Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BIDRA TILL ATT FÖRÄNDRA SVENSK SJUKVÅRD! Heldagsseminarium om sjukvården i Sverige 30 september kl. 8.30 – 16.00 på IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BIDRA TILL ATT FÖRÄNDRA SVENSK SJUKVÅRD! Heldagsseminarium om sjukvården i Sverige 30 september kl. 8.30 – 16.00 på IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm."— Presentationens avskrift:

1 BIDRA TILL ATT FÖRÄNDRA SVENSK SJUKVÅRD! Heldagsseminarium om sjukvården i Sverige 30 september kl. 8.30 – 16.00 på IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm

2 Den sjuka vården Stefan Fölster Olof Hallström Anders Morin Monica Renstig

3 Vem analyserar sjukvården? Flera tusen granskar, analyserar, letar effektiviseringspotential i Näringslivet – och det räcker inte alltid. Inom sjukvården förväntas detta ske inifrån: Landstingsanställda utredare, politiker, Socialstyrelsen, Landstingsförbundet. Vår utgångspunkt: Att se på sjukvården utifrån på samma sätt som en analytiker granskar ett börsbolag eller en bransch.

4 För en analytiker finns tre centrala frågor: Hur väl används personalen? Få undersökningar gjorda av personalens tidsanvändning. Fungerar logistiken, flöde av patienterna? Nästan ingen kunskap om patientflöde mellan vårdgivare. Kvalitet och kvalitetskontroll? Inga undersökningar av antal felbehandlingar. Enligt en dansk studie 6 procent av undvikbar felbehandling. Anmälningar till patientnämnder under 1 procent, Lex-Maria anmälningar räknas i promille.

5 Fler behandlar färre Fler läkare, sjuksköterskor än någonsin, och fler än i andra länder. Färre patientbesök per läkare än i andra länder. En stor del av läkartid används till annat än patienterna.

6 Logistiken fungerar inte Patientflöde lågprioriterad. Exempel: Barn- och ungdomspsykiatrins köhantering orsakar köerna enligt Landstingsrevisorerna. Väntetider kostar mer än de smakar. Exempel: 65-årig kvinna i Norrköping gör 10 läkarbesök i väntan på höftledsoperation. IT-systemen inte kompatibla. Bara 4% av vårdcentralerna är uppkopplade 400-800 olika IT-system inom varje landsting.

7 Koncernledning saknas: Logistik och patientflöde Kvalitetsmätning Personalpolitik IT-systemen Ekonomistyrning

8 Sluta prata om resursbrist Fler patientbesök per läkare. Organisera vården efter patientflöden Specialisering bland sjukhusen Ut med specialisterna från sjukhusen Bättre koncernledning En nationell IT-strategi. Resultatbaserad ersättning. Bolagisera sjukhusen. Mera makt till patienten Offentlig kvalitetsredovisning. Fler finansiärer inom sjukvården. Förslagen:


Ladda ner ppt "BIDRA TILL ATT FÖRÄNDRA SVENSK SJUKVÅRD! Heldagsseminarium om sjukvården i Sverige 30 september kl. 8.30 – 16.00 på IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm."

Liknande presentationer


Google-annonser