Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SJUKA KARRIÄRKVINNOR Riskfaktorer för långtidssjukskrivning bland privatanställda högre kvinnliga tjänstemän Monica Renstig Hélène Sandmark Civilekonom,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SJUKA KARRIÄRKVINNOR Riskfaktorer för långtidssjukskrivning bland privatanställda högre kvinnliga tjänstemän Monica Renstig Hélène Sandmark Civilekonom,"— Presentationens avskrift:

1 SJUKA KARRIÄRKVINNOR Riskfaktorer för långtidssjukskrivning bland privatanställda högre kvinnliga tjänstemän Monica Renstig Hélène Sandmark Civilekonom, karriärrådgivare med.dr. Women´s Business Research Institute Karolinska Institutet, Folkhälsovetenskap

2 Långtidssjukskrivning växande problem
Utvecklingen påbörjades 1997 Långtidssjukskrivningen ökat även bland män Dubbelt så många kvinnor som män är långtidssjukskrivna Fenomenet finns i alla yrken och branscher och arbetsplatser– även om högutbildade generellt är underrepresenterade Av Alectas ITP-försäkrade privata tjänstemän utgör kvinnorna 40 %, men svarar för 60 % av sjukskrivningarna

3 Syfte Att identifiera faktorer som är av betydelse för långtidssjukskrivning bland högre kvinnliga tjänstemän Långtidssjukskrivning = mer än 3 månader

4 Allt fler karriärkvinnor ”går in i väggen”
Högre ökningstakt bland yngre och högavlönade än för äldre med lägre lön Gäller psykiska diagnoser som utmattningsdepression, utbrändhet, övriga stressreaktioner + 326 % för kvinnor > kr i månadslön + 56 % för kvinnor under kr i lön

5 ALLT FLER KARRIÄR-FOKUSERADE KVINNOR
Senaste 10 åren Varje år fler universitetsutbildade kvinnor nu än för tio år sedan Kvinnliga civilingenjörer från % Kvinnliga civilekonomer från % Kvinnliga jurister utgör 76 % Andelen kvinnliga chefer ökat från 9 % till 32 % sedan 1990

6 STUDIENS DESIGN Kvalitativa djupintervjuer med 16 kvinnor i Sthlm, Gbg, Malmö Tre storstadsområdena + Lund, Malmö, Helsingborg, Mälardalen Kvinnor år Lön > kr per månad 300 långtidssjukskrivna kvinnor valdes slumpmässigt ur Alectas register 300 ej sjukskrivna kvinnor valdes slumpmässigt ur Alectas register Grupperna jämförbara 129 frågor om arbetsliv, privatliv, ekonomi 97 % svarsfrekvens bland de sjukskrivna Kvinnors Sjukskrivningar, Alecta, 2005

7 BASFAKTA Stora demografiska likheter mellan sjukskrivna och icke sjukskrivna De flesta gifta/sambo Drygt 40 år 80 % akademiker Jobbar ofta inom personal, data, ekonomi 31 % chefer med underställd personal Runt 30 % inga barn alls I genomsnitt varit sjukskrivna i ETT år

8 1.ARBETAR FÖR MYCKET 33 % jobbat > 50 tim/vecka regelbundet (mot 17 % av kontrollerna) Gäller även kvinnor med barn Inte ovanligt med 60 – 80 timmar i veckan 62 % av sjukskrivna anser att de arbetat alldeles för mycket

9 Arbetar för mycket….forts
Risken att bli långtidssjukskriven Oddskvot Arbeta mer än 50 tim 3,9 Tycker de jobbar för 3,3 mycket Kvinnor utan barn som anser de jobbar för mycket 4,4

10 VARFÖR? Fall Kontroll Svårt hinna m arbetsuppgift 70% 54%
Måste utföra andras jobb 37% 18% Måste leverera mer snabb 44% % Möten tar så lång tid 37% 16%

11 2. KARRIÄRINRIKTADE DUKTIGA FLICKORS PERFEKTIONISM
Mönstervariabler Karriärfokuserade, älskar att jobba Högt arbetstempo Duktig-flicka syndrom – driver sig själva Strävar efter perfektionism, överarbetar Fått ansvar tidigt Utför andras arbete Kan inte säga nej Undervärderar sig själv Ensam kvinna bland många män Kan ej spelreglerna

12 Karriärfokuserade duktiga flickor, forts…
FALL KONTR Jag är noggrann och vill göra ett perfekt arbete 27 % 18 % Viktigt med välskött hem 55 % 39 % Gör inget om det är ostädat 42 % 56 % Svårt att säga nej 55 % 36 %

13 3. INTERNTIONALISERING – NYA CHEFSSTILAR
Utförsäljningen av svenska företag och fusionsvågen startade 1997 94-96 i snitt 91 köp per år, i snitt 134. 1 345 företag fått utländska ägare sedan 94 Medfört många nya utländska chefer Svenska konsensusstilen på väg ut ”Producera, leverera, snabbare. Pekar med hela handen” Sjukskrivna kvinnorna haft svårare att hantera dessa förändringar än ”de friska”.

14 4. BRISTANDE JÄMSTÄLLDHET HEMMA
Dubbelt så hög risk att bli sjuk om kvinnorna ensamma haft huvudansvaret för hushållet – eller ensam utfört det När ansvaret är delat finns ingen sådan risk Sjukskrivna kvinnor anser i mycket hög utsträckning att det är svårt att förena hem och karriär

15 Bristande jämställdhet, forts…
Risken att bli sjukskriven Oddskvot Svårt att förena hem-karriär 6,0 Haft huvudansvar för hushåll 2,2 Utfört hushållsarbetet 1,9 Huvudansvar skötsel av barn 2,2 Känner krav fr familj och vänner 2,8

16 5. INLÅSTA KVINNOR Risk att bli sjukskriven Oddskvot
Trivs sämre på jobbet 3,3 Trivs sämre o är yngre 4,5 Känner mindre kontroll 3,9 Utsatt för mobbing sen 2 år 2,4 Vill hellre jobba med annat 2,6 FALL KONTR Min kompetens utnyttjas ej % 38 %

17 Inlåsta kvinnor, forts…
40 % av sjukskrivna har arbetsförmåga Kan jobba nu med andra arbetsuppgifter 31 % kan jobba hos annan arbetsgivare 34 % kan jobba – om färre timmar 51 % vill hellre jobba med annat – jämfört med 28 % av kontrollgruppen En tredjedel vill inte förlora sin nuvarande anställningstrygghet genom att bli sist anställd hos annan arbetsgivare


Ladda ner ppt "SJUKA KARRIÄRKVINNOR Riskfaktorer för långtidssjukskrivning bland privatanställda högre kvinnliga tjänstemän Monica Renstig Hélène Sandmark Civilekonom,"

Liknande presentationer


Google-annonser