Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledningskollen.se funktion idag, imorgon och i framtiden. Jörgen Nordman, operativ projektledare för Ledningskollen.se Ledningskollen.se en webbtjänst.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledningskollen.se funktion idag, imorgon och i framtiden. Jörgen Nordman, operativ projektledare för Ledningskollen.se Ledningskollen.se en webbtjänst."— Presentationens avskrift:

1 Ledningskollen.se funktion idag, imorgon och i framtiden. Jörgen Nordman, operativ projektledare för Ledningskollen.se Ledningskollen.se en webbtjänst för informationsutbyte om ledningar och annan infrastruktur i mark….  som ska minska antalet grävskador  och ge förutsättningar för grävsamordning

2 ”det grävs av för mycket ledningar, skulle vi inte kunna starta ett projekt kring hur vi skulle kunna minska detta” Förslag till PTS från en operatör 2006

3 När ledningar och annan infrastruktur i mark grävs av eller skadas, uppstår många problem.

4 Vore det inte bra … om ledningsägare fick kännedom om att någon vill gräva där de har infrastruktur? … om de alltid fick en fråga i förväg, innan grävningen påbörjades? … men slapp ta emot och besvara frågor som inte var i närheten av deras intressen?

5 Så här började det, året var 2007 samarbete, samarbete, samarbete!

6 Ledningskollen är en kostnadsfri webbtjänst som hjälper den som ska utföra markarbete att komma i kontakt med berörda ledningsägare.  Ska reducera antalet avbrott orsakade av avgrävningar och därmed öka krishanteringsförmågan och stärka kritisk infrastruktur.  Kan även användas för samordning (för att möjliggöra samförläggning), i planärenden och vid projektering  Även för fastighetsägare (inkl privatpersoner) för grävarbete på egen fastighet  En fråga når alla  För alla typer av ledningar och infrastruktur

7 Ledningskollen.se – privat-offentlig samverkan  Maskinentreprenörerna  Svenska Stadsnätsföreningen  Sveriges Kommuner och Landsting  Svenska Kraftnät  Trafikverket  PTS  Tele2  Telenor  Skanova  Vattenfall  E.On  Fortum  ComHem  TDC  Stokab Finansierat av: Användningen av Ledningskollen regleras inte av lag Nyttan för den egna organisationen är incitament!

8 Ledningskollen ärendetyper Ledningsanvisning  Syfte: Jag ska utföra eller låta utföra arbete i mark och vill få ledningsanvisning från berörda ledningsägare. Ledningsägare svarar på ”några dagar” Tidshoriont: Några veckor. Underlaget som erhålls får man gräva efter! Projektering  Syfte: Jag ska projektera och behöver därför få underlag i form av kartor eller cad-ritningar över befintlig infrastruktur från berörda ledningsägare. Tidshoriont: Några månader Samordning  Syfte: Jag planerar/Undersöker förutsättningarna för [ett arbete] och vill komma i kontakt med övriga ledningsägare för att skapa möjlighet till samordning. Typisk tidshorsiont från några månader och upp till ett år. Planärende  Syfte: Jag vill komma i kontakt med ledningsägare i pågående planärende för att informera om planärendet och få information om ledningar som finns inom aktuellt planområde. Tidshoriont: halvår- år.

9 Siffror om Ledningskollen.se  7 september 2009 Uppsala län  1 december 2010 resten av Sverige  528 ledningsägare +100 per år hittills  132803 ärenden 2013 (+14 % från 2012)  23000 av privatpersoner, 130000 professionella  90 % ledningsanvisning, 9 % projektering.  Resten är samordning och planärenden  Över 1000000 användare  Mer än hälften är privatpersoner som oftast bara gör/gjort ett ärende.

10 GIS I LEDNINGSKOLLEN?

11 Basen i Ledningskollen är våra ledningsägare och var de har intresse X X X X X X 000 0 0 0 Inga detaljer sparas i Ledningskollen Bara frågor som rör ”fyllda rutor” Ljungby kommun

12 Vad är GIS i Ledningskollen  Söka  Mäta  Ladda upp  Mata in  Rita in

13 Vilka ärenden som en ledningsägare får

14 Ledningskollen mobil

15 LEDNINGSKOLLENS API & LEDNINGSÄGARMODULEN

16 GIS i Ledningskollen: Ledningsägarmodulen (LÄM) Filformat AutoCAD DXF GML ESRI SHAPE Mapinfo TAB Koordinat Sweref99 TM RT90 2.5 Gon V WGS84  Ledningsägaren laddar in sitt ledningsdata i LÄM  När frågor skapas i Ledningskollen matchas ärendegeometrin med buffrad faktiskt ledningsdata  LÄM avgör om ärendet berör eller INTE berör  LÄM kan svara ”ej berörd” eller bara vara beslutsstöd  Finns för nedladdning, används av ett tjugotal ledningsägare

