Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FYSIK Från vardagskunskap till vetenskap. Vardagskunskap ”Kunskap som funkar” i särskilda situationer Bygger på beprövad erfarenhet, individuell Har byggts.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FYSIK Från vardagskunskap till vetenskap. Vardagskunskap ”Kunskap som funkar” i särskilda situationer Bygger på beprövad erfarenhet, individuell Har byggts."— Presentationens avskrift:

1 FYSIK Från vardagskunskap till vetenskap

2 Vardagskunskap ”Kunskap som funkar” i särskilda situationer Bygger på beprövad erfarenhet, individuell Har byggts upp lite hipp som happ Ingen medveten analys eller prövning av kunskapen Vad skulle detta kunna vara? Ge exempel…

3 Vetenskap Kunskap som går att använda i nya sammanhang Går att bygga vidare på Giltig och gemensam för alla Kunskap som är pålitlig Vad kan detta vara? Ge exempel…

4 Processen En systematisk undersökning – pålitlighet Hypotes – förslag till modell av verkligheten, teori Förutsägelser, om hypotesen vore sann så… Pröva och utvärdera (Hypotesen måste vara prövbar)

5 Läran om det minsta och det största

6 Förmågor att utveckla Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor kring energi, teknik, miljö, samhälle Genomföra egna systematiska undersökningar Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att förklara samband i naturen. (Lgr11)

7 Kunskap att bygga vidare Från föreställningar till förståelse Personlig erfarenhet och tidigare kunskap - basen Ny- utvecklad kunskap - målet Vi prövar och resonerar tillsammans (Allas tankar, idéer och frågor viktiga!)

8 Exempel i fysiken Galilei –fallrörelser 1610 Newtons tyngdkraft Kepler – planetlagarna 16191687 Teorin om en enda superkraft. o Idag fyra grundläggande krafter i naturen (Tyngdkraften, elektromagnetiska kraften, den svaga kärnkraften, starka kärnkraften) o Hur har de uppstått? Big Bang en förenad kraft som delades upp i takt med att universum utvidgades och svalnade.

9 Kunskapskraven Motiveringar i samtal och diskussioner om energi, teknik, miljö, samhälle. Resonemang runt information från olika källor. Kan använda informationen i egna texter och framställningar. Formulera egna frågeställningar Kan använda utrustning Dra slutsatser kring resultat Dokumentera undersökningar med tabeller, diagram, bild och text. Kunskaper om energi, materia och universums uppbyggnad Kan och använder fysikaliska begrepp Resonemang kopplat till vardagslivet. Resonemang kring hållbar utveckling. Samband mellan upptäckter och människors levnadsvillkor.

10 Begrepp Kraft Friktion Energi Densitiet Tryck Värme Ljud Ljus Elektricitet Magnetism


Ladda ner ppt "FYSIK Från vardagskunskap till vetenskap. Vardagskunskap ”Kunskap som funkar” i särskilda situationer Bygger på beprövad erfarenhet, individuell Har byggts."

Liknande presentationer


Google-annonser