Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Och när allt går vägen, när allting klickar, när ni löser problemen och alla mår bra – då finns ingenting bättre.”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Och när allt går vägen, när allting klickar, när ni löser problemen och alla mår bra – då finns ingenting bättre.”"— Presentationens avskrift:

1 ”Och när allt går vägen, när allting klickar, när ni löser problemen och alla mår bra – då finns ingenting bättre.”

2 Förnamn Efternamn, utbildare 2014-11-08 KUNSKAPER FÖR EN BÄTTRE ARBETSDAG

3 Arbetsmiljö – vad är det? Det här är Prevent och våra grunder Det här gör Prevent Innehåll KUNSKAPER FÖR EN BÄTTRE ARBETSDAG

4 4 ”Jobbet. Det är luften du andas, de tankar du tänker…”

5 Arbetsmiljö är allt som påverkar människor på jobbet. Fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljöfaktorer. Från ventilation, ljud, kemikalier, och maskiner till ledarskap, organisation, arbetsinnehåll, stress och möjlighet till återhämtning. Innehåll KUNSKAPER FÖR EN BÄTTRE ARBETSDAG

6 ”Den som mår bättre, presterar bättre.” KUNSKAPER FÖR EN BÄTTRE ARBETSDAG

7 Hälsa och välbefinnande  Ökad produktivitet Färre sjukskrivningar och arbetsplatsrelaterade olyckor  Minskade kostnader  Bättre resultat Konkurrensfördel – behåll nyckelpersoner och säkra framtida kompetensförsörjning Hur lönar sig en bättre arbetsmiljö? KUNSKAPER FÖR EN BÄTTRE ARBETSDAG

8 Ett kunskapsnav i arbetsmiljöfrågor, med uppgift att inspirera, förmedla kunskaper samt utveckla produkter och metoder som ger arbetsplatserna det bästa stödet i arbetsmiljöarbetet. En ideell förening inom arbetsmiljöområdet sedan 1940-talet. Gemensam resurs för Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Det här är Prevent KUNSKAPER FÖR EN BÄTTRE ARBETSDAG

9 Prevents vision Framgångsrika företag med ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete. KUNSKAPER FÖR EN BÄTTRE ARBETSDAG

10 Inspirerande AktuellAnvändbar Kunskapshöjande Kännetecken för Prevents verksamhet

11 Utveckling i samverkan med arbetsgivare och fackliga organisationer Forskningsnära Följer skade- och sjukdomsutvecklingen för att tidigt möta trender och tendenser på arbetsmiljöområdet Grunderna i utvecklingen av produkter och metoder KUNSKAPER FÖR EN BÄTTRE ARBETSDAG

12 ”Orealistiska förväntningar och oergonomiska arbetsställningar, det kan vi ju göra något åt. Tillsammans.” KUNSKAPER FÖR EN BÄTTRE ARBETSDAG

13 Information Utbildning och seminarier Arbets- och utbildningsmaterial Böcker om arbetsmiljö Arbetsliv – kostnadsfri pappers- och webbtidning Prevent.se – nyheter, fakta, checklistor och andra verktyg Arbetsmiljoupplysningen.se – ett uppslagsverk för nybörjare inom arbetsmiljöområdet Inspiration till ett bättre arbetsmiljöarbete KUNSKAPER FÖR EN BÄTTRE ARBETSDAG

14 Fakta och tips som underlättar arbetsmiljöarbetet En webbshop där du kan boka utbildningar och köpa material inom arbetsmiljöområdet Tidningen Arbetsliv med veckonyheter Kostnadsfria verktyg, exempelvis checklistor Prenumerationsservice för tidningen Arbetsliv, nyhetsbrev och pressmeddelanden Prevent.se – webbplatsen för en bättre arbetsmiljö KUNSKAPER FÖR EN BÄTTRE ARBETSDAG

15 Utbildningar inom olika arbetsmiljöområden Öppna utbildningar Företagsanpassade utbildningar Distansutbildningar Kostnadsfria webbutbildningar Utbildning KUNSKAPER FÖR EN BÄTTRE ARBETSDAG

16 Exempel på öppna och företagsanpassade utbildningar Bättre Arbetsmiljö – BAM – grundutbildning Arbetsmiljö för chefer Introduktion – Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken Riskbedömning Samverkan och förändringsarbete Utveckla arbetsklimatet Krishantering – avlastningssamtal Kemiska hälsorisker Arbetslivsinriktad rehabilitering KUNSKAPER FÖR EN BÄTTRE ARBETSDAG

17 www.prevent.se KUNSKAPER FÖR EN BÄTTRE ARBETSDAG


Ladda ner ppt "”Och när allt går vägen, när allting klickar, när ni löser problemen och alla mår bra – då finns ingenting bättre.”"

Liknande presentationer


Google-annonser