Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klimatförhandlingar i Rudbecksskolans bibliotek Ett rollspel i tre akter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klimatförhandlingar i Rudbecksskolans bibliotek Ett rollspel i tre akter."— Presentationens avskrift:

1 Klimatförhandlingar i Rudbecksskolans bibliotek Ett rollspel i tre akter

2

3 Vad är det? Köpenhamn 2009 Köpenhamn 2009 Ett avtal, som efterträder Kyotoavtalet, ska skrivas Ett avtal, som efterträder Kyotoavtalet, ska skrivas Ska träda i kraft 2013 Ska träda i kraft 2013 Periodens längd ? Periodens längd ?

4 Vilka är problemen? Vem bär det största ansvaret för klimatförändringar? Vem bär det största ansvaret för klimatförändringar? Vem utsätts för de största riskerna? Vem utsätts för de största riskerna? Vem har störst möjlighet att agera? Vem har störst möjlighet att agera? Vilket ansvar har vi för kommande generationer? Vilket ansvar har vi för kommande generationer? Vilken rätt har vi att använda atmosfären? Vilken rätt har vi att använda atmosfären? Är 2 graders målet hållbart? Är 2 graders målet hållbart?

5 I rollerna (2-4 personer i varje) FN/IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Ordförande i förhandlingen samt agerar expertgrupp på klimat och klimatförändringar. (4 pers) FN/IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Ordförande i förhandlingen samt agerar expertgrupp på klimat och klimatförändringar. (4 pers) 8 länder/ländergrupper med förhandlingsrätt (2-3 pers) 8 länder/ländergrupper med förhandlingsrätt (2-3 pers) CAN (Climate Action Network) = 450 NGO (Non-Governmental Organization) t ex Greenpeace. Hållbara ekologiska utsläppsnivåer. Ej förhandlingsrätt (2 pers) CAN (Climate Action Network) = 450 NGO (Non-Governmental Organization) t ex Greenpeace. Hållbara ekologiska utsläppsnivåer. Ej förhandlingsrätt (2 pers)

6 Ordförande/IPCC Håller strikt mötesordning och driver förhandlingarna framåt Håller strikt mötesordning och driver förhandlingarna framåt Har också rollen som expert, som företrädare för FN-organet IPCC Har också rollen som expert, som företrädare för FN-organet IPCC Har före förhandlingarna skrivit ett avtalsförslag Har före förhandlingarna skrivit ett avtalsförslag Måste nog vara två-tre aktiva hela tiden Måste nog vara två-tre aktiva hela tiden

7 Länder EU - Sverige, Tyskland, Rumänien (3) EU - Sverige, Tyskland, Rumänien (3) USA - Kalifornien, Texas, Alaska (3) USA - Kalifornien, Texas, Alaska (3) Kina och G 77; utvecklingsländer t ex Indien och Malawi (3) Kina och G 77; utvecklingsländer t ex Indien och Malawi (3) AOSIS = The Alliance of Small Island States t ex AOSIS = The Alliance of Small Island States t ex Samoa och Maldiverna (2) Samoa och Maldiverna (2) Umbrella Group (utvecklade länder utanför EU) Japan, Australien och Ryssland (3) Umbrella Group (utvecklade länder utanför EU) Japan, Australien och Ryssland (3) OPEC = Organization of the Petroleum Exporting Countries t ex Saudiarabien och Kuwait (2) OPEC = Organization of the Petroleum Exporting Countries t ex Saudiarabien och Kuwait (2) Rainforest Nations t ex Brasilien och Venezuela (2) Rainforest Nations t ex Brasilien och Venezuela (2) African Group t ex Sydafrika, Kenya och Nigeria (3) African Group t ex Sydafrika, Kenya och Nigeria (3)

8 Ländernas uppgift Är väl införstådd med landets/länder- gruppens intressen Är väl införstådd med landets/länder- gruppens intressen Har god insikt i egna argument och kan väl bemöta andra länders argument i sak Har god insikt i egna argument och kan väl bemöta andra länders argument i sak Åberopar fakta från lämplig organisation Åberopar fakta från lämplig organisation Söker allierade bland andra länder/ländergrupper Söker allierade bland andra länder/ländergrupper

9 CAN (NGO; 2) CAN Europe (Climate Action Network) SNF, WWF, Greenpeace + USCAN CAN Europe (Climate Action Network) SNF, WWF, Greenpeace + USCAN Har utfört lobbyverksamhet före förhandlingen och även i rasterna under själva förhandlingen Har utfört lobbyverksamhet före förhandlingen och även i rasterna under själva förhandlingen Saknar förhandlingsrätt, men åberopas som expert Saknar förhandlingsrätt, men åberopas som expert

10 Världsbanken (NGO; 2) Finansiering Organiserad Robin Hood verksamhet

11 Krav på alla aktörer Aktivt deltagande i förhandlingen Aktivt deltagande i förhandlingen Individuellt producera (vinklad) reflekterande (tidnings-) artikel om klimatförhandlingen med hjälp av egna och andras anteckningar från förhandlingen Individuellt producera (vinklad) reflekterande (tidnings-) artikel om klimatförhandlingen med hjälp av egna och andras anteckningar från förhandlingen

12 Akt 1 Alla länder och organisationer ger ett kort, väl förberett anförande angående ståndpunkt i klimatförhandlingen Alla länder och organisationer ger ett kort, väl förberett anförande angående ståndpunkt i klimatförhandlingen En person aktiv. Övriga 1-2 personer antecknar inför artikeln En person aktiv. Övriga 1-2 personer antecknar inför artikeln

13 Akt 2 Själva klimatförhandlingen Själva klimatförhandlingen Två personer aktiva, som bisitter varandra och turas om att föra landets/organisationens talan Två personer aktiva, som bisitter varandra och turas om att föra landets/organisationens talan Övriga antecknar Övriga antecknar Alla aktörer får begära ordet, inkl. NGOs Alla aktörer får begära ordet, inkl. NGOs

14 Akt 3 Föregås av en något längre rast för att ordförande ska kunna modifiera det sedan tidigare färdigskrivna avtalsförslaget Föregås av en något längre rast för att ordförande ska kunna modifiera det sedan tidigare färdigskrivna avtalsförslaget Länderna ska försökas enas om en gemensam avtalstext – paktbildning under rasten Länderna ska försökas enas om en gemensam avtalstext – paktbildning under rasten En person aktiv. Övriga antecknar och bisitter En person aktiv. Övriga antecknar och bisitter NGOs är aktiva endast om de tillfrågas NGOs är aktiva endast om de tillfrågas

15 Lycka till! Vi ses i Rudbecksskolans bibliotek - läsesalen!


Ladda ner ppt "Klimatförhandlingar i Rudbecksskolans bibliotek Ett rollspel i tre akter."

Liknande presentationer


Google-annonser