Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En presentation av projektet. Skolutveckling – en investering! bakgrund •ÖLA 2000 genomfördes stora förändringar i regelverket •Motivet att undanröja.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En presentation av projektet. Skolutveckling – en investering! bakgrund •ÖLA 2000 genomfördes stora förändringar i regelverket •Motivet att undanröja."— Presentationens avskrift:

1 En presentation av projektet

2 Skolutveckling – en investering! bakgrund •ÖLA 2000 genomfördes stora förändringar i regelverket •Motivet att undanröja hindren för ett mer flexibelt arbetssätt för att förbättra för eleverna •Reglerad arbetstid = 1 360 timmar / 194 dagar •1 januari – 00 försvann usk:en definitivt ur avtalstexten •Intensivt utvecklingsarbete under avtalsperioden

3 Vad hände? •Stor del av utvecklingsarbetet kom att handla om ”läreriet” mindre om elevernas behov •Vi sitter kvar i ”usk-debatten” •Frågan om vad reglerad arbetstid skall innehålla pågår fortfarande •Oavsett nya ÖLA 00 så finns ”det gamla” kvar mentalt trots att vi inte har något kvar i texterna •En motpart som ”glider” på vad ÖK innebär

4 Förhandlingen kom att präglas av en diskussion kring •Ökad måluppfyllelse •Arbetstid och arbetsorganisation •Lärarnas arbetssituation

5 Skolutveckling – en investering! syfte •Implementera tankarna och syftet med ÖLA 00 med Lärarnas Samverkansråd •Ge kommunerna stöd i deras fortsatta skolutvecklingsarbete – för att därmed öka möjligheterna till förbättrad måluppfyllelse •Förbättra förtroendet mellan lärare och skolans ansvariga i syfta att underlätta en bättre måluppfyllelse •Lägga en god grund för nästkommande avtalsrörelse

6 Hur? •Vilka är möjligheter? – vilka är hindren? •Vad innebar avregleringen? •Nyckelpersoner – visionsbärarna •Genom länsförbunden och eget utvecklingsarbete

7 Skolutveckling – en investering! mål •Att under 2002 träffa alla förvaltningschefer/ skolchefer •Om möjligt träffa, för skolan, ansvariga förtroendevalda •Därefter kontinuerligt under avtalsperioden träffa förvaltningschefer m.fl. •Genomföra Temadagar vår och höst varje år •Tillsammans med Samverkansrådet följa frågan ”lärares arbetsbelastning”

8 Skolutveckling – en investering! mål (forts) •Bedriva ett utvecklingsarbete tillsammans med företrädare för verksamheten inom: –Lärares arbetssituation, särskilt uppmärksamma gymnasieskolans problematik –Alternativa arbetstidsmodeller för lärare, måste det alltid se likadant ut? •För att ytterligare implementera Bilagan M ska bl.a: –Idé/debatt-skrift om lärares arbetstider –Olika exempel läggs ut på vår hemsida –Ta fram ett stöd för förvaltningscheferna vad gäller utbildning av skolledaren i denna fråga

9 Skolutveckling – en investering! information •En presentationsbroschyr av projektet är upptryckt •En särskild logga finns framtagen •Använda hemsidan för information •Alla delprojekt ska dokumenteras och spridas


Ladda ner ppt "En presentation av projektet. Skolutveckling – en investering! bakgrund •ÖLA 2000 genomfördes stora förändringar i regelverket •Motivet att undanröja."

Liknande presentationer


Google-annonser