Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsplan vt;2014 Välkomna till ett nytt verksamhetsår med nya utmaningar! Tema Grön flagg – se handlingsplan 5 kriterier, kretslopp och fem kriterier.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsplan vt;2014 Välkomna till ett nytt verksamhetsår med nya utmaningar! Tema Grön flagg – se handlingsplan 5 kriterier, kretslopp och fem kriterier."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsplan vt;2014 Välkomna till ett nytt verksamhetsår med nya utmaningar! Tema Grön flagg – se handlingsplan 5 kriterier, kretslopp och fem kriterier Livsstil och hälsa (Friluftsfrämjandet) Hållbar utveckling, handlingsplan 5 kriterier för personal, 5 för ledningen (Skolverket), revideras och utvecklas Entreprenöriellt lärande – lärande/coachande samtalet Årshjul förskola – hem Likabehandlingsplanen Prioriterade mål/planeringsmatriser Barns lärmiljöer/dokumentation/årsplan/barnsyn FUG – förskolornas utvecklingsgrupp slutför Vygotskij - handbok Teorival – alla läser Vygotskijs och de yngre barnens lärande – sociokulturellt perspektiv Naturförskola för hållbar utveckling Carina Fast – att läsa och skriva i förskolan Coachning i en entreprenöriell förskola Förskoletidningen Förskollärarna läser DO- Jämställdhetspaket Flerspråkighet i förskolan - Skolverket Allmänna råd för kvalitetsarbete – Skolverket Bångstyriga barn – Klara Dolk Metodval ECERS – kartläggning BRUK – självvärdering utvärdering TRAS-tidig registrering av språk TAKK – tecken som alternativ, kompletterande och kommunikation MIO-matematik Förskolelådan - Likabehandlingsplan – BEO;s plan.forskola FN; barnkonvention – blå pärla – barnets bästa ska komma i främsta rummet/art;3 Systematiskt kvalitetsarbete, Malmö stad – se KOM IN Skolverkets kvalitetscirkel – cirkelmodellen i lilla läroplanen på fickan Saperemetoden – Barns inflytande/den pedagogiska måltiden EPL – samtalsmetod/coachande förhållningssätt

2 Arbetsplan vt;2014 Tre prioriterade mål
1. Förskola – hem, BRUK 15/3 – redovisas kommungemensam enkät 2. Utveckling och lärande – språk/flerspråkighet, BRUK 15/5 3. Barns inflytande – Saperemetoden en delaktig pedagogisk måltid, sinnen, sopsortering m.m. BRUK 15/5 Analys - redovisning Malmö stads dokumentationsdokument se blankett KOM IN Kvalitetsplan/kvalitetsrapport/delårsrapport – blankett KOM IN Arbetsmiljömål Audio - Ljud/låna utrustning på Kulladalsskolan – alla avdelningar testar under vt;2014, miljöobservationer ljuddämpande matta i skramlande material/lärmiljö, inte fler än 6-7 barn i kapprummet samtidigt Livsstil och hälsa tillsammans med barnen, (Grön flagg mål) sänka stressen med massagelekar, rörelse, utevistelse m.m. se handlingsplan Fortsätta utveckla samarbetet på enhetsnivå Hygien/allergimål Följa instruktionerna ännu bättre på förskolan se råd på uppsatt plansch En parfymfri förskola Päls fri förskola Utvärdering/Malmö stads medarbetarenkät, allergirond – hygienrond, fysisk skyddsrond

3 Arbetsplan vt;2014 Budgetmål – budget i balans
Förväntningsdokument en årsarbetare klockan 9-14 1-5 år = 6 barn 1-3 år = 5 barn 3-5 år = 7 barn Samt efter barns/medarbetares förutsättningar Inköp efter beslutade kriterier Organisation Orange pärm Tillämpningsregler - blanketter Möten för delaktighet/inflytande SVARTA PÄRMAR Informationsmöte(protokoll, minnesanteckningar APT – arbetsplatsträffar Samverkansmöte Handlingsplaner/policys Verksamhetspärm Barnpärm Vikariepärm VINRÖDA PÄRMEN - kvalitetsutvecklingspärm


Ladda ner ppt "Arbetsplan vt;2014 Välkomna till ett nytt verksamhetsår med nya utmaningar! Tema Grön flagg – se handlingsplan 5 kriterier, kretslopp och fem kriterier."

Liknande presentationer


Google-annonser