Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Besök oss på Klara södra kyrkogata 1 111 52 Stockholm Hanna Gerdes Fonden för mänskliga rättigheter RÄTTEN TILL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Besök oss på Klara södra kyrkogata 1 111 52 Stockholm Hanna Gerdes Fonden för mänskliga rättigheter RÄTTEN TILL."— Presentationens avskrift:

1 Besök oss på Klara södra kyrkogata 1 111 52 Stockholm www.humanrights.se info@humanrights.se Hanna Gerdes Fonden för mänskliga rättigheter RÄTTEN TILL HÄLSA -EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET

2 Rätten till hälsa – en mänsklig rättighet. 15 oktober 2012 Malmö Vad är det första du tänker på när jag säger mänskliga rättigheter? 1) Alla människors lika värde 2) Snack men ingen verkstad 3) Juridik 4) Annat alternativ

3 Rätten till hälsa – en mänsklig rättighet. 15 oktober 2012 Malmö Vem har ansvar för att främja mänskliga rättigheter och rätten till hälsa? 1) Enskilda länder 2) FN och andra internat. organisationer 3) Det civila samhället – Du och jag 4) Eget alternativ

4 Rätten till hälsa – en mänsklig rättighet. 15 oktober 2012 Malmö Vad innebär rätten till hälsa för dig? 1)Att alla har rätt till att vara friska 2)Att alla har rätt till hälsoundersökningar 3)Att alla har rätt till gratis sjukvård 4)Annat

5 Rätten till hälsa – en mänsklig rättighet. 15 oktober 2012 Malmö Vad är den viktigaste orsaken att man bör genomföra hälsoundersökningar för asylsökande? 1) Att de ska få möjligheter till lika god vård som svenska medborgare 2) Det viktigaste är samhällsperspektivet, att undvika smittskydd 3) Jag tycker dessa undersökningar är onödiga 4) Annat

6 Rätten till hälsa – en mänsklig rättighet. 15 oktober 2012 Malmö Varför tror du bara 42% av asylsökande genomgår en hälsoundersökning? 1) De får inte rätt information 2) Rädsla för myndigheter 3) De orkar inte komma 4) Annat

7 Rätten till hälsa – en mänsklig rättighet. 15 oktober 2012 Malmö Definierar: Vad staten inte kan göra emot oss Vad staten måste göra för oss Mänskliga rättigheter är maktbegränsning Mänskliga rättigheter är internationellt bindande lagregler

8 Rätten till hälsa – en mänsklig rättighet. 15 oktober 2012 Malmö Vilka är de mänskliga rättigheterna? Liv Frihet från slaveri Frihet från tortyr Likhet inför lagen Rättvis rättegång Tankefrihet Religionsfrihet Åsiktsfrihet Yttrandefrihet Mötesfrihet Föreningsfrihet Rösträtt Förflytta sig fritt inom en stat Lämna varje land Återvända till sitt land Söka och åtnjuta skydd mot förföljelse Inte diskrimineras (kön, etnicitet, funktionshinder, mm) Nationalitet Bilda familj Äga egendom Arbete Försörjning Vila, fritid och semester Bostad Hälsa Undervisning Ta del av kultur Ta del av vetenskapliga framsteg Universiella, odelbara och ömsesidigt beroende

9 Rätten till hälsa – en mänsklig rättighet. 15 oktober 2012 Malmö Vad innebär då rätten till hälsa? ” Sverige har ratificerat flera internationella deklarationer och konventioner Ändå är sannolikt merparten av personal och chefer inom vården liksom beslutsfattare omedvetna om innehållet i dessa” – Henry Ascher, docent och överläkare 9

