Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jämställdhetspolitiken

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jämställdhetspolitiken"— Presentationens avskrift:

1 Jämställdhetspolitiken

2 Svensk jämställdhetspolitik
Vad? Politik Jämställdhetspolitiska mål Varför? Teori Genussystem- teorin Hur? Strategi Jämställdhets- integrering Svensk jämställdhetspolitik består av tre delar

3 Mål för jämställdhetspolitiken Prop 2005/2006:155
Övergripande mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

4 Mål för jämställdhetspolitiken Prop 2005/2006:155
Delmål En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män skall ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

5 Mål för jämställdhetspolitiken Prop 2005/2006:155
Delmål En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män skall ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor. Mäns våld mot kvinnor skall upphöra Kvinnor och män, flickor och pojkar, skall ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

6 Riksdagens mål för jämställdhetspolitiken
Det övergripande målet för politikområdet är att kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Målet beslutades utifrån propositionen 2005/06:155, Makt att forma samhället och sitt eget liv. Jämställdhetspolitiken har fyra delmål: En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män skall ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män skall ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor. Mäns våld mot kvinnor skall upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, skall ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.


Ladda ner ppt "Jämställdhetspolitiken"

Liknande presentationer


Google-annonser