Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

I HJÄRTAT AV BERGSLAGEN. HISTORIK & BAKGRUND 634,59 km2 // 7,7 inv / km2 Malmbrytning sedan 1620-talet Sista gruvan lades ned 1989 Skogsnäringen arbetskraftsintensiv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "I HJÄRTAT AV BERGSLAGEN. HISTORIK & BAKGRUND 634,59 km2 // 7,7 inv / km2 Malmbrytning sedan 1620-talet Sista gruvan lades ned 1989 Skogsnäringen arbetskraftsintensiv."— Presentationens avskrift:

1 I HJÄRTAT AV BERGSLAGEN

2 HISTORIK & BAKGRUND 634,59 km2 // 7,7 inv / km2 Malmbrytning sedan 1620-talet Sista gruvan lades ned 1989 Skogsnäringen arbetskraftsintensiv till skogsavverkningsmaskinerna kom Bångbroverken SKF med över 200 anställda lades definitivt ner 1987 Industrier/affärer i varje tätort SKL:s ekonomidagar 2014

3 BEFOLKNING 1928 var befolkningen över 12 000 invånare 1957 var befolkningen 10 207 invånare 2013 är befolkningen 4 875 SKL:s ekonomidagar 2014

4 BEFOLKNING 2002-13 SKL:s ekonomidagar 2014

5 BEFOLKNING Andel invånare 0-18 år16,7 % Andel invånare 0-18 år (riket) 21,4 % Andel invånare 65 - -- år28,3 % Andel invånare 65 - -- år (riket)19,4 % SKLs ekonomidagar 2014

6 KOMMUNENS EKONOMI före 2002 Många år av underskott Lån – Driftsöverskridande – Litet underhåll Kommunen sålde sitt energiverk 1997/98 Försäljningslikviden återinvesterades ej utan förbrukades i driften Dec 2000 var pengarna slut. Genom en akutinsats av en extern långivare kunde löner och fakturor betalas. SKL:s ekonomidagar 2014

7 KOMMUNENS EKONOMI Kommunakuten 16,8 mkr i reduceringar Bostadsakuten 155 lägenheter, 75 mkr från staten Extra statsbidrag för kommunens fastigheter 40 mkr Enligt SBO erhöll kommunen störst stöd/invånare av samtliga kommuner Kommunen övertog 25 mkr i lån från fastighetsbolaget SKLs ekonomidagar 2014

8 KOMMUNENS EKONOMI IDAG Budgetram 230 mkr (2013) RESULTAT 2002-2013 = 76,3 Mkr Extra nedskrivningar = 27,6 Mkr Sammanlagt resultat = 103,9 Mkr Årligt resultatsnitt = 8,7 Mkr Ljusnarsbergs kommun har haft en god ekonomisk hushållning avseende resultatnivå 2002-2013 SKL:s ekonomidagar 2014

9 KOMMUNENS EKONOMI SKL:s ekonomidagar 2014

10 KOMMUNENS EKONOMI SKL:s ekonomidagar 2014

11 KOMMUNENS EKONOMI SKL:s ekonomidagar 2014

12 KOMMUNENS EKONOMI Lokalanpassning utifrån förändrad population 5783 kvm lokalyta inom skola/förskola av totalt 14680 kvm (40 %) borttaget Elevutveckling: grundskolan 690 (2001) 353 (2014) Antalet platser särskilt boende har minskats med ca 25 platser Allmännyttan har lagts ned och förts in i kommunen Äldreboendena organiserats i en kooperativ hyresrättsförening Skurit ned administrationen kraftigt, viktigt ur legitimitetsskäl SKL:s ekonomidagar 2014

13 KOMMUNENS EKONOMI Anpassa antalet anställda utifrån befolkningsförändringar, jämförelse- och nyckeltal samt skatte/statsbidragsintäkter Samma skattesats sedan 1990 Nyligen antagen långsiktig strategi för att kunna egenfinansiera merparten av kommande investeringar Samarbeten med andra kommuner av både ekonomiska och kompetensmässiga skäl SKL:s ekonomidagar 2014

14 FRAMGÅNGSFAKTORER Stor politisk enighet Stor samsyn mellan politiska och tjänstemannaledningen Moralisk förpliktelse mot staten Arbetar processinriktat och öppet Klar målbild av vad kommunen vill uppnå Bättre bota det sjuka snabbt än ha en lång rehabilitering Framförhållning och handlingskraft Väl underbyggda beslutsunderlag SKL:s ekonomidagar 2014

15 KOMMUNENS FRAMTID Inget behov av direkta besparingar Fortsatt anpassning utifrån befolkningsförändringar och skatteintäkter Befolkningen förväntas ej minska i samma takt framöver Möjlighet till vissa satsningar Ständigt försiktiga med medborgarnas pengar! SKL:s ekonomidagar 2014

16 KOMMUNENS FRAMTID Kopparbergs Bryggeri expanderar kraftigt Nära samarbete med näringslivet Förhoppningar om att gruvnäringen kommer igång Ytterligare förbättrade kommunikationer Guldvaskar VM 2014-08-11 Framtidsdagar varje år SKL:s ekonomidagar 2014

17 Utmaningar Skolan – resultat & ämnesbehörighet Rekryteringar – tillgång på kompetens Litenheten – lättöverskådlig men sårbar Statens frånvaro & närvaro ! Detaljstyrning från högre nivå, reformer etc Kommunala vägnätet Attityder, både egna & andras !! Gilla läget & ta sig an problem/möjligheter SKL:s ekonomidagar 2014

18


Ladda ner ppt "I HJÄRTAT AV BERGSLAGEN. HISTORIK & BAKGRUND 634,59 km2 // 7,7 inv / km2 Malmbrytning sedan 1620-talet Sista gruvan lades ned 1989 Skogsnäringen arbetskraftsintensiv."

Liknande presentationer


Google-annonser