Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Från riskfaktorer till friskfaktorer Aaron Antonovsky Salutogent synsätt KASAM.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Från riskfaktorer till friskfaktorer Aaron Antonovsky Salutogent synsätt KASAM."— Presentationens avskrift:

1

2 Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

3 Från riskfaktorer till friskfaktorer Aaron Antonovsky Salutogent synsätt KASAM

4 Att främja hälsa Chefens jobb: ”Göra det möjligt” Medarbetarens jobb: ”Få det gjort” (Obs! Chefen är också medarbetare…)

5 Att vara hälsofrämjande … Att ha kunskap om sådant som gör oss friska t ex balans mellan jobb och fritid. Att känna till strukturer på arbetsplatsen och hur de påverkar Att göra sig delaktig i processerna på och utanför arbetsplatsen Genomför!

6 Varför? Friskare anställda Minskad frånvaro Ökad motivation Högre produktivitet / måluppfyllelse Lättare att rekrytera – minskad personalomsättning Ökad nöjdhet

7

8 13 faktorer för en frisk arbetsplats Positiva, tillgängliga och rättvisa ledare Utvecklad kommunikation Samarbete/teamarbete Positivt, socialt klimat Medinflytande/delaktighet Självständighet/empowerment Rolltydlighet med tydliga förväntningar och mål

9 Erkännande för det jag gör Att utvecklas och växa i arbetet Lagom arbetstempo och arbetsbelastning Administrativt och/eller personligt stöd i arbetet Bra fysisk arbetsmiljö Bra relationer till kunder & intressenter

10

11 13 faktorer för en frisk arbetsplats Positiva, tillgängliga och rättvisa ledare Utvecklad kommunikation Samarbete/teamarbete Positivt, socialt klimat Medinflytande/delaktighet Självständighet/empowermen t Rolltydlighet med tydliga förväntningar och mål Erkännande för det jag gör Att utvecklas och växa i arbetet Lagom arbetstempo och arbetsbelastning Administrativt och/eller personligt stöd i arbetet Bra fysisk arbetsmiljö Bra relationer till kunder & intressenter

12 Gör medarbetarna medansvariga Mod…tåla-mod… (ibland är det trögt…) Forma en ”stab” Öppna upp för att nya saker kan vara bra saker! Nyfikenhet!

13 Konkret i vardagen: 1.”Bruset” – positivt socialt klimat 2.Lärandet – att utvecklas och växa 1.Rörelsen / processen. Sätt hälsan på agendan. Gör!

14 Att vara en hälsofrämjande chef/medarbetare är att ha kunskap om sådant som gör oss friska t ex balans mellan jobb och fritid. ha kunskap om strukturer på arbetsplatsen och hur de påverkar göra sig delaktig i processerna på och utanför arbetsplatsen Genomför!

15 Lycka till med ert viktiga arbete! Referenser: Europeiska arbetsmiljöbyrån Arbetsmiljöverket kunskapsöversikt: ”Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer” - Rapport 2012:7 ”Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap” Arbets- och miljömedicin Väst och Göteborgs stad ”Salutogent ledarskap – för hälsosam framgång” och ”Hälsopromotion i arbetslivet” Anders Hansson Kryast ”Hälsotrolla med knäna!”


Ladda ner ppt "Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Från riskfaktorer till friskfaktorer Aaron Antonovsky Salutogent synsätt KASAM."

Liknande presentationer


Google-annonser