Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bergvik Skog och vindkraft Triple Steelix seminarium i Ockelbo 29/10 -14 Vindkraft i framtiden Per Skyttner Projektledare Vindkraft Bergvik Skog.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bergvik Skog och vindkraft Triple Steelix seminarium i Ockelbo 29/10 -14 Vindkraft i framtiden Per Skyttner Projektledare Vindkraft Bergvik Skog."— Presentationens avskrift:

1 Bergvik Skog och vindkraft Triple Steelix seminarium i Ockelbo 29/10 -14 Vindkraft i framtiden Per Skyttner Projektledare Vindkraft Bergvik Skog

2  2,3 miljoner ha mark Virke, biobränslen, vindkraft  Driver egna plantskolor  Verksamhet i Lettland  Årlig avverkning 6 milj m 3 fub  Certifierad enligt FSC/PEFC  Omsättning 2,5 – 3 miljarder Sjögränd Nässja Sör Amsberg FALUN

3 FRAMTID FÖR VINDKRAFT?

4 www.bergvikskog.se

5 Energiomställning Politiska beslut om minskade koldioxidutsläpp tvingas fram både här i Sverige och globalt. Vindkraft som är en miljövänlig och kostnadseffektiv teknik och kommer att vara en viktig del vårt framtida elsystem. www.bergvikskog.se

6 Bergviks vindkraftsatsning Bergvik fokuserar på hållbar och förnyelsebar produktion och vi deltar i omställningen av energisystemen Många av Bergviks markområden i Bergslagen och Södra Norrland är väl lämpade för vindkraft. Markerna ligger relativt nära stora el-förbrukare

7 Bergviks markinnehav –Många högt belägna områden med goda vindresurser –Glest befolkade och generellt sett få motstående intressen –Projekterar i kommuner som är positivt inställda –Överlåter projekten till annan part som investerar

8 Projekterar stora vindkraftsparker själva

9 Egen projektering Miljötillstånd - lokalisering Nätanslutning Vindmätning Arrendeavtal www.bergvikskog.se

10 Projektering 2-4 år Förstudie Vindmätning Tillståndsansökan MKB Upphandling Process Projektutveckling Tillstånd erhålls Försäljning Bergvik Skog AB Partner Projektet överlåts Detaljprojektering Screening Arrenden för extern projekt- utveckling Egna projekt Koncession elnät

11 Bergviks projektportfölj ProjektAntal verkStatus HöjdÄgare Tönsenmax 42 tillstånd 150 mOx2 Lingbomax 85 tillstånd 150 mPP Svartnäsmax 53 verktillstånd 180 mpågår Hälsingeskogenmax 83 verkansökt 220 m- Ödmårdenmax 98 verktillstyrkt 220 m- www.bergvikskog.se

12 Lingbo-projektet Sedan april 2013 är det vår engelska partner, Platina, som driver projektet enligt avtal Bergvik Skog är dock fortfarande huvudägare till projektbolagen Projektets nätbolag, Lingbo Nät, tecknade 2013 ett anslutningsavtal med Svenska Kraftnät angående projektering av den stamnätsstation som är nödvändig Enligt anslutningsavtalet skulle markarbeten utföras på stationsområdet, dessa markarbeten har också färdigställts av Lingbo Nät (kan beskådas på plats) Villkoren för byggnationen förändrades av SvK när avtalet om själva byggnation av stationen skulle ingås, detta innebar olösliga problem för Platina Lingbo Nät har därför överklagat de förändade villkoren för byggnationen till Elmarknadsinspektionen som ännu inte fattat beslut i ärendet www.bergvikskog.se

13 Produktionskapacitet Ödmården i S-hamn: 600-1000 GWh / år www.bergvikskog.se Trängslet i Älvdalen: 700 GWh/år

14 www.bergvikskog.se Erfarenheter från Jämtland

15 Lokal/regional nytta Havsnäsrapporten uppskattar att en fjärdedel av arbetskraften utgjordes av lokal/regional sådan. I en preliminär studie av Mörttjärnberget visas att 40-50 procent av arbetet utförts av lokalt/regionalt folk. Utländsk arbetskraft har stått för ungefär 35 procent. 2014 medför vindkraftsutbyggnaden 50 000 gästnätter som enligt låg definition lett till konsumtion i länet för cirka 20 miljoner kronor. Förutom våra norska vänner hade vi 200 000 utländska kommersiella gästnätter i länet 2013. De nämnda 50 000 gästnätterna 2014 är till största delen oregistrerade.

16 Trenden är fler lokala/regionala företag Havsnäs Mörttjärnberget

17 Vindkraft är en del av framtidens elförsörjning Investeringarna är stora och skapar långsiktig lokal sysselsättning Stöd från det lokala näringslivet behövs för att projekten ska bli av www.bergvikskog.se

18 Det finns många tillståndsgivna projekt idag De bästa projekten byggs trots osäkerhet kring el- och certifikatspriser Produktionskostnaderna tycks fortsätta nedåt  Vindkraften ”står på egna ben” under 20-talet www.bergvikskog.se


Ladda ner ppt "Bergvik Skog och vindkraft Triple Steelix seminarium i Ockelbo 29/10 -14 Vindkraft i framtiden Per Skyttner Projektledare Vindkraft Bergvik Skog."

Liknande presentationer


Google-annonser