Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Företagsekonomi 1 Centralt innehåll

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Företagsekonomi 1 Centralt innehåll"— Presentationens avskrift:

1 Företagsekonomi 1 Centralt innehåll
Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller.

2 Företagsekonomi 1 Eleven skall utveckla följande:
Kunskaper om föreagens roll i samhällsutvecklingen, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv Kunskaper om hur man startar och driver företag och hur olika funktioner inom företagen samverkar för att förverkliga en affärsidé Kunskaper om företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller samt förmåga att använda dessa Förmåga att använda relevant teknik som ett redskap för kommunikation, beräkning, informationssökning, presentation och dokumentation i företagsekonomiska sammanhang

3 Kapitel 5 När man startar företag behöver man ofta låna pengar!
Den som lånar ut behöver veta att du är seriös och har tänkt igenom din idé och planerat ordentligt etc. Du behöver göra en affärsplan som visar hur företaget ska drivas!

4 Affärsplan Sammanfattar i ord och siffror hur företaget ska drivas
Hur det ska drivas Vilka resurser som behövs Hur stort kapitalbehovet är

5 Affärsplanen Behöver ha med information om:
Mig själv och mitt företag och mitt nätverk Marknad och omvärld (din affärsidé, målgrupp, konkurrenter) Verksamheten (varan/tjänsten, produktionen, lokaler, marknadsföring) Kapitalbehov & budgetar Hur mycket resurser behövs i företaget?

6 Olika typer av företag - resursbehov
Handelsföretag, resursbehov? Lokaler, inredning, lager etc Tillverkningsföretag, resursbehov? Lokaler, maskiner etc. Tjänsteföretag, resursbehov? Oftast minst resurskrävande, men ett gym behöver t ex lokaler och maskiner

7 Kapitalbehov Planera: 1) vilka resurser behövs?
2) vad kostar de? Undersök olika! 3) gör en sammanställning

8 Kapitalbehov Vid sammanställningen, använd ett kalkylprogram, t ex Excel. Har ni använt er av Excel? Alt. 1 Alt. 2 Lager Kontor Summa kapitalbehov

9 Ann Wetterström Nacka Enskilda gymnasium 2014 ht


Ladda ner ppt "Företagsekonomi 1 Centralt innehåll"

Liknande presentationer


Google-annonser