Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

För mycket salt i maten – dags att agera! 2013.07.18 Anette Jansson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "För mycket salt i maten – dags att agera! 2013.07.18 Anette Jansson."— Presentationens avskrift:

1 För mycket salt i maten – dags att agera! 2013.07.18 Anette Jansson

2 Salt idag • Intag 10-12 g. • Bör minska till 6 g för kvinnor och 7 g för män. • 75 % av saltet vi äter kommer från bland annat kött och chark, fiskprodukter, bröd, färdiga rätter, restaurangmat. • Salt riskfaktor för högt blodtryck.

3 Saltfrågan i världen • EU kommissionens ”high level group” för frågor om nutrition och fysisk aktivitet – Salt en prioriterad fråga 2008 • Finland, UK, USA, Canada, Danmark, Norge, Portugal mf • WHO Europa: Salt Action Network (ESAN) World • World Action on Salt and Health (WASH)

4 Mål inom EU Rådsslutsatser Riktmärken för livsmedelsgrupper som representerar de största saltkällorna Minska saltinnehållet med 16% Bröd Färdigmat Kött- och charkprodukter Ost Medlemsstaterna kan sätta egna mål

5 Livsmedelsverkets arbete med salt 2005-2013 – Saltprogram • Dialog med livsmedelsbranschen, inga satta mål • Flera möten och seminarier har hållits – Märkning • EUs informationsförordning • Nyckelhålet • Nyckelhål på restaurang – Konsumentinformation • Webben • Livsmedelsdatabasen • I olika typer av råd om bra matvanor – Uppföljning • Salt i restaurangmat • Matkorgen • Riksmaten – Saltarbete i andra länder • EU- ESAN • WHO

6 Workshop: Livsmedelsverket, Svenska Dagligvaruhandel, Visita, Livsmedelsföretagen Möjligheter • Intresse att delta i arbetet finns hos branschen. • Informationsförordningen och obligatorisk märkning av salt. • Goda exempel finns. • Nyckelhålet • Nya mattrender - back to basics • ”Saltmärkning” i recept Hot • Bristande strategi och stöd från myndigheterna • Bristande konsumentefterfrågan • Tillsatsdebatten • Matsäkerhet • Bristande intresse från media • Modedieter • Vissa delar av branschen är ointresserade

7 Workshop: Livsmedelsverket, Svenska Dagligvaruhandel, Visita, Livsmedelsföretagen Svagheter Styrkor • Gemensamt synsätt mellan Li, SHR, Dagligvaruhandeln och SLV • Kompetens finns • Forskning finns ex SIK • Goda exempel finns (f f a inom industrin) • Bra nätverk existerar • Svårt att få energi i frågan • Brist på resurser • Ingen som driver frågan

8 Insikter • Politisk vilja behövs för att driva frågan och lyckas. • Nationell strategi behövs. • Konsumentintresse behövs. • Branschen behöver vara med. • Goda exempel finns men måste synliggöras.

9 Vad sker nu? • Uppvaktning av Landsbygdsdepartementet har gjorts av WASH. • SIK projekt som syftar till att hjälpa olika branscher.(Matlandet Sverige) • Livsmedelsverket deltar och följer arbetet internationellt. • Nordisk informationskampanj till konsument 2014. (Nordiska ministerrådet) • Nya kriterier för salt i Nyckelhålet 2014.


Ladda ner ppt "För mycket salt i maten – dags att agera! 2013.07.18 Anette Jansson."

Liknande presentationer


Google-annonser