10 Rätten till hälsa – en mänsklig rättighet. 15 oktober 2012 Malmö Vad innebär rätten till hälsa ARTIKEL 15 Rätt att inte utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. ARTIKEL 16 Rätt att inte utsättas för utnyttjande, våld eller övergrepp ARTIKEL 17 Skydd för den personliga integriteten ARTIKEL 18 Rätt till fri rörlighet och till ett medborgarskap. ARTIKEL 19 Att leva självständigt och att delta i samhället ARTIKEL 20 Personlig rörlighet ARTIKEL 21 Yttrandefrihet och åsiktsfrihet samt tillgång till information ARTIKEL 22 Respekt för privatlivet ARTIKEL 23 Respekt för hem och familj ARTIKEL 24 Utbildning Rätten till utbildning ska förverkligas utan diskriminering och på lika villkor. ARTIKEL 25 Hälsa ARTIKEL 26 Habilitering och rehabilitering ARTIKEL 27 Arbete och sysselsättning ARTIKEL 28 Tillfredsställande levnadsstandard och social trygghet ARTIKEL 29 Deltagande i det politiska och offentliga livet ARTIKEL 30 Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott Rätten till hälsa är inte = rätten att vara frisk Rätten till hälsa definieras juridiskt som allas rätt till högsta möjliga fysiska och mentala hälsa. Men vad innebär det? Vilka förutsättningar behövs för god hälsa tror ni? Diskutera gärna två och två.

11 Rätten till hälsa – en mänsklig rättighet. 15 oktober 2012 Malmö  Rätten till hälsa är något utöver enbart frånvaro av sjukdom utan  Rätten till hälsa är något utöver enbart frånvaro av sjukdom utan innefattar:  rätten till sjukvård  rätten till underliggande förutsättningar för god hälsa som rent vatten, sanitet, bostad och utbildning (determinanter)

12 Rätten till hälsa – en mänsklig rättighet. 15 oktober 2012 Malmö Vad innebär rätten till hälsa ARTIKEL 15 Rätt att inte utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. ARTIKEL 16 Rätt att inte utsättas för utnyttjande, våld eller övergrepp ARTIKEL 17 Skydd för den personliga integriteten ARTIKEL 18 Rätt till fri rörlighet och till ett medborgarskap. ARTIKEL 19 Att leva självständigt och att delta i samhället ARTIKEL 20 Personlig rörlighet ARTIKEL 21 Yttrandefrihet och åsiktsfrihet samt tillgång till information ARTIKEL 22 Respekt för privatlivet ARTIKEL 23 Respekt för hem och familj ARTIKEL 24 Utbildning Rätten till utbildning ska förverkligas utan diskriminering och på lika villkor. ARTIKEL 25 Hälsa ARTIKEL 26 Habilitering och rehabilitering ARTIKEL 27 Arbete och sysselsättning ARTIKEL 28 Tillfredsställande levnadsstandard och social trygghet ARTIKEL 29 Deltagande i det politiska och offentliga livet ARTIKEL 30 Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott 1) Rätten till hälsa är en del av de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. 1) Rätten till hälsa är en del av de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Varje stat skall till fullo utnyttja sina tillgängliga resurser för att se till att rätten till hälsa gradvis förverkligas i sin helhet. 2) Skyldighet oavsett resurser = ickediskriminering 3) Stater kan kränka rätten till hälsa både genom att agera och inte agera. 4) Även respektera rätten till hälsa i andra länder

13 Rätten till hälsa – en mänsklig rättighet. 15 oktober 2012 Malmö Vad innebär vårt MR-ansvar kopplat till rätten till hälsa? Stater har förbundit sig att: Respektera rättigheter Skydda rättigheter Främja rättigheter

