Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© PBM 2009 ”Lär dig säga jag och nej” Kvinnolivet 091116.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© PBM 2009 ”Lär dig säga jag och nej” Kvinnolivet 091116."— Presentationens avskrift:

1 © PBM 2009 ”Lär dig säga jag och nej” Kvinnolivet 091116

2 © PBM 2009

3 Kvinnors stress Psykisk ohälsa och stress är den vanligaste sjukskrivningsorsaken hos kvinnor Depression och utmattning vanligaste orsaken till förtidspensionering (sjukersättning) Unga kvinnor som känner sig trötta har tredubblats från 80-talet Bättre fysisk hälsa (blodtryck, BMI) bland kvinnor men den psykiska hälsan försämras UTBILDNINGAR 2009

4 © PBM 2009 Olika åldrar - olika stressfaktorer- Historiskt perspektiv på kvinnorollen!

5 © PBM 2009 Kvinnors stressfällor (Renstig & Sandmark 2005) Jobba mycket Duktig flicka Bristande jämställdhet i hemmet Stanna på jobb där man inte trivs

6 © PBM 2009 Rätt perspektiv! Samspelet mellan individ (personlighet, bakgrund, erfarenheter) och miljö (äktenskap, familj, arbetsplats, chefsrelation, nätverk)

7 © PBM 2009 Stressfälla Jobba mycket Karriärfokuserade, älskar att jobba 60-80 timmar/vecka Högt arbetstempo Duktig-flicka syndrom – driver sig själva Strävar efter perfektionism, överarbetar Kan inte säga nej Undervärderar sig själv Ensam kvinna bland många män Kan ej spelreglerna UTBILDNINGAR 2009

8 © PBM 2009 stressfälla Duktig flicka  Jag försöker bevisa mitt värde genom att vara duktig  Jag känner att jag måste vara lite bättre än andra för att duga  Min självkänsla är beroende av vad jag presterar i mina dagliga sysslor  Jag känner ett inre tvång att åstadkomma något värdefullt i livet

9 © PBM 2009 Stressfälla Bristande jämställdhet hemma 14/17

10 © PBM 2009 Relationsansvar Konflikter i familjen och osäkerhet i föräldrarollen Vardagsskuld Ansvar för sociala relationer Projektledare även hemma UTBILDNINGAR 2009

11 © PBM 2009 ”Inlåst” på arbetet  Trivs sämre på jobbet  Känner mindre kontroll  Utsatt för mobbing sen 2 år  Vill hellre jobba med annat  Kompetens utnyttjas ej

12 © PBM 2009 säga jag : Att lära känna sin anspänning

13 © PBM 2009 att säga jag : Att lära känna sina behov och prioritera dem?

14 © PBM 2009 att säga jag : Att upprätthålla balansen i energiglaset + Energipåfyllning Signaler! Symtom! - Energiförbrukning Välbefinnande

15 © PBM 2009 Vidga ditt perspektiv UTBILDNINGAR 2009 Stimulus  Respons StimulusRespons Ex på beteende: säga nej delegera problemlösning kommunikations- förbättr. omprioritera utföra be om hjälp Vad efterfrågas? Kan/vill/orkar jag? Har jag tid? Vad får jag ut av det? Hur viktigt/bråttom är det? Är det min uppgift? Finns någon annan som kan göra det? Behöver jag göra det nu? Senare? Om jag säger ”ja” till uppgiften, vad säger jag då ”nej” till? Vad ska tas bort istället? Vad är kostnaden för mig? Bedöma: Ifrågasätta: Prioritera: B e t ä n k e t i d

16 © PBM 2009 UTBILDNINGAR 2009 ”Disease to please” Belönade beteenden Antaganden om hur man bör vara Rädsla Obehag ?

17 © PBM 2009


Ladda ner ppt "© PBM 2009 ”Lär dig säga jag och nej” Kvinnolivet 091116."

Liknande presentationer


Google-annonser