17 GIS i Ledningskollen, API  Microsoft ASP.Net (C#)  För de organisationer som vill skapa eller hantera ärenden i egna system  Används av stora aktörers kundtjänster för att förenkla ärendehanteringen  Av Samlingskartan Göteborg

18 Input till nya eller förbättrade funktioner i Ledningskollen.se 528 ledningsägare Referensgrupp Styrgrupp

19 Utvecklingsområden 2014  Ledningskollen vid behov av akutuppschaktning  I första steget för ledningsägares kundtjänster  Ny web services  Enklare.. JSON  Referensimplementation följer med,  Spec finns  Allt klart före sommaren  Fler skulle ha nytta av att integrera LK i egna system  Funktion i Ledningskollen webb kan komma att byggas på ws.

20 Mer, mer, mer information  När nån ska göra grävarbete finns det mycket mer än bara ledningar som är relevant att få info om:  Fornlämningar  Förorenade områden  Marktyp  Fastighetsdata  Gränser, beteckning, typ av ägare  Planer….

21 Grävsamordning kan tjäna fler syften än ”bara snabbare bredbandsutbyggnad Samhällsnytta Tillgänglighetsbegränsningar i vägar och allmänplatsmark minimeras Längre hållbarhet på ytskikt Kostnadsreducering …

22 Ledningsägare ansöker om schakt/gräv- tillstånd Analys Ärendet registreras och överlämnas till handläggaren Kontroll av ansökan, inledande bedömning Godkännande av ansökan och tillstånd ges Anläggnings- arbete genomförs Anläggning- arbetet slutförs Planering hos Bredbands- operatören Besiktning Eventuell samordning med andra ledningsägare Ledningskollen Markavtal Lednings- ägare Ansvarig handläggare Ur A-focus rapport för Bredbandsforum juni -13 ” Förstudie av nyttan med en digitaliserad process av marktillträdesrelaterade ärenden hos kommuner ” Bild 2: Process för hantering av grävtillstånd Markägare: Grävtillstånd och markavtal Dela? Var, när, hur Karta GIS-fil mm LK status

23 3. En lokal eller regional infrastruktursamordnare borde få en skräddarsydd roll i Ledningskollen En ny roll som kan se alla ärenden i en eller flera kommuner selektera ärenden och visa dem i lista eller karta

24 9.Mer extern information skull kunna visas i Ledningskollen Ge möjlighet för kommuner och andra myndigheter att ladda upp geografisk information om exempelvis planområde för visning i Ledningskollens kartvyer.

25 10. Ledningskollen skulle kunna visa upp bredbandskanalisation via ledningsägarmodulen Ledningsägarmodulen anpassas för att lämna svar om ärendet gällde schakt för bredband skulle frågan matchas mot kanalisationen. ”Vi har kanalisation i delar av det område som ditt ärende avser. Kontakta oss om ni är intresserade av att köpa eller hyra dessa istället för att förlägga egen kanalisation.”

26 Vad är nyttan med Ledningskollen? För samhället reducerar antalet grävskador robustare system, undvika störningar kraftigt minskade skadekostnader kan skapa förutsättningar för grävsamordning För ledningsägare får frågan i förväg, elektroniskt och alltid i samma format får endast relevanta frågor möjlighet till effektivare hantering av ärenden För frågare når alla som är med i Ledningskollen med en enda förfrågan enkelt, gratis, tillgängligt dygnet runt undviker att orsaka skador som fördyrar projekt

27 Kolla innan du gräver! www.ledningskollen.se Kontakt: Rita HammarstedtPTS projektägare 08-678 5831rita.hammarstedt@pts.serita.hammarstedt@pts.se Jörgen NordmanOperativ projektledare070-8660728jorgen.nordman@combitech.sejorgen.nordman@combitech.se Användarstöd för Ledningskollen.sesupport@ledningskollen.sesupport@ledningskollen.se


Ladda ner ppt "Ledningskollen.se funktion idag, imorgon och i framtiden. Jörgen Nordman, operativ projektledare för Ledningskollen.se Ledningskollen.se en webbtjänst."

Liknande presentationer


Google-annonser