14 Rätten till hälsa – en mänsklig rättighet. 15 oktober 2012 Malmö Rätten till hälsa – hur vet vi om den uppfylls? AAAQ - analys ARTIKEL 15 Rätt att inte utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. ARTIKEL 16 Rätt att inte utsättas för utnyttjande, våld eller övergrepp ARTIKEL 17 Skydd för den personliga integriteten ARTIKEL 18 Rätt till fri rörlighet och till ett medborgarskap. ARTIKEL 19 Att leva självständigt och att delta i samhället ARTIKEL 20 Personlig rörlighet ARTIKEL 21 Yttrandefrihet och åsiktsfrihet samt tillgång till information ARTIKEL 22 Respekt för privatlivet ARTIKEL 23 Respekt för hem och familj ARTIKEL 24 Utbildning Rätten till utbildning ska förverkligas utan diskriminering och på lika villkor. ARTIKEL 25 Hälsa ARTIKEL 26 Habilitering och rehabilitering ARTIKEL 27 Arbete och sysselsättning ARTIKEL 28 Tillfredsställande levnadsstandard och social trygghet ARTIKEL 29 Deltagande i det politiska och offentliga livet ARTIKEL 30 Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott Availability (tillgänglighet) Availability (tillgänglighet) Accessibility (åtkomlighet) Accessibility (åtkomlighet) Acceptability (godtagbarhet) Acceptability (godtagbarhet) Quality (kvalitet) Quality (kvalitet) Availability (tillgänglighet) Availability (tillgänglighet) Finns det tillräckligt antal hälso - och sjukvård i hela landet, med, utbildad personal? Accessibility (åtkomlighet) Är hälsotjänster och hälsoartiklar tillgängliga för alla i hela landet, utan diskriminering? -Icke-diskriminering: lika åtkomlighet för alla oavsett grupptillhörighet -Fysisk åtkomlighet, på rimligt avstånd för alla (inkluderar också underliggande determinanter till hälsa: vatten, mat, bostäder etc) -Ekonomisk tillgänglighet/affordability -Informationsåtkomlighet – rätten att söka, ta emot och sprida nödvändig information för att RtH ska kunna uppfyllas Acceptability (godtagbarhet) Är Är hälsotjänster och hälsoartiklar kulturellt, etiskt och genusmässigt godtagbara? Quality (kvalitet) Är Är hälsotjänster och hälsoartiklar av god kvalitet och är de medicinskt lämpliga?

15 Rätten till hälsa – en mänsklig rättighet. 15 oktober 2012 Malmö Availability (tillgänglighet) - Finns det sjukvårdsinrättningar och utbildad personal? Accessibility (åtkomlighet) - Fysisk åtkomlighet - Ekonomisk tillgänglighet - Ickediskriminering Acceptability (godtagbarhet) Är hälsotjänster och hälsoartiklar kulturellt, etiskt och genusmässigt godtagbara? Quality (kvalitet) Är hälsotjänster och hälsoartiklar av god kvalitet och är de medicinskt lämpliga? HUR SER DET UT I SVERIGE TYCKER DU?

16 Rätten till hälsa – en mänsklig rättighet. 15 oktober 2012 Malmö ”Jag vet att dom finns och jag tror att Sverige är bra på dom”

17 Rätten till hälsa – en mänsklig rättighet. 15 oktober 2012 Malmö Kritik mot Sverige “Some might be driven to the conclusion that, at the domestic level, Sweden does not practice what it preaches.” ”Returning an individual with a life- threatening condition to a country where life-saving treatment is inaccessible to the individual in question is prima facie inconsistent with the individual´s right to the highest attainable standard of health” - Paul Hunt, FN:s specialrapportör gällande rätten till hälsa 17

18 Rätten till hälsa – en mänsklig rättighet. 15 oktober 2012 Malmö Kritik mot Sverige utifrån ett rättighetsperspektiv på HIV Svenska smittskyddslagen har fått kraftig kritik av UNAIDS och i alternativrapporten till CRPD - kommitten 18

19 Besök oss på Klara södra kyrkogata 1 111 52 Stockholm www.humanrights.se info@humanrights.se Hanna Gerdes Utbildningsansvarig hanna.gerdes@humanrights.se 08-4061621/0705-495726 TACK FÖR IDAG !


Ladda ner ppt "Besök oss på Klara södra kyrkogata 1 111 52 Stockholm Hanna Gerdes Fonden för mänskliga rättigheter RÄTTEN TILL."

Liknande presentationer


Google-annonser