Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SJUKA KARRIÄRKVINNOR Riskfaktorer för långtidssjukskrivning bland privatanställda högre kvinnliga tjänstemän Monica RenstigHélène Sandmark Civilekonom,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SJUKA KARRIÄRKVINNOR Riskfaktorer för långtidssjukskrivning bland privatanställda högre kvinnliga tjänstemän Monica RenstigHélène Sandmark Civilekonom,"— Presentationens avskrift:

1 SJUKA KARRIÄRKVINNOR Riskfaktorer för långtidssjukskrivning bland privatanställda högre kvinnliga tjänstemän Monica RenstigHélène Sandmark Civilekonom, karriärrådgivaremed.dr. Women´s Business Research InstituteKarolinska Institutet, Folkhälsovetenskap www.wombri.sewww.wombri.sewww.phs.ki.se/occupmed www.wombri.se

2 Långtidssjukskrivning växande problem  Utvecklingen påbörjades 1997  Långtidssjukskrivningen ökat även bland män  Dubbelt så många kvinnor som män är långtidssjukskrivna  Fenomenet finns i alla yrken och branscher och arbetsplatser– även om högutbildade generellt är underrepresenterade  Av Alectas ITP-försäkrade privata tjänstemän utgör kvinnorna 40 %, men svarar för 60 % av sjukskrivningarna

3 Syfte  Att identifiera faktorer som är av betydelse för långtidssjukskrivning bland högre kvinnliga tjänstemän  Långtidssjukskrivning = mer än 3 månader

4 Allt fler karriärkvinnor ”går in i väggen”  Högre ökningstakt bland yngre och högavlönade än för äldre med lägre lön  Gäller psykiska diagnoser som utmattningsdepression, utbrändhet, övriga stressreaktioner  + 326 % för kvinnor > 25 000 kr i månadslön  + 56 % för kvinnor under 25 000 kr i lön

5 ALLT FLER KARRIÄR- FOKUSERADE KVINNOR Senaste 10 åren  Varje år 60 000 fler universitetsutbildade kvinnor nu än för tio år sedan  Kvinnliga civilingenjörer från 10-30 %  Kvinnliga civilekonomer från 30-50 %  Kvinnliga jurister utgör 76 %  Andelen kvinnliga chefer ökat från 9 % till 32 % sedan 1990

6 STUDIENS DESIGN  Kvalitativa djupintervjuer med 16 kvinnor i Sthlm, Gbg, Malmö  Tre storstadsområdena + Lund, Malmö, Helsingborg, Mälardalen  Kvinnor 30-55 år  Lön > 25 000 kr per månad  300 långtidssjukskrivna kvinnor valdes slumpmässigt ur Alectas register  300 ej sjukskrivna kvinnor valdes slumpmässigt ur Alectas register  Grupperna jämförbara  129 frågor om arbetsliv, privatliv, ekonomi  97 % svarsfrekvens bland de sjukskrivna

7 BASFAKTA Stora demografiska likheter mellan sjukskrivna och icke sjukskrivna  De flesta gifta/sambo  Drygt 40 år  80 % akademiker  Jobbar ofta inom personal, data, ekonomi  31 % chefer med underställd personal  Runt 30 % inga barn alls  I genomsnitt varit sjukskrivna i ETT år

8 1.ARBETAR FÖR MYCKET  33 % jobbat > 50 tim/vecka regelbundet (mot 17 % av kontrollerna)  Gäller även kvinnor med barn  Inte ovanligt med 60 – 80 timmar i veckan  62 % av sjukskrivna anser att de arbetat alldeles för mycket

9 Arbetar för mycket….forts Risken att bli långtidssjukskriven Oddskvot  Arbeta mer än 50 tim3,9  Tycker de jobbar för3,3 mycket  Kvinnor utan barn som anser de jobbar för mycket 4,4

10 VARFÖR? Fall Kontroll Fall Kontroll  Svårt hinna m arbetsuppgift70% 54%  Måste utföra andras jobb37% 18%  Måste leverera mer snabb44% 26%  Möten tar så lång tid37% 16%

11 2. KARRIÄRINRIKTADE DUKTIGA FLICKORS PERFEKTIONISM Mönstervariabler  Karriärfokuserade, älskar att jobba  Högt arbetstempo  Duktig-flicka syndrom – driver sig själva  Strävar efter perfektionism, överarbetar  Fått ansvar tidigt  Utför andras arbete  Kan inte säga nej  Undervärderar sig själv  Ensam kvinna bland många män  Kan ej spelreglerna

12 Karriärfokuserade duktiga flickor, forts… FALL KONTR Jag är noggrann och vill göra ett perfekt arbete27 %18 % Viktigt med välskött hem55 %39 % Gör inget om det är ostädat42 %56 % Svårt att säga nej55 %36 %

13 3. INTERNTIONALISERING – NYA CHEFSSTILAR  Utförsäljningen av svenska företag och fusionsvågen startade 1997  94-96 i snitt 91 köp per år, 97-04 i snitt 134.  1 345 företag fått utländska ägare sedan 94  Medfört många nya utländska chefer  Svenska konsensusstilen på väg ut  ”Producera, leverera, snabbare. Pekar med hela handen”  Sjukskrivna kvinnorna haft svårare att hantera dessa förändringar än ”de friska”.

14 4. BRISTANDE JÄMSTÄLLDHET HEMMA  Dubbelt så hög risk att bli sjuk om kvinnorna ensamma haft huvudansvaret för hushållet – eller ensam utfört det  När ansvaret är delat finns ingen sådan risk  Sjukskrivna kvinnor anser i mycket hög utsträckning att det är svårt att förena hem och karriär

15 Bristande jämställdhet, forts… Risken att bli sjukskriven Oddskvot Oddskvot Svårt att förena hem-karriär6,0 Haft huvudansvar för hushåll2,2 Utfört hushållsarbetet1,9 Huvudansvar skötsel av barn2,2 Känner krav fr familj och vänner2,8

16 5. INLÅSTA KVINNOR Risk att bli sjukskrivenOddskvot Trivs sämre på jobbet3,3 Trivs sämre o är yngre4,5 Känner mindre kontroll 3,9 Utsatt för mobbing sen 2 år2,4 Vill hellre jobba med annat2,6 FALLKONTR Min kompetens utnyttjas ej 58 %38 %

17 Inlåsta kvinnor, forts…  40 % av sjukskrivna har arbetsförmåga  Kan jobba nu med andra arbetsuppgifter  31 % kan jobba hos annan arbetsgivare  34 % kan jobba – om färre timmar  51 % vill hellre jobba med annat – jämfört med 28 % av kontrollgruppen  En tredjedel vill inte förlora sin nuvarande anställningstrygghet genom att bli sist anställd hos annan arbetsgivare


Ladda ner ppt "SJUKA KARRIÄRKVINNOR Riskfaktorer för långtidssjukskrivning bland privatanställda högre kvinnliga tjänstemän Monica RenstigHélène Sandmark Civilekonom,"

Liknande presentationer


Google-annonser