska användas för att kommunicera till verksamheterna Verktyg ”Tidningsartikeln” Intressentanalys Definitioner Etc

13 Behov/nytta/effekt (Varför/när) Syfte Ska beskriva vilka resultat man vill uppnå Ska beskriva hur intressenterna blir glada Ska beskriva hur vi mäter att resultatet är uppnått Verktyg Nyttoanalys Nyttorealiseringsplan Användarberättelser – I min roll som… vill jag kunna… för att… Etc

14 Kraven (Hur/vad) Syfte Ska beskriva vad ni vill kunna göra för att nå visionen Ska beskriva vad ni vill kunna göra för att göra intressenterna glada Ska beskriva kvalitetskrav på systemet Ska beskriva hur ni ska använda det Verktyg Användningsfall (svårt m LoU) Fördjupade användarberättelser Funktion/resultat- beskrivning Informationsmodeller Arkitekturdokument Etc

15 Bra krav är… Begripliga Heltäckande AccepteradeValiderade Relevanta Testbara ERA!

16 Övning 1 – Målbild genom användarberättelser I min roll som… vill jag kunna/få… för att… 3 olika roller 10 min

17 Ramavtalsupphandlingen Det vi bad omDet leverantörerna erbjuderDet ni vill ha

18 Kravområden i SKLs ramavtal

19 Olika behov – olika krav InUtLagring/ hantering PreIngest Synkron FGS/XXSIP Synkron XXX Metadata Filer Packa upp Konver- tera Paketera Fråga Svara Paketera Leverera Konvertera Konver- tera Paketera Producent Konsument Asynkron FGS/XXSIP Asynkron XXX

20 Kravstrukturen – exempel Tjänst Kraven som låg till grund för ramavtalsupphandlingen är inte lämpliga att avropa direkt på, utan alla behöver göra en egen behovskartläggning och detaljera kraven Ni kan välja bort krav Ni får detaljera och specificera krav men inte lägga till nya områden Ni kan göra krav som är börkrav i ramavtalsupphandlingen till skallkrav i ert avrop Tjänst Krav på Leverantören Krav på tjänstenTjänstekrav 1Spec krav 1Tjänstekrav 2 Funktionella krav Funktionellt krav 1 Spec krav 1aSpec krav 1b Funktionellt krav 2 Funktionellt krav 3 Ickefunktionella krav Ickefunktionellt krav 1 Ickefunktionellt krav 2 Spec krav 2aSpec krav 2b

21 Ramavtalskravens uppbyggnad Produkt 3.1.1 – 3.1.15 Krav på anbudsgivaren 3.2 Funktionella krav – 3.2.1 – 3.2.7 Principkrav för lösningen – 3.2.8 – 3.2.19 Leverans och kontroll – 3.2.20 – 3.2.25 Ordna, redovisa och administrera information – 3.2.26 Principkrav för användargränssnitt – 3.2.27 – 3.2.29 Krav på återsökning och utlämnande – 3.2.30 Principkrav för användarhjälp – 3.2.31 Principkrav för åtkomstskydd – 3.2.32 – 3.2.34 Framtidssäkring – 3.2.35 Rapporter 3.3.1 – 3.3.9 Kvalitetskrav – Teknik 3.4.1 – 3.4.9 Kvalitetskrav – Prestanda/skalbarhet/tillförlitlighet 3.5.1 – 3.5.11 Kvalitetskrav - Säkerhet Tjänst 2.1.1 – 2.1.20 Krav på anbudsgivaren 2.2 Funktionella krav – 2.2.1 – 2.2.6 Principkrav för lösningen – 2.2.7 – 2.2.18 Leverans och kontroll – 2.2.19 – 2.2.24 Ordna, redovisa och administrera information – 2.2.25 Principkrav för användargränssnitt – 2.2.26 – 3.2.28 Krav på återsökning och utlämnande – 2.2.29 Principkrav för användarhjälp – 2.2.30 Principkrav för åtkomstskydd – 2.2.31 – 2.2.33 Framtidssäkring – 2.2.34 Rapporter 2.3.1 – 2.3.9 Kvalitetskrav – Teknik 2.4.1 – 2.4.8 Kvalitetskrav – Prestanda/skalbarhet/tillförlitlighet 2.5.1 – 2.5.42 Kvalitetskrav - Säkerhet

22 Iterativt kravarbete Vision Behov Krav Upphandlings- form (avrop?) Justering/ åtgärder KRAVSPEC

23 Kravprecisering exempel Krav Tjänstekrav 2.5.1 - Övervaknings- och larminformation ska göras tillgänglig för UM/UE Exempel på precisering Tjänstekrav 2.5.1 - Övervaknings- och larminformation ska göras tillgänglig för UM/UE: – Kanal (sms, mail, system…) – Periodicitet (när det sker och aggregerat per…) – Mottagare – etc

24 Övning 2 – början till vår kravspecifikation Vad är en elektroniskt arkiverad handling? – 10 minuter, två och två – Diskussion Vilka egenskaper har en arkiverad handling? När är den arkiverad? I vilket sammanhang finns den? Hur vet vi att den är arkiverad? Hur godkänner vi att den är arkiverad? Är det skillnad i vem som får titta på den/hantera den? etc

25 Dokumentation InUtLagring/ hantering PreIngest Synkron FGS/XXSIP Synkron XXX Metadata Filer Packa upp Konver- tera Paketera Fråga Svara Paketera Leverera Konvertera Konver- tera Paketera Producent Konsument Asynkron FGS/XXSIP Asynkron XXX


Ladda ner ppt "Kravarbete - från verksamhetssystem till e-arkiv 141114."

Liknande presentationer


Google-annonser