Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrgrupp 2014.06.16 Swedish Lapland 2014 - Från ord till handling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrgrupp 2014.06.16 Swedish Lapland 2014 - Från ord till handling."— Presentationens avskrift:

1 Styrgrupp 2014.06.16 Swedish Lapland 2014 - Från ord till handling

2 Projekt Swedish Lapland 2014 Rambudget, Projekt Swedish Lapland 2014 – från ord till handling

3 Projekt Swedish Lapland 2014 Budgetuppföljning

4 Projekt Swedish Lapland 2014 Samfinansiering gemensamma aktiviteter Lokala budgetar för gemensamma aktiviteter (den uppväxlade delen). Hur ser de ut? Prioriteringar. - Academy of Swedish Lapland, cirka 200.000 kr - Koordinator för tematisk marknadsgrupp för fiske, cirka 150.000 kr - Turistbyråuppdrag, cirka 125.000 kr - Företagsenkät, cirka 100.000 kr - Norsk marknadspotentialundersökning, cirka 70.000 kr -Affärsutvecklare 25%, cirka 100.000 kr -Välkommenskyltar flygplatser, jvstn etc -Produktionsresurser trycksaker -Fjällprojektet, berörda kommuner/DMO -Heart of Lapland integrering Swedish Lapland Tourism -Mer?

5 Projekt Swedish Lapland 2014 Aktiviteter Destinationsutveckling Utkast företagsenkät, Inventering behov för affärsutv. Genomgång, reflektioner input Marknad och Kommunikation Luleå, Heart of Lapland, kartan, imagetrycksak, destinationswebbar; Kalix, Haparanda, Övertorneå, Överkalix, Pajala. Marknadsgrupper Kommunikation etc Administration Avstämning erfarenheter rörande rekvisition och lägesrapport.

6 Projekt Swedish Lapland 2014 Nuläge finansiering Q1+Q2 2015 Ingångsvärden kommunal medfinansiering strukturfond Länsstyrelsen Norrbotten samt Norrbottens läns landsting informerar om följande: Eventuellt kan ansökan om strukturfondsmedel för 2015-2017 lämnas in under oktober och beslut tas i början av december. Det är inte klart om hela callet ska vara öppet, eller om man ska prioritera vissa verksamheter eller näringar. Om ovanstående förutsättningar realiseras kan projektägaren räkna med att kunna rekvirera medel först efter sex månader, dvs slutet av Q2 eller början av Q3 2015. Rekvireringen kan eventuellt göras retroaktivt mot upparbetade kostnader från den 1/1 2015. Alla aktiviteter sker då på egen risk. Detta innebär att varje destinationsorganisation måste se om sin försörjning och finansiering via lokala finansiärer för både Q1 + Q2 2015.

7 Projekt Swedish Lapland 2014 Aktiviteter Dynamisk kunskapsorganisation 2.0 reflexioner Studieresa Skottland. Vad tar vi med oss till morgondagen? Genomgång nuläge process i styrgrupp, Dynamisk kunskapsorganisation 2.0 Underlag, föregående styrgruppsrotokoll och bilagor. Workshop Strategiska insatsområden Strategimodell Rollfördelning, regionalt, lokalt, partners, företag

8 Projekt Swedish Lapland 2014 Aktiviteter Förslag om testpilot – en lokal destination, en del av Swedish Lapland Tourisms organisation Styrelsen för Heart of Lapland (Haparanda, Övertorneå, Pajala, Kalix och Överkalix kommuner) har ställt en förfrågan om att from hösten 2014 lägga sitt lokala destinationsbolag vilande och integrera personella och finansiella resurser som en del av Swedish Lapland Tourisms organisation. Detta skulle genomföras som en testpilot inom ramen för projektet ”2014”. Heart of Lapland har i sitt innevarande strukturfondsprojekt en målsättning att vid projektets avslutande vara en del av den regionala organisationen – att inte fortsätta verka som ett eget distrikt i regionen.

9 Projekt Swedish Lapland 2014 Aktiviteter, workshop Strategiska insatsområden

10 Projekt Swedish Lapland 2014 Aktiviteter, workshop Strategimodell

11 Projekt Swedish Lapland 2014 Aktiviteter, workshop Roller och ansvar

12 Projekt Swedish Lapland 2014 Handlings- och tidplan Aktivitetvadnär ansvarig Regional turismstrategifärdigställande utkastxxSLT Strategiska insatsområdenlokal hemläxajuni/juli/augLDMO StrukturfondsansökanFormulering ansökanaug/sept/oktSLT Underlag gemensamma ambitioneraugSLT Underlag nyckeltal benchmarkaugSLT Underlag ord. Verksamhet vs. Projektaug/sept LDMO Underlag lokal medfinansieringaug/septLDMO Kartläggn. ftg behov underlagjuni/juliSLT Inhämtning svaraugLDMO Utvecklingsprocess lokaltsept/oktLDMO Införsäljning lokalt politiksept/oktLDMO Finansiering Q1 + Q2 2015Underlag nuläge/föruts reg. medfinjuniSLT


Ladda ner ppt "Styrgrupp 2014.06.16 Swedish Lapland 2014 - Från ord till handling."

Liknande presentationer


Google-annonser