Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Flexibelt studerande. Bakgrund  Myndigheten för Skolutveckling i den av Kairos Future drivna studien Skola 2021: Kairos Future Skola 2021Kairos Future.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Flexibelt studerande. Bakgrund  Myndigheten för Skolutveckling i den av Kairos Future drivna studien Skola 2021: Kairos Future Skola 2021Kairos Future."— Presentationens avskrift:

1 Flexibelt studerande

2 Bakgrund  Myndigheten för Skolutveckling i den av Kairos Future drivna studien Skola 2021: Kairos Future Skola 2021Kairos Future Skola 2021  IT- och teknikutvecklingen är de enskilt starkaste drivkrafterna som påverkar skolan in i framtiden  Tillgången till elektroniska hjälpmedel ökar  Skolan förändras från kunskapsförmedling till eget lärande

3 Bakgrund  Nya arbetssätt etableras i skolan  Friheten i tid och rum ökar  Kommunikation och information ökar  Konkurrensen om eleverna ökar  Kraven på mätbarhet och uppföljning ökar  Upplevelser blir allt viktigare

4 Bakgrund - motvind  Avsaknad av nationell och kommunal vision för skolan och därmed hur IT bör utvecklas i skolan  Avsaknad av IT-strategi och helhetstänkande  Bristande infrastruktur och gamla system  Oengagerat ledarskap  Attityder hos lärare  Attityder hos lärarutbildare  Rädsla och otrygghet hos lärare och skolledare

5 Börja så här  Skaffa msn — adda handledaren  Skaffa en blogg — ge handledaren adressen  Gör ett inlägg för varje mål i kursen — bara titel  Gör en självpresentation — lagom ingående  Gör en studieplanering och lägg först i bloggen  Prata med handledaren

6 Fortsätt så här  Välj ett av kursmålen — se kurssidan — jobba!  Meddela handledaren på msn och prata lite  Anmäl närvaro via msn varje lektionsdag  Be flitigt om hjälp — använd handledaren

7 Så här kan bloggen se ut

8 Eller så här

9

10 Tänk på  Kursmålet och metoden är inte detsamma  Diskutera vid behov en alternativ metod  Prognos för betyg finns kontinerligt — kolla  Läs instruktionerna — noggrant  Prata mycket med handledaren  Våga visa vem du är i bloggen

11 För flexibla lärare — tänket  Lärande är berättande – att våga visa sig  Bloggen är formatet för berättandet  Formatet kan vara publikt eller privat  Tilliten till skolan, lärarna och vuxna bär längst  Skolor med hög grad av tillit fungerar bäst  Lärarens tillgänglighet är grunden

12 För flexibla lärare — starten  Gör en kurssida med Skolverkets mål  Lägg dit metoder och alternativ för varje mål  Gör en prognossida för betyg — koder  Gör en excelfil eller docs.google spreadsheet  För in elever, bloggadresser, msn, koder, betyg

13 Kursmål och metoder Kursmål och metoder

14 För flexibla lärare — fortsätta  Gör eget material — sammanfattningar t ex  Länka via kurssidan till offentliga sidor  Använd förlagens webmaterial — kostar pengar  Lägg elevers material som demo — fråga först  Ha msn påslagen hela dagen — telegrafen

15 För flexibla lärare — msn  Slösa med tillänglighet — ingen fara (!?)  Prata utan krumelurer — minimalism + smileys  Ha färdiga länkar och budskap redo — ctrl+c  Prata tydligt: japp nix japp nix kanon absolut...jo  Ha msn påslagen hela dagen, typ 8-20  Ha bloggadresserna framme  Relationen blir nära — ansvar

16 För flexibla lärare — salen  Samlas för kursintroduktion  Se film  Göra muntliga övningar  Göra skriftliga prov  Träffa enskilda elever

17 För flexibla lärare — schemat  Schemat blir flexibelt  Msn-närvaro de dagar lektionen ligger  Frihet från schemabrytande aktiviteter  Tiden kan användas effektivt i ”kontrolltornet”


Ladda ner ppt "Flexibelt studerande. Bakgrund  Myndigheten för Skolutveckling i den av Kairos Future drivna studien Skola 2021: Kairos Future Skola 2021Kairos Future."

Liknande presentationer


Google-annonser