Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.orebro.se/cityakademin - för arbetsliv och utbildning Mötesplats en arena att mötas på för att lära, studera och diskutera. Mäklare utvecklar samverkan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.orebro.se/cityakademin - för arbetsliv och utbildning Mötesplats en arena att mötas på för att lära, studera och diskutera. Mäklare utvecklar samverkan."— Presentationens avskrift:

1 www.orebro.se/cityakademin - för arbetsliv och utbildning Mötesplats en arena att mötas på för att lära, studera och diskutera. Mäklare utvecklar samverkan mellan näringsliv och utbildningssystem och matchar behov mot utbud. Motor driver de lokala och regionala behoven av utbildning och kompetensutveckling.

2 www.orebro.se/cityakademin Risk 1 9 företag 455 kvinnor, 1290 män Företagen utvalda att de drabbats hårt av konjunkturnedgången och att många mindre företag i regionen är knutna till dem som underleverantörer Kompetensutveckling för strategiskt viktiga företag i Örebro Län Genomförandeprojekt, 9 företag/ca 2000 deltagare Projekttid: 090401-110331 Projektägare: Örebro kommun Samverkande kommuner: Lindesberg,Karlskoga

3 www.orebro.se/cityakademin Gemensamt Strukturomvandlingar inom företagen och vikande konjunktur med varsel som följd Verkstads- och tillverkningsindustrier, där tusentals jobb redan försvunnit Företagen arbetar både på den nationella och internationella marknaden Behovet av kompetensutveckling är särskilt angeläget för att klara omställning till andra arbetsuppgifter och för att stärka anställningsbarheten för dem som riskerar att bli arbetslösa Varje deltagande företag har gjort en förstudie/analys av situationen i sitt företag och kartlagt kompetensutvecklingsbehovet för de anställda. De fackliga organisationerna har medverkat

4 www.orebro.se/cityakademin Örebro län har identifierats av Sveriges regering som viktigt med riktade insatser på grund av näringsstrukturen. En varselsamordningsgrupp tillsattes för länet. Politiska beslut och viljeinriktning i kommunerna Långsiktiga effekter, utbildning och samverkan för individer, företag och lärcentra Vilka företag som är strategiskt viktiga i länet identifieras via Region Örebro och kommunerna Mervärdet Hur gick vi tillväga Strategiska enheter/lärcentra och kontaktpersoner identifieras i varje deltagande kommun. Identifiera kontaktytorna gentemot företagen Utgångspunkter för att överhuvudtaget söka medel

5 www.orebro.se/cityakademin Samverkan mellan kommunerna ska förstärkas samt att varje deltagande kommun ges möjlighet att arbeta på sina villkor i förhållande till sin arbetssituation/förhållningssätt gentemot politiska beslut och företagskontakter En detaljerad planering före projektstart, rollfördelning utifrån kompetensen Framtagande av enkla blanketter för redovisning Täta kontakter med ESF-rådet om villkoren Gemensamma kvalitetsmål Viktiga punkter inför genomförande

6 www.orebro.se/cityakademin Gemensam uppstart och information Verka för kostnadseffektivitet, måla upp förutsättningar för att hitta kostnadsfördelaktiga utbildningsalternativ Ha täta kontakter med företagen, vara lyhörd, skapa bra relationer Diskutera utbildningar med företagen för att ge insikt i utbudet Ödmjukhet,lyhördhet och förståelse för företagens situation Bygga upp ett förtroende, legitimitet Bidra med tips på pedagogiska metoder, processer Vara nyfiken på företaget Snabba svar/återkoppling Viktiga punkter gentemot deltagande företag

7 www.orebro.se/cityakademin 95% av kompetensplanen genomförs att deltagarna känner sig nöjda eller mycket nöjda med genomförda utbildningsinsatser Förväntade effekter Att projektdeltagarna ska ha höjt sin faktiska kompetensnivå på ett sätt som bidrar till individens och företagens fortsatta utveckling och motverka sårbarhet och att individen står bättre rustad inför förändringar Fördjupad samverkan i länet mellan inblandade lärcentra,företag och utbildningsanordnare Syfte Projekten ska bidra till att, i 9 av regionens strategiskt viktiga företag, kompetensutveckla de anställda som riskerar att hamna i en uppsägningssituation Stärka individens konkurrenskraft och anställningsbarhet Minska och förebygga risken för uppsägning Målsättning

8 www.orebro.se/cityakademin Erfarenheter Förändringar i företagens kompetensplaner relativt små, tydliga i sina upplägg för genomförandet. Förankringen utvecklades under projektets gång, trots ägarbyten har företagen i samverkan med oss fortsatt genomförandet I dagsläget kan vi se att företagen tar in flera anbud alternativt har egna avtal sedan tidigare för att säkerställa kostnadseffektiviteten.( C:a 100-150 olika utbildningsleverantörer). Internutbildningar och samverkan mellan företagen sker Kontakterna med företagen från projektledningens sida har fungerat bra. Tidsaspekten viktig, men vi tror att vi klarar det. Administrationen får inte underskattas och därtill hörande ödmjukhet för de olika uppdragens karaktär. Var företagens ambitioner för höga i kompetensplanen, Nej och utbildningarna har i stor utsträckning gått till de personer som identifierats vid förstudien. Lärcentra som oberoende/neutral

9 www.orebro.se/cityakademin Framtiden Projektet är ett startskott, modell, för det fortsatta regionala samarbetet samt mellan kommuner och företag En viktig roll för tillväxtfrågor, kompetensförsörjning. Kommunernas roll i samverkan framöver viktig del, Business Region Orebro (BRO) Sprida kunskaperna, erfarenheterna Omvärlden, transnationellt


Ladda ner ppt "Www.orebro.se/cityakademin - för arbetsliv och utbildning Mötesplats en arena att mötas på för att lära, studera och diskutera. Mäklare utvecklar samverkan."

Liknande presentationer


Google-annonser